LAB Pro

Sensoriteknologian eettisiä näkökulmia

Hyvinvointiteknologialla pyritään helpottamaan sitä käyttävien elämää, sekä tuomaan kustannussäätöjä sosiaali- ja terveysalalle. Hyvinvointiteknologia on tärkeä työkalu myös potilasturvallisuuden näkökulmasta. Tässä artikkelissa pohditaan sensoriteknologian eettisyyttä yhdessä sosionomiopiskelijoiden kanssa hyödyntäen soteyritysten digistepit-hankkeen sensoriteknologiapilotista saatuja kokemuksia.