LAB Pro

Opettajat tarvitsevat tietoa ja tukea seksuaalisen väkivallan ennaltaehkäisyyn

Seksuaalinen häirintä ja grooming digitaalisessa mediassa ovat kasvava ongelma Suomessa. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvataitokasvatukseen, jossa vahvistetaan kykyjä suojautua seksuaaliselta häirinnältä ja groomingilta. Opettajat ovat avainasemassa turvataitokasvatuksen järjestämisessä, sillä koulu tavoittaa parhaiten kaikki ikäluokat. LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden kaupungin seudullisen kehittämisen yksikkö sekä Väestöliitto toteuttavat yhteistyössä TUTKA -Päijät-Hämeen turvataitokasvatus malli -hanketta. Tavoitteena on vahvistaa opettajien osaamista ja kehittää materiaaleja turvataitokasvatukseen. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.