LAB-ammattikorkeakoulun LAB Open -julkaisuportaali on julkaistu 9.3.2020. Tämän verkkosivuston sisällön tulee noudattaa julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta annetun direktiivin sekä digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain vaatimuksia 23.9.2020 mennessä.

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.labopen.fi ja on laadittu 17.6.2020. Selosteen arviot perustuvat ulkoasun, käyttöliittymän ja ohjelmoinnin osalta palvelun teknisen toimittajan Morgan Digitalin arvioon. Sisällön osalta perusteena on itsearvio.

LAB Openin ulkoasu, käyttöliittymä ja ohjelmointi on tehty saavutettavuusohjeistuksen WCAG 2.1 AA-tason mukaisesti. Sisältöjen saavutettavuudesta huolehditaan käyttämällä määriteltyjä otsikkotasoja. Kuvien ja kaavioiden sisältämä informaatio on saatavissa myös tekstinä joko artikkelin leipätekstissä tai kuvaan liitetyssä alt-tekstissä.

Kirjoittajille on laadittu erillinen ohjeistus, ks. Saavutettavuus.

Sekä saavutettavuusseloste että kirjoittajien ohjeistus ovat saatavilla myös englanniksi.

Saavutettavuuspuutteet ja valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Voit antaa saavutettavuuspalautteen tällä verkkolomakkeella ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000