LAB Pro

Aito kohtaaminen erilaisten opiskelijoiden kanssa toisen asteen ammatillisena opettajana

Opiskelijamäärän kasvu, opiskelijoiden psyykkiset oireet sekä heidän erilaiset tapansa oppia muodostavat toisen asteen opettajille valtavan haasteen. Opetushallituksen sekä toisen asteen koulutuksen järjestäjien tavoitteena on parantaa opiskelijoiden yhdenvertaista ja yksilöllistä opetusta sekä edesauttaa opiskelijaa pääsemään parhaisiin tuloksiin. Haasteita opettajalle luovat opiskelijat, joilla on taustalla jo entuudestaan vaikeuksia, kuten mielenterveysongelmia tai maahanmuuttajilla riittämätön kielitaito.