Saavutettavuus  tarkoittaa esteettömyyttä digitaalisessa maailmassa: se parantaa yhdenvertaisuutta ja tekee samalla verkkosisällöistä kaikille käyttäjille selkeämpiä. LAB Open -julkaisualusta on rakennettu uuden saavutettavuusstandardin eli WCAG:n mukaisesti. Myös kirjoittajien on hyvä ottaa saavutettavuus huomioon, jotta LAB Openin verkkolehtien sisältö olisi yhdenvertaisesti kaikkien käytettävissä.

Saavutettava teksti on muutenkin hyvää tekstiä: se on selkeästi kirjoitettua ja jäsenneltyä ja huomioi kohdeyleisönsä. Ohjeita hyvään tekstiin löydät Vinkkejä kirjoittajalle -oppaasta. Tälle sivulle on lisäksi koottu muutamia erityisesti saavutettavuusnäkökulmasta tärkeitä ohjeita.

Yleiset ohjeet

 • kirjoita selkeästi: selitä vaikeat erikoissanat ja kirjoita lyhenteet auki
 • kerro tärkein heti artikkelin alkuun tulevassa ingressissä
 • tee tekstistä helposti silmäiltävää käyttämällä runsaasti väliotsikoita
 • tee otsikoista kuvaavia: käytä mieluiten lauseotsikoita ja laita tärkein asia otsikon alkuun
 • tarkista tekstin oikeinkirjoitus
 • tarkista tekstin sujuvuus lukemalla se ääneen

Kuvien käyttö

 • kuvat ja infografiikka havainnoillistavat tekstin sisältöä, mutta pelkkiä geneerisiä kuvituskuvia ei tulisi käyttää
 • varmista, että kuvien ja kaavioiden sisältämä informaatio on saatavissa myös tekstinä: joko artikkelin leipätekstissä tai kuvaan liitetyssä alt-tekstissä

Kuvien vaihtoehtoiset tekstit eli alt-tekstit

Kuvien vaihtoehtoiset tekstit (ns. alt-teksti, alternative text) parantavat merkittävästi verkkosisältöjen saavutettavuutta. Saavutettavuusdirektiivin vaatimuksissa edellytetään, että kaikelle ei-tekstuaaliselle verkkosisällölle tarjotaan tekstivastineet. Toisin sanoen kuvien, videoiden ja äänen sisältämä tieto pitää verkossa esittää myös tekstinä.

LAB Openin toimituskunta lisää kaikkiin kuviin alt-tekstit. Kirjoittajat kuitenkin tuntevat itse aiheensa parhaiten, joten suosittelemme toimittamaan kuville valmiit alt-tekstit.

 • Vaihtoehtoinen kuvaus ei näy valmiissa julkaisussa, mutta ruudunlukuohjelman käyttäjä saa sen avulla tietoonsa kuvan sisällön ja informaation.
 • Hyvä alt-teksti kuvailee lyhyesti mutta täsmällisesti kuvan sisällön. Kuvien alt-tekstitys on tärkeää myös hakukoneoptimoinnin näkökulmasta. Kuvausta ei tarvitse aloittaa sanoilla ”Kuvassa on…”, sillä ruudunlukuohjelma kertoo ennen alt-tekstiä, että kyseessä on kuva.
 • Infografiikka on hyvä ja tehokas keino visualisoida tietoa. Saavutettavuuden näkökulmasta haasteena on infograafien sisältämä suuri tietomäärä. Aloita kuvausteksti sanalla infograafi ja kuvaile lyhyesti infograafin aihetta ja keskeistä sisältöä. Kerro myös, että infograafin sisältö avataan tarkemmin artikkelin tekstissä.

Lisäohjeita ja tietoa saavutettavuudesta

LAB Openin saavutettavuusohjeiden lähteenä on käytetty Celian sivuja Yleistä tietoa saavutettavuudesta, Selkeät rakenteet ja Kuvien vaihtoehtoiset tekstit.

Saavutettavuusvaatimuksista voi lukea lisää Aluehallintoviraston Digi kuuluu kaikille! -sivustolta.