LAB Pro

Kohti tasa-arvoisempaa sosiaali- ja terveysalaa

Miesten määrä sosiaali- ja terveysalan ammateissa on naisia vähäisempi. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluopinnoissa naisten määrä suhteessa miehiin on moninkertainen. Hakijamäärissä ei ole tapahtunut positiivista muutoskehitystä miesten saamiseksi sosiaali- ja terveysalan korkeakouluopintoihin. Mieshakijoita ja miehiä koulutukseen johtaviin opintoihin olisi saatava enemmän, jotta henkilöstörakenne muuttuisi tasa-arvoisemmaksi ja asiakkaat saisivat sosiaali- ja terveyspalveluita enemmän miesten tuottamina.