LAB RDI Journal

Liikkumiseen kannustava teknologia kirjastoon kaikkien saataville

Liiallinen istuminen ja vähäinen arkiaktiivisuus ovat riski terveydelle. Kirjastokäyttöön soveltuvan hyvinvointiteknologian avulla jokainen kirjaston käyttäjä voi havainnoida omaa arkiaktiivisuuttaan. Kirjastojen maksuttomat ja jokaiselle avoimet palvelut tapah-tumineen voivat tulevaisuudessa tuoda hyvinvointiteknologian hyödyt kaikkien ulottuvil-le. LAB-ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelijat keräsivät käyttäjäkokemuksia aktiivi-suusmittarista, joka voi tulevaisuudessa olla kirjastosta lainattavissa. Tässä artikkelissa kuvataan saatuja kokemuksia.