LAB RDI Journal

Puheääntä, kuvaa ja musiikkia hyödyntävät teknologiaratkaisut ikäihmisten kotona asumisen tukena

Sensoriteknologian avulla voidaan tunnistaa henkilön normaali päivärytmi, siinä suoritetut aktiviteetit sekä aktiviteetissa tapahtuvat poikkeamat. Tällä hetkellä poikkeamista menee pääsääntöisesti hälytys ammattilaiselle, jonka tehtävänä on tarkistaa asiakkaan vointi esimerkiksi turvapuhelimen tai videopuhelun kautta tai menemällä paikan päälle. Toiminta on siis hyvin hoitajariippuvaista. Tavoitteena olisi saada aktivoitua asiakkaat pärjäämään itsenäisemmin omassa arjessaan niin, että poikkeamilta vältytään. Tämän voi mahdollistaa puheääntä, kuvaa tai musiikkia hyödyntävä älyteknologia, jolla voidaan muistuttaa asiakasta päivittäisistä toimista ilman hoitajan asiaan puuttumista.