Uusia osaajia tarvitaan. Osaajapula on arkipäivää monella toimialalla ja se on monen yrityksen kasvamisen esteenä. Osa osaajien tarpeesta lähtee yrityksen kasvusta, osa siitä, että paikkakunnan osaamispotentiaali ei yksinkertaisesti kohtaa yrityksiä. Osa osaajapulasta taas aiheutuu eläköitymisestä. Oppilaitosten lisäksi merkittävä panos uusien työntekijöiden kouluttamiseksi tulee yrityksiltä. Oppilaitosyhteistyö, uudenlaiset yhteistyökoulutukset ja oppisopimus ovat esimerkkejä tavoista, joilla voidaan vastata yritysten osaajapulaan. SampoLAB Osaajaverstas pilotoi uutta tiimioppimiseen liittyvää koulutusmallia ja vastaa kohtaanto-ongelmaan yrittäjien sekä eri asteisten oppilaitosten kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Tavoitteena on lisätä tätä kautta pilottikunta Luumäen elinvoimaa.

Kirjoittaja: Mirja Harvistola

Merkittävä panos uusien osaajien kouluttamisessa tulee yrityksiltä

Työpaikkaan kytkeytyvä oppiminen on joustava tapa kouluttautua alalle. Yritys ja työyhteisö tulevat tutuiksi ja opiskelijalla on mahdollisuus päästä näyttämään oma potentiaalinsa ja osaamisensa työnantajalle. Kun uusia osaajia kasvatetaan ja koulutetaan yrityksessä ei oleteta, että henkilö osaa valmiiksi kaiken, vaan käännetään huomio tulevaisuuden kykyihin. Pyritään löytämään henkilö, jolla on hyvä asenne oppimiseen. Tärkeintä on kyky ja halu oppia sekä ottaa vastaan ammatillista täsmäkoulutusta sitä tarvittaessa. Tärkeää on myös kiinnostuneisuus tai harrastuneisuus sekä muutosvalmius. (Pikkusilta 2023.)

Mikä on tärkeää uusien osaajien kasvattamisessa? Yritysten näkökulmasta kukaan ei ole suoraan ammattilainen siirtyessään koulun penkiltä työelämään. Työelämään siirryttäessä täytyy tehdä vielä paljon töitä ja harjoitella ja kasvaa ammattilaiseksi. Vaikka ei olisi jotain tiettyä koulutusta käytynä tai ei osaisi jotain asiaa, niin se ei haittaa, jos vain on halu ja kyky oppia. Osaamista voi myös kasvattaa osissa jatkuvan oppimisen periaatteen mukaisesti. (Pikkusilta 2023.)

SampoLAB Osaajaverstas korostaa jatkuvan oppimisen ja täydennyskoulutuksen merkitystä. Tarjolla olevat jatko- ja täydennyskoulutusmahdollisuudet auttavat yrittäjiä ja osaajia kehittämään ja päivittämään osaamistaan. Tämä edistää alueen elinvoimaa tarjoamalla ajanmukaista ja kysyttyä osaamista. Saimaan ammattiopisto Sampo ja LAB-ammattikorkeakoulu vastaavat yhdessä, kuhunkin yritystoimeksiantoon ja osaajatarpeeseen parhaiten sopivasta koulutuksesta sekä oppilastöistä, joilla voidaan tukea yrityksen kilpailukykyä.

Yritysten osaamistarpeiden tunnistaminen toiminnan perustana

SampoLAB Osaajaverstas on innovatiivinen hanke, joka pyrkii vastaamaan yrittäjien ja osaajien kohtaanto-ongelmaan monipuolisella toimintamallilla kouluttaen osaajia yritysten tarpeisiin eri koulutusasteilta. Myös täydennyskoulutus kuuluu koulutustarjottimeen. Kokonaistavoitteena on monipuolinen yritysten osaamisen ja liiketoiminnan kehittäminen, joka vaikuttaa alueen elinvoimaisuuden lisääntymiseen. (LAB-ammattikorkeakoulu.)

Osaajaverstas tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Tämä yhteistyö auttaa ymmärtämään yritysten tarpeita ja suunnittelemaan opiskelijan tutkintorakenteen sisältä siihen sopivaa koulutusta, jota suoritetaan yhdessä opettajavalmentajien ohjauksessa. Toimintaan osallistuva yritys tarjoaa työpaikkavalmentajan ja työpaikkaoppimismahdollisuuksia. Tämä parantaa yrittäjien mahdollisuuksia löytää sopivia osaajia ja vahvistaa yritysten kilpailukykyä. (LAB-ammattikorkeakoulu.)

SampoLAB Osaajaverstas pyrkii siis tunnistamaan yrittäjien osaamistarpeet ja suuntaamaan koulutuksen ja työpaikkaoppimisen vastaamaan näitä tarpeita. Koulutuksen tulisi tarjota ajantasaista ja käytännönläheistä osaamista, joka vastaa työelämän muuttuvia tarpeita. Koulutuksen on oltava joustavaa ja mahdollistettava jatkuva oppiminen. Tämä auttaa varmistamaan, että alueella on saatavilla tarvittavaa osaamista ja että yrittäjät saavat päteviä työntekijöitä.

Pedagogisena mallina SampoLAB Osaajaverstas hyödyntää tiimivalmentamista ja tiimioppimista kouluttaakseen osaajia. Tiimivalmentamisen avulla opiskelijat oppivat työskentelemään yhdessä tiimeissä, kehittämään tiimityöskentelytaitojaan ja ratkaisemaan ongelmia yhdessä. Tämä valmistaa heitä työelämän haasteisiin ja edistää tiimityöskentelyn kulttuurin kehittymistä sekä tukee yrittäjämäistä asennetta.

Alueellisen yrittäjäverkoston vahvistaminen on tärkeää

SampoLAB Osaajaverstas edistää alueellisen yrittäjäverkoston syntymistä ja vahvistumista. Yhteistyö yrittäjien, oppilaitosten, oppimiskumppaneiden ja muiden sidosryhmien välillä luo mahdollisuuksia tiedon jakamiseen, resurssien hyödyntämiseen ja innovaatioiden syntymiseen. Tämä lisää alueen elinvoimaa ja mahdollisuuksia yhteistyöhön.

Osaajaverstaan tiimi on tehnyt mainetyötä esittelemällä hanketta Luumäen yrittäjien ja Luumäen kunnan järjestämissä tapahtumissa, kuten yrittäjäaamukahveilla. Hanketiimin edustajat ovat osallistuneet myös Luumäen yrittäjien suureen kesänavaustapahtumaan, joka kerää vuosittain 1500–2000 kävijää. Toteuttajatahot kävivät myös Lappeenrannassa järjestetyillä metallimessuilla tutustuakseen osaajapotentiaalin rekrytointiin. Tavoitteena Osaajaverstastaan henkilökunnalla on saada näkyvyyttä ja olla helposti lähestyttäviä ja matalalla kynnyksellä saavutettavissa. Syksyllä 2023 Luumäen Taavetin keskustaan avataan SampoLAB Osaajavertastila, joka toimii yrittäjien ja osaajien kohtaamispaikkana sekä koulutuksen tukikohtana. Tätä kaksivuotista hanketta osarahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR.

Lähteet

LAB-ammattikorkeakoulu. 2023. SampoLAB Osaajaverstas -hanke. Viitattu 2.6.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/sampolab-osaajaverstas

Pikkusilta O. 2023. Uusien osaajien kasvattaminen ja potentiaalin rekrytoiminen. Esitys. Metallialan työmessut 30.5.2023.

Kirjoittaja

Mirja Harvistola, KM, toimii LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä TKI-asiantuntijana sekä projektipäällikkönä SampoLAB Osaajaverstas hankkeessa.

Artikkelikuva: Osaajaverstaan tiimi on tehnyt näkyvää mainetyötä esittelemällä hanketta eri tapahtumissa ja odottaa innolla yhteydenottoja osaajilta sekä luumäkeläisiltä yrityksiltä. Kuvassa Saimaan ammattiopisto Samposta Sari Saarinen, LAB-ammattikorkeakoulusta Mirja Harvistola, Luumäen työllisyys- ja koulutuskoordinaattori Jaana Kiiski sekä kunnanjohtaja Risto Alaheikka. (Kuva: Mirja Harvistola)

Julkaistu 19.6.2023

Viittausohje

Harvistola, M. 2023. Yritykset ja oppilaitokset tarjoavat yhdessä opiskelijoille joustavan polun kohti tulevaisuuden osaamista. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/yritykset-ja-oppilaitokset-tarjoavat-yhdessa-opiskelijoille-joustavan-polun-kohti-tulevaisuuden-osaamista/