LAB Pro

Värimäärittely antaa videolle luonteen

Värimäärittely on videotuotannon editoinnin ja jälkituotannon prosessi, jonka avulla videon värimaailma muokataan halutunlaiseksi. Erilaiset värimäärittelyt tuottavat erilaiset lopputulokset ja sitä myötä antavat videoille niin kutsutun luonteen. Värimäärittelyä käytetään myös luomaan katsojalle haluttuja mielleyhtymiä.