LAB Pro

Rauten ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteinen oppimisympäristö

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten Raute Oyj:n kanssa suunniteltu ja toteutettu oppimisympäristö rakennettiin ja kuinka sitä on hyödynnetty LAB-ammattikorkeakoulun konetekniikan opiskelijoiden mekaniikkasuunnittelun osaamisen kehittämisessä. Oppimisympäristö sisältää koneensuunnittelun sekä PDM- ja Creo-tietokannat. Artikkelia varten on haastateltu seuraavia henkilöitä: Markus Palminen (Raute Oyj, pääopettaja), Ari Heinonen (Raute Oyj, järjestelmäasiantuntija) ja Ari Vesikko (LAB, CAD-asiantuntija). Haastelijana toimi sähkötekniikan lehtori ja tämän artikkelin kirjoittaja Teijo Lahtinen.