LAB Pro

Muotoilukoulutus koronatestissä

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Finnish Design Academy (FDA)- hankkeen yksi tavoite on kehittää suomalaista muotoilukoulutusta tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Jotta tulevaisuuden muotoiluosaaminen pystytään määrittämään, pitää ensin kyetä ennakoimaan minkälaisia tulevaisuuden haasteita meillä on ratkottavana. Hankkeessa tulevaisuuden osaamistarpeita on kartoitettu mm. haastattelemalla muotoilun ammattilaisia sekä pitämällä heille työpajoja, joissa muotoilun tulevaisuutta on tarkasteltu mm. vaihtoehtoisten tulevaisuusskenaarioiden kautta. Vaikka pandemia on pitkään kuulunutkin tulevaisuuskeskustelun ytimeen ja on ollut mukana mahdollisena, tulevaisuuteen vaikuttavana ilmiönä, monikaan ei osannut aavistaa kuinka lähellä sen toteutuminen olikaan ja kuinka se koskettaisi yhteiskuntaamme ja samalla myös muotoilukoulutusta.