LAB RDI Journal

Työelämäläheisen pedagogiikan kehittäminen vastaamaan työelämän ja ammattikorkeakoulun tavoitteita

Ammattikorkeakoulut toimivat tiiviissä yhteistyössä alueidensa työelämätahojen kanssa ja opiskelijat tekevät erilaisia opintoihin liittyviä harjoitteluja, projekteja ja opinnäytetöitä laajasti eri toimintaympäristöihin. Tämä edellyttää ammattikorkeakouluilta myös pedagogisten toimintamallien kehittämistä. Tässä artikkelissa kuvataan LAB-ammattikorkeakoulun Opi ja kehitä -toimintamallin kehittämistä ja pilotointia Hyvinvointialan lähihoitajasta sairaanhoitajaksi -koulutuksen yhteydessä.