LAB RDI Journal

Työelämälähtöinen terveydenhoitajakoulutus – Toimintamallin pilotointi alueelliseen yhteistyöhön

Terveydenhoitajan ammatti ja suomalainen terveydenhoitajatutkinto nähdään maailmalla ainutlaatuisena. Laaja-alainen ja itsenäinen työ vaatii erityistä osaamista niin ammatin kuin yleisten valmiuksien osalta. Terveydenhoitajan tehtävään vaadittu osaaminen saavutetaan tällä hetkellä kaksoistutkinnolla, joka sisältää sairaanhoitajan (AMK) -tutkinnon sekä 60 opintopisteen terveydenhoitajan (AMK) -tutkinnon. Koulutuksen tavoitteena on valmistaa terveydenhoitajia työelämän tarpeeseen, tulevaisuuden osaaminen huomioiden. Tämän vuoksi alueellinen yhteistyö on välttämätöntä ja tarpeen jo koulutuksen aikana.