LAB Pro

Tähtäintyöskentely suuntaa nuoren katseen tulevaisuuteen

Oppivelvollisuuden laajentuminen mahdollistaa nuorelle opintojen jatkamisen siihen asti, kun hän täyttää 18 vuotta. Mahdollisuus opintojen jatkamiseen ei kuitenkaan aina ole ongelmatonta. Varsinkin huostaanotettujen nuorten kohdalla opintoihin hakeutumiseen ja tutkinnon suorittamiseen liittyy useita haasteita, joihin pyritään vastaamaan erilaisin keinoin.