LAB Pro

Yhteistyö näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämisessä

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on toteutumassa mittava rakenteellinen uudistus, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Myös hoitotyön käytänteitä arvioidaan ja uusia, parhaaseen saatavilla olevaan näyttöön perustuvia toimintatapoja otetaan käyttöön. Muutos koskee laajaa asiantuntijoiden joukkoa ja sen vuoksi muutosprosessin aikaiset yhteistyökysymykset ovat onnistuneen lopputuloksen kannalta merkityksellisiä.