Kansainvälinen BASCIL-hanke tuo yhteen LAB-ammattikorkeakoulun, Lomalaidun ry:n ja goSaimaan lähiruoantuottajien resilienssin ja kestävän kasvun parantamiseksi Etelä-Karjalassa. Hankkeen tavoitteena on monipuolistaa pientuottajien elinkeinotoimintaa tukemalla kuluttajalähtöistä palvelusuunnittelua ja tarjoamalla ratkaisuja tuotteiden ja palveluiden markkinointiin.

Kirjoittajat: Minna Ahlstén, Niina Sallinen & Anna Kaiponen

Maaseutualueiden pienet elintarviketuottajat ovat kokeneet merkittäviä liiketoimintaan vaikuttavia häiriöitä muun muassa koronapandemian sekä energian hintojen ja tuotantokustannusten nousun vuoksi, mikä on vaikuttanut voimakkaasti maaseutualueiden ruokatuottajien resilienssikykyyn. Yrittäjien voikin olla haastavaa lähteä kehittämään yritystoimintaan uudenlaisia ratkaisuja tai monipuolistamaan palveluja tai tuotteita, vaikka lisätulo olisi edellytyksenä yrityksen toiminnan jatkumiselle.

BASCIL-projektissa päästään kehittämään uudenlaista liiketoimintaa ruoantuottajien ja ruokamatkailijoiden välille yrittäjälähtöisesti (LAB 2023). Hankkeessa pyritään luomaan ratkaisuja, jotka tuottavat lisäarvoa kaikille osapuolille aiheuttamatta pienyrittäjille suurta työmäärää jo olemassa olevan yritystoiminnan oheen. Lisäarvo voi tarkoittaa uutta tuotetta, palvelua tai elämystä tai jonkin jo suunnitellun lisäpalvelun käyttöönottoa hankkeen tukemana. BASCIL-hankkeen pilottialueena on Suomessa Saimaa ja tarkemmin Etelä-Karjala, jonka alueelta haetaan mukaan lähiruoantuottajia kehittämään ja pilotoimaan uusia tuotteita tai palveluita, jotka voisivat tavoittaa tulevaisuudessa niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin ruokamatkailijoita.

Lisää nostetta Saimaalle gastronomia-alueena

Hanke sattuu sopivaan saumaan, kun Saimaan alueelle on myönnetty Culture, Arts and Tourism -järjestön (IGCAT) European Region of Gastronomy -titteli vuodelle 2024. IGCAT-raati perusteli tittelin myöntämistä Saimaan alueen kestävällä elämäntavalla, jossa ruoka, luonto, kulttuuri ja hyvinvointi yhdistyvät poikkeuksellisella tavalla (goSaimaa 2023). Alueellista kehitystyötä on tehty jo pitkään useiden teemojen parissa ja ruokakulttuuriin liittyviäkin hankkeita on useampi, muun muassa paikallisten ruokatuliaisten tuotteistamiseen ja Etelä-Karjalan gastronomian tunnettuuden parantamiseen. Alueen hankkeisiin voi tutustua tarkemmin Taste Saimaan -sivuilla (Taste Saimaa 2023).

Lisäksi osoituksena alueen aktiivisesta kehitystyöstä on D.O. Saimaa -alkuperämerkki (Designation of Origin). Se myönnetään tuotteelle tai raaka-aineelle, joka on valmistettu Saimaan seudulla tarkkaan valittuja laatukriteerejä noudattaen (D.O. Saimaa 2023). Karelia à la carte -verkosto taas yhdistää ravintoloita sekä matkailu- ja elintarvikealan yrityksiä tekemään yhteistyötä määriteltyjen arvojen puitteissa: paikallisuus, karjalaisuus, vieraanvaraisuus, luonto. Tämä verkosto on perustettu vuonna 1991. (Karelia à la carte 2022) Myös Saimaa Geopark Geofood edistää paikallisyhteisöjen kestävää kehitystä Unesco Global Geoparkeja yhdistävän teeman mukaisesti paikalliseen ruokaan, maataloustuotannon ja paikallisten tuottajien arvostuksen kasvattamiseen sekä luonnonvarojen ja matkailun vuorovaikutukseen liittyen (Rautanen 2021).

Tule mukaan kehittämään alueen yritystoimintaa ja tukemaan lähituottajia

LAB-ammattikorkeakoulu ja Lomalaidun ry edustavat Etelä-Karjalan pilottialuetta kansainvälisessä BASCIL-hankkeessa, jossa on mukana myös muita partnereita Itämeren alueelta. Yhteistyössä muiden alueen toimijoiden, kuten goSaimaan kanssa on tarkoituksena kehittää uusia ratkaisuja ja liiketoimintamalleja alueen ruoantuottajille, jotka myöhemmin projektin aikana otetaan käyttöön yrityksissä. Yhteistyö eri toimijoiden välillä on välttämätöntä, jotta tavoitetaan sekä ruoantuottajat että ruokamatkailijat.

Mikäli olet Etelä-Karjalan alueella toimiva ruoantuottaja, matkailupalveluiden tarjoaja tai työskentelet muutoin aluekehityksen parissa ja sinulla olisi halukkuutta uudistaa tai parantaa nykyisiä toimintamalleja, ota rohkeasti yhteyttä. Hankkeen tässä vaiheessa otetaan mukaan rajattu määrä yrityksiä. Otamme mielellämme vastaan ideoita ja näkemyksiä siitä, millaisista ratkaisuista alue hyötyisi eniten. Yrittäjälle tarjoamme hankekumppanina tukea koko kehitystyön ajalle ideasta toteutukseen. Hanketoimijoina olemme erityisen kiinnostuneita digitalisuuden tarjoamista mahdollisuuksista yritystoiminnan kehittämiseen, mutta monesti suuret harppaukset eteenpäin voivat olla myös kiinni pienistä asioista.

BASCIL (Innovative Solutions Enhancing Sustainable Culinary Tourism Services Through Diversification in Rural Food Production Sector) -hanketta rahoittaa Interreg Baltic Sea Region. Rahoitusinstrumentti edistää kansainvälistä yhteistyötä Itämeren alueella. Bascilissa on mukana yhteensä 15 partneria kahdeksasta maassa. Projektia johtaa Ruotsin Krinova Incubator & Science Park (Krinova 2023). Muut hankepartnerit tulevat Suomen lisäksi Virosta, Latviasta, Liettuasta, Saksasta, Norjasta ja Puolasta. Hankkeen kansainvälistä ulottuvuutta tullaan hyödyntämään hankkeen kokeiluissa ja tuotekehityksessä.

Lähteet

D.O. Saimaa. 2023. Mikä on D.O. Saimaa?. Viitattu 15.3.2023. Saatavissa https://www.dosaimaa.fi/fi

goSaimaa. 2023. Saimaa on vuoden 2024 European Region of Gastronomy – Arvostettu tunnustus juhlii itäsuomalaista ruokakulttuuria kansainvälisessä valokeilassa. Viitattu 15.3.2023. Saatavissa https://gosaimaa.com/saimaa-european-region-of-gastronomy/

Karelia à la carte. 2022. Karelia à la carte -verkosto uudisti brändi-ilmeensä. Viitattu 15.3.2023. Saatavissa https://kareliaalacarte.fi/ajankohtaista/testiuutinen

Krinova AB. 2023. Bascil – Innovative Solutions Enhancing Sustainable Culinary Tourism Services Through Diversification in Rural Food Production Sector. Viitattu 15.3.2023. Saatavissa https://www.krinova.se/en/project/7194/

LAB. 2023. Bascil – Innovative Solutions Enhancing Sustainable Culinary Tourism Services Through Diversification in Rural Food Production Sector. Viitattu 15.3.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/bascil-innovative-solutions-enhancing-sustainable-culinary-tourism-services-through

Rautanen, H. 2021. Saimaa Geopark Geofood! Viitattu 15.3.2023. Saatavissa https://www.maajakotitalousnaiset.fi/uploads/archive/attachment/geofood_saimaa_geoparkissa_heli_rautanen_16042021_0.pdf

Taste Saimaa. 2023. Maakunnalliset Saimaan gastronomiaa, kulttuuria ja matkailua tukevat hankkeet. Viitattu 15.3.2023. Saatavissa https://www.tastesaimaa.fi/hankkeet

Kirjoittajat

Minna Ahlsten toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja projektipäällikkönä BASCIL-projektissa.

Niina Sallinen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja viestintävastaavana BASCIL-projektissa.

Anna Kaiponen toimii Lomalaidun ry:n projektipäällikkönä BASCIL-projektissa.

Artikkelikuva: https://pxhere.com/en/photo/589221 (CC0)

Julkaistu 13.4.2023

Viittausohje

Ahlsten, M., Sallinen, N. & Kaiponen, A. 2023. LAB, Lomalaidun ry ja goSaimaa tukemaan Etelä-Karjalan ruokamatkailun palvelusuunnittelua. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/lab-lomalaidun-ry-ja-gosaimaa-tukemaan-etela-karjalan-ruokamatkailun-palvelusuunnittelua/