LAB Pro

Digin hyödyntämiseen vaikuttavat tekijät

Digitaalisten tuotteiden ja palveluiden hyödyntäminen sekä erilaisten prosessien digitalisointi nähdään useissa yrityksissä mahdollisuuksina, joiden varaan voidaan rakentaa olemassa olevien toimintojen tehostamista sekä edesauttaa tulevaisuuden kilpailukyvyn ja arvonluonnin rakentumista. Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen ei kuitenkaan aina ole yksinkertaista ja ratkaisujen hyödyntämiseen liittyy joukko erilaisia tekijöitä. Näitä ovat esimerkiksi yrityksen kasvuhalukkuus sekä teknologinen kehitys ja markkina- ja kilpailutilanne yrityksen toimialalla.