LAB Pro

Hoitotyön kirjaamisosaamisen kehittäminen

Potilaan hoidon jatkuvuuden vuoksi hoidon kirjaaminen tulee suorittaa reaaliaikaisesti, riittävän usein
ja ymmärrettävästi. Käyttämällä yhtenäisiä rakenteita kirjaamisessa tiedon etsiminen helpottuu. Hoidon kirjaamista voidaan toisiokäyttää näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämisessä ja johtamisessa. Terveysalalla työntekijä on velvollinen ylläpitämään ammattiosaamistaan. Työnantajan on mahdollistettava koulutuksiin osallistuminen. Verkkokoulutus ajasta ja paikasta riippumattomana helpottaa koulutukseen osallistumista, erityisesti terveysalalla vuorotyötä tekevillä.