LAB Pro

Teknologia apuna ravitsemushoidon toteutuksessa

Ravitsemushoito on tärkeä osa ikäihmisten päivittäistä hoitoa ja teknologia voi olla tässä tukena. Teknologian käytettävyys ravitsemuksen seurannassa koetaan hyvänä, mutta uuden teknologian käyttöönotto vaatii aina lisäresursseja. Tämän artikkelin tarkoituksena on kuvata teknologian tuomaa helpotusta käytettävyyden ja saavutettavuuden näkökulmasta ravitsemustilan seurannassa ikäihmisten palveluasumisessa.