LAB Open on LAB-ammattikorkeakoulun open access -julkaisualusta, jolla julkaistaan LABin henkilökunnan, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden artikkeleita ja audiovisuaalisia julkaisuja. Kaikki julkaisut ovat avoimesti ja ilmaiseksi kenen tahansa saatavilla.

Kaiken aineiston on oltava hyvän tavan mukaista. Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat tekijälle. Tekijä vastaa siitä, että toimitettu aineisto ei sisällä sellaista kolmannen osapuolen aineistoa, jonka oikeuksia julkaiseminen loukkaisi. Toimitus ei ole velvollinen julkaisemaan tilaamatonta aineistoa.

Aineistolla tarkoitetaan tässä dokumentissa kaikkia julkaisussa käytettäviä ratkaisuja. Näitä ovat esimerkiksi tekstit, kuvat, lomakkeet sekä kaikki muut sellaiset toiminnot, jotka liittyvät kiinteästi LAB Openiin.

Tekijänoikeudet

LAB Openin käytössä on oletusarvoisesti Creative Commons -lisenssi CC BY-SA, mikä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi jakaa, kopioida ja muokata julkaisua, kunhan mainitsee tekijän nimen, merkitsee linkin alkuperäiseen tuotokseen ja jakaa aineiston edelleen samalla lisenssillä. Mikäli haluat julkaisullesi jonkin muun lisenssin tai haluat pitää kaikki tekijänoikeudet itselläsi, tästä sovitaan erikseen toimituksen kanssa.

Aineiston linkitys

Sivuston tekstiaineiston käyttö ja siihen linkitys on sallittu hyvän tavan mukaisissa asiayhteyksissä. Lähde on aina mainittava. Käyttäjän tulee tarkistaa aineiston yhteydessä mainitun Creative Commons -lisenssin määrittelemät ehdot sisällön levittämisestä ja käyttämisestä. Aineiston käyttöä koskevissa asioissa ota yhteyttä julkaisut(at)lab.fi.

Henkilötiedot

Sivuston käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja. Yhteystietoja (sähköpostiosoitetta) kysytään vain, mikäli kysymyksiin tai palautteeseen halutaan vastausta.

Alasottoilmoitus

LAB-ammattikorkeakoulu on lähtökohtaisesti vastuussa verkkosivuilla olevan aineiston lainmukaisuudesta. Tekijänoikeuksien osalta sivuston ylläpito ei kuitenkaan ole vastuussa sivustojen sisällöstä, jos se on noudattanut alasottoilmoituksia eli poistanut sisältöjä, joista oikeudenhaltija on heille kertonut.

LAB Open www-sivuja koskeva alasottoilmoitus tulee toimittaa postitse osoitteeseen

LAB julkaisutoiminta
Mukkulankatu 19
15210 Lahti

Alasottoilmoitukseen tulee liittää seuraavat tiedot:

  • Ilmoituksen tekijän nimi ja yhteystiedot.
  • Yksilöityinä se aineisto, jonka saannin estämistä vaaditaan, sekä selvitys aineiston sijainnista.
  • Ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että se aineisto, jota vaatimus koskee, on hänen vilpittömän käsityksensä mukaan lainvastaisesti saatavilla viestintäverkossa.
  • Tieto siitä, että ilmoituksen tekijä on tuloksetta esittänyt vaatimuksensa sisällön tuottajalle tai että sisällön tuottajaa ei ole voitu tunnistaa.
  • Ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että hän on tekijänoikeuden tai lähioikeuden haltija taikka oikeutettu toimimaan oikeudenhaltijan puolesta.
  • Ilmoituksen tekijän allekirjoitus.