LAB RDI Journal

Sote-henkilöstön teknologiaosaaminen vahvistuu alueellisessa yhteistyössä

Teknologinen muutos yhteiskunnassa haastaa tulevaisuuden osaamistarpeita sosiaali- ja terveydenhuollossa. Teknologiaa on kehitetty viime aikoina varsinkin ikääntyvien palveluissa. Onnistuneessa muutoksessa tarvitaan osaavaa, sitoutunutta ja hyvinvoivaa henkilöstöä. Haasteeseen voidaan vastata koulutuksilla, joita suunnitellaan hyvinvointialueiden ja ammattikorkeakoulujen yhteistyössä. Koulutuksissa voidaan tarkastella osaamisen lisäksi myös asenteita, olemassa olevia hyviä käytänteitä ja eettisiä näkökulmia.