LAB RDI Journal

Henkilöstöjohtaminen, tuottavuus ja äkillinen muutostilanne

Korona-pandemialla on ollut vaikutuksia myös henkilöstöjohtamiseen ja esimiestyöhön. Tässä artikkelissa kuvataan minkälaista osaamista, käytäntöjä ja tukea esimiehet pitivät tarpeellisena työtilanteen muuttuessa nopeasti, sekä arvioidaan miten käytössä olevat mittaamistavat onnistuvat tekemään näkyväksi tilanteessa tarvittavaa osaamista ja toimintatapoja. Lopuksi pohditaan, miten esimiesosaamista ja mittaamista pitäisi kehittää, jotta organisaatiot pystyvät paremmin luovimaan äkillisissä muutostilanteissa.