LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarjan tavoitteena on julkaista ammatillisen korkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta merkittäviä tutkimuksia, raportteja, opinnäytetöitä ja oppimateriaalia sekä tehdä tunnetuksi alueellista osaamista.

LAB on sitoutunut open access -periaatteisiin. Julkaisusarjan osat ovat vapaasti luettavissa verkkokirjasto Theseuksessa. Lisätietoja julkaisusarjasta ja siinä julkaisemisesta löytyy Julkaisijan oppaasta.