LAB Pro

Julkisten matalan kynnyksen sote-palveluiden markkinointi sosiaalisessa mediassa

Julkisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa markkinoinnin mahdollisuuksiin on alettu havahtua vasta viime aikoina. Julkisten palveluiden markkinoinnilla ei tavoitella perinteistä myynnin kasvua, mutta asiakkaille voidaan tuottaa tiedollista ja sosiaalista lisäarvoa markkinoinnin keinoin. Sosiaalisessa mediassa palvelut voidaan tuoda lähelle ihmistä ja vuorovaikutus palveluntuottajan kanssa voi alkaa jo ennen päätöstä palveluun osallistumisesta.