LAB RDI Journal

Arjen apu – tukea maahanmuuttajien kotoutumiseen

Tässä artikkelissa kuvataan maahanmuuttajien kotoutumista tukevan Arjen Apu -hankkeen tavoitteita, sekä ensimmäisen kehittämissyklin toimintaa ja tuloksia. Tutkimuksellinen osuus esittelee afganistanilaisille ja eritrealaisille suunnatusta kyselystä esiin nousseita avuntarpeiden teemoja. Kyselyyn vastanneista suurin osa koki tarvitsevansa apua koulusta tai opiskelusta saatujen läksyjen tekemiseen. Monet ilmoittivat myös tarvitsevansa lisää tietoa suomalaisesta työkulttuurista ja kieliopintoihin ohjaamisesta.