LAB RDI Journal

Moninaiset opiskelijat ja oikeudenmukainen korkeakoulu

Tänä päivänä on tärkeää tiedostaa saavutettavuuteen ja tasavertaiseen osallistumiseen liittyviä edellytyksiä sekä tarkastella koulutus- ja palvelujärjestelmien saavutettavuuden ja osallistumisen lähtökohtia. Suomessa maahanmuuttajataustaisten määrä on kasvanut tasaisesti 2000-luvulla. Suomen perustuslaki ja Yhdenvertaisuuslaki sisältävät Suomessa asuvien kansalaisten yhdenvertaisuuden ja syrjintäkiellon, pois lukien ulkomaalaisten maahantuloon, maassa oleskeluun ja valtiollisiin vaaleihin liittyviä oikeuksia. Laki kotoutumisen edistämisestä tarkoituksena on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien välillä. Tiedetään, että tasapainon saavuttaminen on haastavaa. Hyödyntämällä esimerkiksi teknologisia ratkaisuita voidaan taata kaikkien tasa-arvoisempi ja oikeudenmukaisempi mahdollisuus koulutukseen ja työelämään.