LAB Open on LAB-ammattikorkeakoulun open access -julkaisualusta, jolla julkaistaan LABin henkilökunnan, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden artikkeleita. Kaikki julkaisut ovat avoimesti ja ilmaiseksi kenen tahansa saatavilla. Alustalla julkaistaan kahta lehteä, LAB Pro ja LAB RDI Journal. Molemmat lehdet ovat jatkuvasti päivittyviä.

LAB Pro julkaisee suurelle yleisölle tai oman alan ammattiyhteisölle suunnattuja artikkeleita, jotka voivat olla mm. katsauksia oman alan opetuksen kehitykseen, hankkeiden kuulumisia tai perusteltuja kannanottoja ajankohtaiseen keskusteluun. Lehden ISSN-numero on 2670-2045.

LAB RDI Journal julkaisee pidempiä artikkeleita, jotka käsittelevät LABin TKI-toiminnassa syntyneitä tuloksia (mm. työelämän kehittämishankkeet, YAMK-työnä tehdyt kehittämishankkeet) ja joissa tulee pääsääntöisesti olla selkeä tutkimusasetelma ja -aineisto. Lehden ISSN-numero on 2670-2355.