LAB RDI Journal

Alueen kulttuuriperintöön perustuvan luonto- ja hyvinvointimatkailun vahvuudet esille teemapohjaisilla tuoteperheillä

Tässä artikkelissa kuvataan Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeessa yhteistyössä matkailualan yritysten ja toimijoiden kanssa kehitetyt hyvinvointimatkailun tuoteperheet, joiden tarkoitus on tehdä näkyväksi luontoon ja kulttuuriperintöön liittyviä matkailutuotteita Päijät- ja Kanta-Hämeessä. Lisäksi artikkelissa pohditaan tuoteperheiden muodostamista ja hyödyntämistä matkailussa