LAB Pro julkaisee  ammattiyhteisölle suunnattuja artikkeleita, jotka perustuvat tekijän asiantuntijuuteen ja LAB-ammattikorkeakoulussa tehtyyn työhön. Artikkelit voivat olla mm. katsauksia oman alan opetuksen kehitykseen, hankkeiden kuulumisia tai perusteltuja kannanottoja ajankohtaiseen keskusteluun. Tekijöissä voi olla mukana opiskelijoita tai LABin ulkopuolisia henkilöitä, kuitenkin niin että myös LABin oman henkilökunnan panos näkyy tekstissä. Artikkelien julkaisutyyppi on D1 (ks OKM:n julkaistyypit). Artikkelin kieli voi olla suomi tai englanti.

Tutustu näihin ohjeisiin huolellisesti jo ennen kuin aloitat kirjoittamisen.

Opiskelijan kanssa kirjoitetut artikkelit

Opettajan panoksen on näyttävä yhdessä opiskelijan kanssa kirjoitetuissa artikkeleissa. Opinnäytetyön pohjalta kirjoitetut artikkelit eivät saa olla pelkkiä tiivistelmiä, vaan työstä nostetaan esiin jokin tietty näkökulma, jota artikkelissa käsitellään ja syvennetään. Suositus on, että artikkelissa olisi uutta materiaalia noin kolmasosa. Lisätietoja yhteiskirjoittamisesta löydät erillisestä Yhteiskirjoittamisen ohjeesta.

Pituus, rakenne ja lähteiden merkintä

Artikkelin rakenne on vapaa, ja tekstin ohjepituus on 5000-7000 merkkiä (ml. välilyönnit, pl. lähdeluettelo). Jos tekstissä käytetään lähteitä, nämä merkitään tekstiin tekstiviittauskäytänteen mukaisesti ja käytetyt lähteet luetellaan aakkosjärjestyksessä tekstin lopussa. Lähdeviittauksessa ja lähdeluettelossa käytetään Harvardin nimi-vuosijärjestelmää. Lähdeluettelo ei sisälly artikkelin merkkimäärään.

Artikkelin alkuun tulee muutaman virkkeen pituinen ingressi, joka esittelee artikkelin aiheen. Ingressissä ei tule käyttää lähteitä, eikä mainita mikäli artikkeli perustuu opinnäytetyöhön. Kirjoittajatiedot lisätään artikkelin loppuun.

Vinkkejä kirjoitustyöhön löytyy Julkaisijan oppaasta.

Kuvat ja taulukot

Tekstiin voi liittää kuvia ja taulukoita. Taulukot tehdään exceliin. Kuvat ja taulukot lähetetään erillisinä tiedostoina ja niiden paikat merkitään selkeästi tekstiin ja numeroidaan juoksevasti. Kuvatiedostojen tulisi olla mahdollisimman hyvälaatuisia, käsittelemättömiä, tiedostokooltaan suuria.  Kuviin tulee liittää valokuvaajan nimi, jos se on tiedossa. Varmista aina kuvan käyttöoikeus, jos et ole ottanut kuvaa itse!

Kuville ja kuvioille on lisättävä myös tekstivastineet eli kuvien olennainen sisältö on selostettu ns. alt-tekstinä. Lue lisää saavutettavuusohjeistamme.

Toimitus valitsee kaikille kuville artikkelikuvan. Voit halutessasi toimittaa kuvan myös itse. Huomioithan, että artikkelikuvina käytetään pääsääntöisesti valokuvia.

Julkaisuissa on mahdollista käyttää myös tekoälyn laatimia kuvia. Kuvan yhteydessä tulee kertoa, että kuva on laadittu tekoälyn avulla. Myös kuvan mahdolliset muokkaukset tulee merkitä. HUOM! Tutustu käyttämäsi palvelun käyttöehtoihin. Esimerkiksi Midjourneyn ilmaiskäyttö edellyttää kuvien lisensointia CC-BY-NC -ehdolla, lue lisää Midjourneyn käyttöehdoista.

Tekijänoikeudet

LAB Openin käytössä on oletusarvoisesti Creative Commons -lisenssi CC BY-SA, mikä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi jakaa, kopioida ja muokata julkaisua, kunhan mainitsee tekijän nimen, merkitsee linkin alkuperäiseen tuotokseen ja jakaa aineiston edelleen samalla lisenssillä. Mikäli haluat julkaisullesi jonkin muun lisenssin tai haluat pitää kaikki tekijänoikeudet itselläsi, tästä sovitaan erikseen toimituksen kanssa.

Julkaiseminen

Kirjoittajat edustavat omia näkemyksiään ja vastaavat itse artikkelien sisällöstä sekä oikeakielisyydestä. LAB Open -verkkoportaalilla on julkaisuoikeus sille toimitettuun materiaaliin, mutta tekijänoikeus ja vastuu mahdollisten muiden materiaaliin liittyvien tekijänoikeuksien (mm. plagiointi) noudattamisesta säilyy kirjoittajalla.

Julkaisemisesta päättää ja vastaa toimituskunta. Kirjoittajaa voidaan pyytää muokkaamaan tekstiään ennen julkaisua, minkä lisäksi toimituksella on oikeus korjata huomaamansa kirjoitusvirheet. Toimituksella on myös oikeus määritellä uudelleen artikkelin julkaisulaji tai ohjata kirjoittaja tekstin sisältöä tai kohderyhmää paremmin vastaavalle julkaisufoorumille.

Kaikki artikkelikäsikirjoitukset lähetetään toimituskunnalle arvioitavaksi Word-tiedostona osoitteeseen julkaisut@lab.fi.

Julkaisuprosessiin on syytä varata aikaa noin kaksi viikkoa.