Korona iski maailmaan yllättäen vuonna 2019 ja WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020. Suomi siirtyikin maaliskuun 2020 alussa koronatilanteen takia poikkeusoloihin. Tämä aiheutti Suomessa ja muualla maailmassa huolestumisen globaaleista pandemioista, myös tulevaisuudessa. Koronapandemian aikana syntyi paljon ohjeistuksia turvalliseen kanssakäymiseen ja työoloihin pandemian aikana. Tässä artikkelissa käydään läpi, mitä Suomessa ja muualla maailmassa on ohjeistettu rakennustyömailla pandemian ohjeistuksiksi.

Kirjoittaja: Topi Huhtanen

Pandemiaohjeistuksia rakennusalalle Suomessa

Digimestari-hankkeen alussa haastateltiin 49:ää rakennusalan ammattilaista. Osana haastattelua oli kysymys: Mihin seuraavista toimenpiteistä olette turvautuneet COVID-19 pandemian aikana? Valtaosa (90%) oli käyttänyt maskia. Seuraavaksi eniten oli kokousten siirtämistä nettiin (75%) ja kolmanneksi eniten oli ruokatuntien porrastamista (71%). Taulukossa 1 on esitetty kyselyn vastaukset.

nProsentti
Maskien käyttö4389,6%
Kokouksien järjestäminen verkossa3675%
Työryhmien ruokatuntien porrastaminen3470,8%
Sosiaalitilojen tilan lisääminen2960,4%
Työmaatoimistoon kulun rajoittaminen2756,3%
Etätyön lisääminen2756,3%
Muu, mikä*48,3%
* mm. pikatestien hankinta työmaalle, työntekijöiden kohtaamisien vähentäminen

Taulukko 1. Digimestari-hankkeen alussa tehdyn kysymyksen, Mihin seuraavista toimenpiteistä olette turvautuneet COVID-19 pandemian aikana, tulokset.

Työterveyslaitos (2021) julkaisi keväällä 2021 ohjeen rakennusalalle covid-19 riskien arvioinnin tueksi ja päivitti sitä aina syyskuulle 2021 saakka. Ohjeen pääkohtia ovat:

 • Riskien arviointi osana riskien hallintaa
 • Yhteistoiminta
 • Viestinnän tehostaminen ja kohdentaminen
 • Toiminta rakennusalalla
 • Turvavälit ja työjärjestelyt
 • Hyvä käsihygienia
 • Suu-nenäsuojainten, hengityksensuojainten ja henkilönsuojainten käyttö riskien arvioinnin perusteella
 • Suu-nenäsuojainten oikea käyttö
 • Siivouksen tehostaminen rakennusalan työpaikoilla
 • Ruokailu
 • Jos rakennusalan työpaikalla todetaan altistuminen koronavirukselle tai koronavirustartunta
 • Rakennusalan työntekijän työ hänelle määrätyn karanteenin aikana
 • Covid-19 ammattitautina.

(Työterveyslaitos 2021)

Työterveyslaitoksen ohjeen lisäksi Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut maaliskuussa 2021 ohjeen Asuinrakennusten korjaushankkeisiin COVID-19 aikana (STM & YM 2021). Ohjeessa ohjeistetaan, miten korjausrakentamista pitäisi harjoittaa, kun asukkaita on läsnä korjauskohteessa.

Rakennusteollisuus vaati lisätoimia rakennustyömaille koronapandemian aikana. RT:n mielestä suositusten teho oli riittämätön ja rokotusta pidettiin parhaana keinona varmistaa rakennustyömaiden terveysturvallisuutta. Rakennusteollisuus RT ry, Rakennusliitto ry sekä Ammattiliitto Pro ry suosittelivat ja kannustivat elokuussa 2021 myös koronarokotuksen ottamista rakennusalalla. (Rakennusteollisuus RT ry 2021a)  Kuvassa 1 on Rakennusteollisuuden juliste rokotteista eri kielille. (Rakennusteollisuus RT ry 2021b)

Rakennusteollisuuden tekemiä julisteita COVID 19-rokotteen puolesta kahdellatoista erikielellä. Juliste on kaikissa sama ja kielet ovat: Suomi, Ensglanti, Liettua, Uzbekistan, Ruotsi, Viro, Latvia, Puola, romania, Tsekki ja Saksa. Julisteessa lukee: Kypärä, suojalasit, rokote, huomioväri ja turvajalkineet.

Kuva 1. RT:n julisteet koronarokotteen puolesta erikielille julkaistuna (Rakennusteollisuus RT ry 2021b)

Pandemiaohjeistuksia rakennusalalle maailmalla

Maailmalla on myös erilaisia ohjeita pandemian aikaiseen työskentelyyn rakennustyömailla. Käytännöt ja ohjeistukset eroavat maakohtaisesti, mutta yleisperiaate on kaikissa sama kuin Suomessa. Edellä on esitetty muutamia eri maiden ohjeistuksia rakennusalalle. Kaikki eivät koske henkilöturvallisuutta, vaan osa ohjeistuksista on tehty silmällä pitäen koko rakennusalaa ja pandemian vaikutusta siihen.

PAHO ja UNOPS, eli Amerikan terveysjärjestö ja YK:n projektipalvelujen toimisto, teki suosituksen ennaltaehkäisytoimenpiteisiin rakennustyömailla alkuvuodesta 2020. (PAHO & UNOPS 2020) Suosituksen pääkohdat ovat:

 • Yleiset ohjeet
 • Ennaltaehkäisytoimenpiteet
 • Seulontaprosessi ennen työmaalle saapumista
 • Ennaltaehkäisevät toimenpiteet kuljetusvälineiden käyttöön liittyen
 • Toimenpiteet ennen kotiintuloa työpäivän jälkeen
 • Tartunta tapauksessa noudatettava menettely
 • Stressin hallinta
 • Visuaalinen materiaali suositeltuihin toimenpiteisiin

Yleisellä tasolla suositukset olivat samat kuin Suomessa. Toisaalta osa suosituksista oli tiukempia kuin Suomessa, esimerkiksi työmaille suositeltiin työntekijän ruumiinlämmön tarkastamista. Osa suosituksista oli löyhempiä, esimerkiksi turvaväliksi muihin ihmisiin suositeltiin työmailla minimissään yhtä metriä. Toimenpiteissä myös ohjeistettiin julkisilla kulkuneuvoilla töihin kulkevia pandemian aikana. Kuvassa 2 on esitetty kaksi visuaalista ohjetta PAHO:n ja UNOPS:n suosituksista.

PAHOn ja UNOPSin visuaaliet ohjejulisteet englannin kielellä. Kuvissa on esitetty kuinka suojata perhettä COVID 19 tartunnalta ja minimi suojaetäisyys työmailla yksi metri.

Kuva 2. PAHO:n ja UNOPS:n visuaalisia ohjeistuksia pandemian ajan rakennustyömaille (PAHO & UNOPS 2020, 14-15)

The Associated General Contractors of America on myös julkaissut ohjeen: Pidetään rakennustyöntekijät turvassa COVID-19-pandemian aikana. (AGC 2021) Ohjeen pääkohdat ovat:

 • Yleiset turvallisuuskäytännöt ja säännöt
 • Toimenpiteet ennen kotiin saapumista töistä
 • Työmaan vierailijat
 • Henkilökohtaiset suojavarusteet ja työnteon valvonta

Ohjeessa on erikoisuutena huomioitu, miten ehkäistään mahdollisesti pandemian leviäminen työoloista kotioloihin.

OSHA, Yhdysvaltain työministeriö Työturvallisuus- ja työterveyshallinto, julkaisi koronaohjeistuksen rakennustyömaille. Erilaisuutena muihin ohjeistuksiin on altistumisriskitasoihin liittyvät rakennustyöt. Työn vaara-analyysin tekeminen auttaa määrittämään, vaativatko työtoimet läheistä yhteyttä asiakkaiden, vierailijoiden tai muiden ihmisten välillä. (OSHA Occupational Safety and Health Administration 2021) Kuvassa 3 on esitetty oheiset altistumisriskitasot.

OSHAn julkaisemat altistumisriskitasoihin liittyvät riskitasot joita on neljä. Ne ovat suomeksi pieni, keskisiiri, korkea ja erittäinkorkea. Näissä on leteltu mitkä toimet rakennustyömaalla kuuluvat mihinkin. Kuvan teksti on englnniksi.

Kuva 3. OSHA:n julkaisemat altistumisriskitasoihin liittyvät rakennustyöt (OSHA Occupational Safety and Health Administration 2021)

Uudessa-Seelannissa The Construction Sector Accord on tehnyt ohjeistuksen: COVID-19 rakentamisen riskienhallinta: Suositeltu lähestymistapa COVID-19:sta: kaupalliset periaatteet ja riskienhallinta. (Construction Sector Accord 2022) Ohjeessa käydään läpi COVID-19-aikaisen rakentamisen riskienhallintaa, miten se tehdään ja mitä vaikutuksia pandemialla on rakennussektorille. Ohje ei anna suojautumisohjeita pandemialle, vaan ohjeita, miten pandemian aikaisiin haittoihin varaudutaan ja miten haittoja saadaan minimoitua.

Myös Infrastructure NSW Uudesta Etelä-Walesista Australiasta on tehnyt vastaavanlaisen lyhyen ohjeen rakennusalan sopimuksiin, missä huomioidaan pandemian aiheuttamat haitat (Infrastucture NSW 2021).

Isossa-Britanniassa Construction Leadership Council (2022) on tehnyt koronaohjeistuksen auttaakseen rakennusalaa. Ensimmäinen ohjeistus julkaistiin maaliskuussa 2020 ja viimeisin versio huhtikuussa 2022. Ohjeen pääkohdat olivat:

 • Matkustus
 • Työmaalle saapuminen ja poistuminen
 • Käsipesu
 • Saniteettitilat
 • Ruokailu ja lepoalueet
 • Lähityöskentely
 • Ensiapu
 • Siivous

Lopuksi

Äkkiseltään tuntuu, että suomalaiset pandemiaohjeistukset rakennusalalle olivat kokonaisuudessaan niukemmat verrattuna muualla maailmassa julkaistuihin ohjeisiin. Perusohjeistus oli kaikkialla lähes sama kuin Suomessa, mutta ulkomaisissa ohjeissa oli paljon myös koronan leviämisen ehkäisyn ohjeita. Huomattavaa oli myös Uudessa-Seelannissa ja Australiassa olevat ohjeet rakentamisen riskienhallintaan pandemian aikana.

Lähteet

AGC. 2021. Keeping Construction Workers Safe During the COVID-19 Pandemic. The Associated General Contractors of America, USA. Viitatttu 21.07.2021. Saatavissa https://www.agc.org/sites/default/files/Files/Safety%20%26%20Health/Tips%20for%20Keeping%20Construction%20Workers%20Safe%20during%20the%20COVID-19%20Pandemic.pdf

Construction Leadership Council. 2021.  Site Operating Procedures. Iso.Britannia. Viitattu 21.07.2023. Saatavissa https://www.constructionleadershipcouncil.co.uk/news/site-operating-procedures-update-version-6-now-available/

Construction Sector Accord. 2022. COVID-19 Construction Risk Management A recommended approach to COVID-19 commercial principles and risk management. Uusi-Seelanti. Viitattu 21.07.2021. Saatavissa https://www.constructionaccord.nz/assets/Construction-Accord/files/covid-19-construction-risk-management.pdf

Infrastructure NSW. 2021.  COVID-19 Commercial Guidelines for Construction Contracts. Australia. Viitattu 21.07.2023. Saatavissa https://www.infrastructure.nsw.gov.au/media/3394/covid-19-commercial-guidelines-march-2022.pdf

OSHA Occupational Safety and Health Administration. 2021. COVID-19 – Control and Prevention: Construction Work. USA. Viitattu 21.07.2023. Saatavissa https://www.osha.gov/coronavirus/control-prevention/construction

PAHO & UNOPS. 2020. Covid-19: Prevention Measures at Construction Sites: Prevention Measures for Managing COVID-19 Risks on Construction
Sites to Prevent the Spread of the Coronavirus, Version 1.0 (April 2020). Washington, D.C. USA: Pan American Health Organization and The United Nations Office for Project Services. Viitattu 21.07.2023. Saatavissa https://iris.paho.org/handle/10665.2/52217

Rakennusteollisuus RT ry. 2021a. Työmarkkinaosapuolten kannanotto: suositus koronarokotuksen ottamiseksi rakennusalalla. Rakennusteollisuus. Viitattu 21.07.2021. Saatavissa    https://www.rt.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2021/tyomarkkinaosapuolten-kannanotto—suositus-koronarokotuksen-ottamiseksi-rakennusalalla/

Rakennusteollisuus RT ry. 2021b. Kannustamme koronarokotteeseen 12 eri kielellä! Rakennusteollisuus. Viitattu 21.07.2023. Saatavissa https://www.rt.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2021/Koronajuliste/

STM & YM. 2021. Sosiaali- ja Terveysministeriön ohje asuinrakennusten korjaushankkeisiin COVID-19 epidemian aikana. Päivitys 13.3.2021. Sosiaali. ja Terveysministeriö. Viitattu 21.07.2023. Saatavissa https://stm.fi/documents/1271139/63746544/Sosiaali-+ja+terveysministeri%C3%B6n+ja+ymp%C3%A4rist%C3%B6ministeri%C3%B6n+ohje+asuinrakennusten+korjaushankkeisiin+covid-19-epidemian+aikana,+p%C3%A4ivitys+19.3.2021.docx/8fca3c4c-6404-a12b-b255-edc1ea4a42ba/Sosiaali-+ja+terveysministeri%C3%B6n+ja+ymp%C3%A4rist%C3%B6ministeri%C3%B6n+ohje+asuinrakennusten+korjaushankkeisiin+covid-19-epidemian+aikana,+p%C3%A4ivitys+19.3.2021.docx.pdf?t=1643355891476

Työterveyslaitos. 2021. Ohje rakennusalalle covid-19 riskien arvioinnin tueksi. Viitattu 21.07.2023. Saatavissa https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-rakennusalalle-riskien-arvioinnin-tueksi

Kirjoittaja

Topi Huhtanen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa projektisuunnittelijana ja toimii asiantuntijana Digimestari-hankkeessa.

Artikkelikuva: https://pxhere.com/fi/photo/513193 (CC0)

Julkaistu 28.8.2023

Viittausohje

Huhtanen, T. 2023. Turvalliset työmaat pandemia olosuhteissa Suomessa ja maailmalla. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/turvalliset-tyomaat-pandemia-olosuhteissa-suomessa-ja-maailmalla/