LAB RDI Journal

Maahanmuuttajataustaisten hoitotyön opiskelijoiden ja Päijät-Hämeen terveysalan työyksiköiden kokemuksia monikulttuuristuvasta työelämästä

Hoitotyö monikulttuuristuu. Yhä useampi hoitaja on maahanmuuttajataustainen. Tässä artikkelissa kuvataan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kokemuksia hoitotyön työyhteisöissä ja työyhteisöjen näkemystä maahanmuuttajataustaisten hoitajien integroitumisesta osaksi työyhteisöjä.