Lahti Design Week 2023 teemana oli Renewing design, eli miten ja missä kaikkialla muotoiluun voi törmätä, ja mitä tarkoittaa vastuullisuus muotoilussa sekä liiketoiminnassa. Yhtenä tärkeänä kohderyhmänä olivat yritykset, joille järjestettiin seminaareja teemaan liittyen sekä osallistettiin heitä WOW-vastuullisuus näyttelyyn.

Kirjoittajat: Anniina Harjapää & Seesam Tsokkinen

Vastuullisuus käsitteenä on hyvin laaja ja monitahoinen. Usein vastuullisuudesta puhuttaessa tarkoitetaan ekologisuutta, mutta se kattaa myös sosiaalisen ja taloudellisen vastuullisuuden. Vastuullisuuden esiin tuominen laajasti ja ymmärrettävästi saattaa olla haastavaa yrityksille. Taloudellinen vastuullisuus yrityksissä on tärkeä osa-alue etenkin alati muuttuvassa toimintaympäristössä ja se kattaa esimerkiksi toimenpiteitä yrityksen liiketoiminnan kannattavuuden, kasvun, kilpailukyvyn, riskienhallinnan ja tehokkuuden eteen. Sosiaalinen vastuullisuus perustuu eettisyyteen ja inhimillisyyteen. Se heijastuu yrityksen kaikkeen toimintaan ja kattaa henkilöstön sekä sidosryhmien kokonaisvaltaista hyvinvointia, välittämistä, työturvallisuutta ja osaamisen kehittämistä. Sosiaalisesta vastuullisuudesta kertoo myös tuotteiden alkuperä ja valmistusolot sekä työntekijöiden työskentelyolosuhteet. (Suomen Muotoilusäätiö 2023a.)

Lahti Design Week avattiin yrityksille suunnatulla seminaarilla, jossa pureuduttiin juurikin yrityksen vastuullisuuden esiin tuomiseen selkeällä ja läpinäkyvällä tavalla. Seminaarissa päästiin kuulemaan aiheeseen liittyen puheenvuorot Lahden Kaupungin vt. elinkeinojohtaja Henna Eskonsipo-Bradshawlta ja LABin Muotoiluinstituutin johtaja Tytti-Lotta Ojalalta. Tämän lisäksi Teerenpelin omistaja Anssi Pyysing, Oilonin digitaalisen liiketoiminnan johtaja Michele Danelon ja Iskun vastuullisuusjohtaja Kaisa Vuori kertoivat yritysten konkreettisia esimerkkejään vastuullisuudesta.

Tilaisuudessa Muotoilusäätiö lanseerasi myös vastuullisuussymbolit yritysten käyttöön, joka oli osa heidän Päijät-Hämeen Liiton rahoittamaa Akke-rahoituksen projektia. Projektin tavoitteena oli tarjota matalan kynnyksen apuja yritysten vastuullisuusviestintään ja edesauttaa kestävyystekoja ja niiden huomiointia ja edistämistä yrityksissä. Tuloksena projektissa syntyi ohjeistus vastuullisuustyökalujen käyttöön, vastuullisuussymbolit, sekä niiden lanseeraaminen ja jalkauttaminen yrityksiin. Vastuullisuussymbolit löytyvät Muotoilusäätiön nettisivuilta. (Suomen Muotoilusäätiö 2023b.)

Yritysten ja kaupungin vastuullisuusteot esillä WOW-vastuullisuusnäyttelyssä

WOW-Vastuullisuusnäyttelyssä osallistettiin paikallisia yrityksiä ehdottamaan omia vastuullisia tuotteitaan esille näyttelyyn ja kertomaan miksi juuri kyseiset tuotteet ovat vastuullisia. Näyttely toi yhteen yli 30 yritystä ja organisaatiota, ja tarjosi nostoja vastuullisuuden eri näkökulmista. Näyttelyssä tuotiin esiin Lahden kaupungin vastuullisuustekoja, heräteltiin kuluttajakävijöitä arjen vastuullisuuteen, peilattiin vastuullisuutta video- ja tuoteinstallaatioiden kautta sekä lanseerattiin kaikille vapaasti käytettävää vastuullisuuskuvitusta. Lisäksi luennot, yritysseminaari, opastukset ja tietoiskut lisäsivät tapahtumakokonaisuuteen kohdistettua sisältöä. (Pöyry 2023.)

Kuva 1. WOW-vastuullisuusnäyttelyssä oli esillä paikallisten yritysten vastuullisuustekoja ja vastuullisia tuotteita. (Kuva: Estella Laasonen)

Aihe koettiin tärkeäksi sekä kävijöiden että osallistuneiden osalta. Kiinnostava ja monipuolinen toteutus herätti erityisesti osallistujien huomion. Kuitenkin kokonaisuutena viikko on lyhyt aika massiiviselle näyttelytoteutukselle, ja aiheen ympärille olisi varmasti kävijöitä riittänyt pidemmäksikin näyttelyajaksi. Kävijöitä oli ympäri Suomea ja tapahtuma poiki lisänäkyvyyttä ja uusia kumppanuuksia mm. jatkonäkyvyys Suomen suurimmissa sisustus, kalustus- ja designalan messuilla Habitaressa syyskuussa 2023 Helsingin messukeskuksessa. Lisäksi tapahtuma poiki luennointikutsuja, ja ennen kaikkea mikä tärkeintä, tapahtuma herätteli kävijä kerrallaan ajatuksia tärkeästä aihealueesta ja sen mahdollisuuksista. (Pöyry 2023.)

Design Venture Daystä inspiraatiota yrityksille ja opiskelijoille

Design Venture Day järjestettiin jo kolmatta vuotta osana Lahti Design Weekiä. Design Venture Dayn perusideana on muotoilun ja liiketoiminnan yhdistäminen sekä muotoilun hyötyjen esiintuominen liiketoiminnan kehittämisessä. Tilaisuus alkoi Muotsikan alumnipaneelilla, keskusteluna “Mitä muotoilija tekisi?”. Omia uratarinoita ja yritysten muotoilun hyödyntämistä oli esittelemässä Muotoiluinstituutin alumnit sisustusarkkitehti Jenni Suurhasko, teollinen muotoilija Jukka Rautiainen sekä muotoilija ja johtava asiantuntija Aino Vepsäläinen. Tämän jälkeen Meyer Turku Oy esitteli mielenkiintoisen yritysyhteistyöprojektinsa, jossa muotoiluopiskelijat visuaalisesta viestinnästä palvelumuotoiluun konseptoivat hiilineutraalia laivakonseptia. Tallenne Muotsikan alumnipaneelista on saatavilla myös jälkikäteen katsottavana LUT-yliopiston Vimeossa (LUT Universities 2023).

Lahti Design Weekin näyttely poiki näkyvyyttä myös Habitaressa

WOW-Vastuullisuusnäyttely koettiin vaikuttavaksi kokonaisuudeksi ja osia näyttelystä haluttiin esille suuremmalle yleisölle vuoden 2023 Habitare-messuille. Habitare on Suomen suurin huonekalu-, design- ja sisustustapahtuma, jonka tämän vuotinen teema Yhdessä/Together korosti yhteenkuuluvuuden tunnetta ja velvollisuutta pitää toisistamme ja luonnosta huolta haastavien aikojen keskellä. (Habitare 2023.)

Vanhoista esitteistä tehtyjä origameja
Kuva 2. Osallistujat saivat tehdä vanhoista esitteistä origameja ja lisätä niitä yhteiseen paperi-installaatioon. (Kuva: Emilia Heikkinen)

Tänä vuonna Suomen Muotoilusäätiö oli Habitaren yksi yhteistyökumppaneista. Muotoilusäätiön osallistavalla ja ajatuksia herättävällä vastuullisuusosastolla nähtiin samoja elementtejä, kuin Lahti Design Week 2023 WOW-Vastuullisuusnäyttelyssä. Lahti Design Weekilla lanseeratut vastuullisuussymbolit olivat isosti esillä Muotoilusäätiön messuosastolla printattuna osaston seiniin. Kävijöille annettiin vinkkejä vastuullisuusteoista kertomiseen vastuullisuussymbolien avulla ja ohjattiin heitä tekemään matalan kynnyksen vastuullisuustekoja arjessa. Osaston lisäksi vastuullisuussymboleita esiteltiin messujen jokaisena päivänä Folk-lavalla pidetyissä tietoiskuissa. Vastuullisuussymbolien lisäksi osastolla oli esillä ajatuksia herättävä Utopia & Dystopia –installaatio sekä osallistava paperi-installaatio, johon kukin kävijä pystyi käydä jättämässä oman jälkensä. (Suomen Muotoilusäätiö 2023c.)

erilaisia vastuullisuussymboleja seinällä
Kuva 3. Vastuullisuussymbolit olivat printattu Habiressa Muotoilusäätiön osaston messuseiniin. (Kuva: Emilia Heikkinen)

Lähteet

Habitare. 2023. Suomen suurin huonekalu-, design- ja sisustustapahtuma. Viitattu 14.9.2023. Saatavissa https://habitare.messukeskus.com/

LUT Universities. 2023. Design Venture Day – 15.05.2023 @Lahti. Viitattu 13.9.2023. Saatavissa https://vimeo.com/826910874

Pöyry, H. 2023. Toimitusjohtaja. Suomen Muotoilusäätiö. Haastattelu 30.8.2023.

Suomen Muotoilusäätiö. 2023a. Vastuullisuus­työ­kalujen suunnittelu, lanseeraus ja jalkautus yrityksiin. Viitattu 13.9.2023. Saatavissa https://muotoilusaatio.fi/hanke/vastuullisuustyokalujen-suunnittelu-lanseeraus-ja-jalkautus-yrityksiin/

Suomen Muotoilusäätiö. 2023b. Vastuullisuussymbolit. Viitattu 13.9.2023. Saatavissa https://muotoilusaatio.fi/palvelut-yrityksille/vastuullisuussymbolit/

Suomen Muotoilusäätiö. 2023c. Muotoilusäätiö Habitaressa 13.-17.9.2023. Viitattu14.9.2023. Saatavissa https://muotoilusaatio.fi/tapahtuma/muotoilusaatio-habitare/

Kirjoittajat

Anniina Harjapää toimii LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa TKI-asiantuntijana ja oli tapahtumakoordinaattorina Lahti Design Weekissä.

Seesam Tsokkinen on muotoilija (AMK) ja hän työskenteli LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa eri hankkeiden parissa. Hän oli Lahti Design Week 2023 toinen tapahtumakoordinaattoreista.

Artikkelikuva: Vastuullisuussymbolien lanseeraus Lahti Design Weekin yritysseminaarissa. (Kuva: Anniina Harjapää)

Julkaistu: 27.9.2023

Viittausohje

Harjapää, A. & Tsokkinen, S. 2023. Yritysten vastuullisuusteot ja niiden esiintuominen. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/yritysten-vastuullisuusteot-ja-niiden-esiintuominen/