LAB Pro

Työyhteisötaidot ja työyhteisön vuorovaikutus

Ihmisten väliset suhteet realisoituvat yhteisissä tehtävissä, joissa asiat joko etenevät tai hankaloituvat. Yhteistyötä rakennetaan erityisesti vuorovaikutuksellisissa ja kollegiaalisissa tilanteissa, joissa kaikkien osallistujien näkökulma otetaan huomioon ja kaikki pääsevät vaikuttamaan lopputulokseen. Vuorovaikutustilanteisiin sisältyy valtaa, joka ilmenee puheenvuoroissa ja toisen puheeseen reagoimisena mutta myös vetäytymisenä ja vaikenemisena.