LAB Pro

Mitä jokaisen kasvattajan olisi hyvä tietää pedagogisesta turvallisuudesta?

LAB-ammattikorkeakoulussa toteutui keväällä 2023 Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutus varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kasvattajille ja opettajille: Turvallista pedagogiikkaa oppimisyhteisöihin – ettei kukaan jää näkymättömäksi. Mitä turvallinen pedagogiikka sitten tarkoittaa? Entä mitä tarkoitetaan sillä, ettei kukaan jäisi näkymättömäksi varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa -ihan kaikilla kouluasteilla?