LAB Pro

Viestinnän louhinnasta apua asiakkaiden ymmärtämiseen

Usein asiakkaat eivät suoraan ilmaise, mitä he todella ajattelevat. Tämä ilmiö on tuttu monille palvelualan yrityksille. On yhä yleisempää, että asiakkaiden viestejä tutkitaan sentimenttianalyysin avulla, jonka avulla tunnistetaan asiakkaan viestien tunnetiloja viesteissä käytettyjen sanojen perusteella. Sävyä ei kuitenkaan voi tarkasti havaita pelkän avainsana-analyysin perusteella. Siksi avuksi tarvitaan viestinnän louhintaa.