LAB RDI Journal

Kohti yhdyskuntajätteiden kestävää hallintaa kehittyvissä maissa

Tämän artikkelin tavoitteena on kertoa kehittyvien maiden yhdyskuntajätteiden käsittelystä sekä kierrätyksen kehittymisestä. Varsinkin EU:n uudet kierrätystavoitteet ovat antaneet puhtia useisiin hankkeisiin, joiden avulla tunnistetaan sopivia keinoja kierrätyksen kehittämiseksi. Uusien innovaatioiden avulla kierrätystä voidaan kehittää myös maailmanlaajuisesti. Tekstissä esitellään kehittyvien maiden haasteita ja tarpeita kierrätyksen kehittämiseksi sekä kerrotaan LAB-ammattikorkeakoulun Kiemura-hankkeen muovien kierrätyslinjastosta, jonka avulla muovien kierrätystä voitaisiin helpottaa myös kehittyvissä maissa.