Vihreän kaupunkiympäristön merkitys ihmisten hyvinvoinnille nousee teemana esiin nyt entistä voimakkaammin. Tämä artikkeli keskittyy CECI-hankkeen hyvien käytäntöjen esittelemiseen ja käsittelee kaupunkiluonnon merkitystä ihmisille ja yhteiskunnalle.

Kirjoittaja: Anna Svartström

Suomalaisten asumistoiveet ovat viime vuosina selvästi urbanisoituneet ja kaupunkimaisen asumisen suosio kasvaa, mutta asuinalueelta halutaan myös luonnonrauhaa. Tämä käy ilmi vuonna 2016 Suomen ympäristökeskuksen toteutetusta Asukas-barometri-kyselystä. Asukasbarometrin mukaan suomalaisille kolme tärkeintä asuinalueiden viihtyvyystekijää ovat sijainti ja liikenneyhteydet, luonnonympäristö ja rauhallisuus. (Suomen ympäristökeskus 2016)

Kaupunkiluonto tuottaa monia hyötyjä ihmisille. Tiivistyvissä kaupungeissa on tärkeää huolehtia siitä, että luonto on lähellä, sillä luonto tekee tutkitusti hyvää ihmisen terveydelle. Luonnossa oleskelun on todettu kohentavan mielialaa, lieventävän stressiä sekä laskevan sykettä ja verenpainetta. Lisäksi luonnossa liikkuminen lisää ihmisen altistusta monipuoliselle mikrobistolle, mikä auttaa suojaamaan lievän tulehdustilan ja immunologisen epätasapainon sairauksilta, kuten allergioilta ja astmalta.

Lapsille kannattaa tarjota mahdollisimman monipuolisesti erilaisia ympäristöjä, jotta he eivät täysin vieraantuisi ”oikeanlaisesta” luonnosta. Monimuotoisessa luonnossa oleminen ei paranna vain luontosuhdetta, vaan tekee hyvää myös keholle ja mielelle.

Talojen takana olevassa rinteessä on rakennettu viljelymaa, jossa on pitkiä tomaattipalstoja. Vasemmalla seisoo mies hoitamassa tomaattitaimenia.

Kuva 1. Omatekoinen kasvipalsta rinteessä on kekseliäs ratkaisu kaupunkiviljelyyn. (Kuva: Anders Svartström)

Luonto kaupungissa edistää yhteiskunnallista hyvinvointia ja kestävää kehitystä. CECI hanketta vetävä LAB ammattikorkeakoulu viestii lahtelaisille hyvistä kiertotalouden käytännöistä, kuten puutarhaviljelyksen eri mahdollisuuksista Blockgardenin kautta (Interreg Europe 2020a). Blockgarden tuo luonnon kaupunkiin ja innostaa kaupunkilaisia omaan viljelyyn, kuten mausteyrttien kasvattamiseen (Interreg Europe 2020b). Pyrkimys on parantaa kaupunkiluonnon monimuotoisuutta ja edistää muun muassa mehiläisten hyvinvointia. Tällöin autettaisiin myös kaupunkien ekosysteemipalveluita unohtamatta asukkaiden viihtyisyyttä tai turvallisuutta.

Liiketoiminta ja uudet palvelut edistävät kaupunkiluontoa

Blockgardenilta kaupunkilaiset tai yhteisöt voivat vuokrata valmiita viljelylaatikoita sisältäen eri yrttilaatikkokokonaisuuksia yhteisesti hoidettavaksi. Viljelylaatikko tuottaa paljon jatkuvaa satoa, kuten tuoretta salaattia, yrttejä, kaaleja ja kukkia. Kesän lopulla auringon kypsyttämät tomaatit, kesäkurpitsat, pavut ja kyssäkaalit antavat aihetta yhteisölliseen sadonkorjuujuhlaan. Palveluun sisältyy kesän ajaksi viljelylaatikko paikalleen toimitettuna sekä kasvatuslaatikko, mullat, taimet istutettuna sekä puutarhurin opastus mobiilisovelluksen kautta. Puutarhat toimitetaan touko-kesäkuun vaihteessa ja noudetaan syksyllä mullan kierrätystä, varastointia ja kompostointia varten. Blockgardenin kaltainen palvelu on modernimpi jakamistalouden palvelu verrattuna perinteiseen kaupunkiviljelypalstaan, joita kaupungit ympäri Suomea tarjoavat kiinnostuneille kaupunkilaisille. Näin lahtelaiset pääsevät viljelemään modernilla kaupunkiviljelytavalla ja innostuvat luonnon suojelemisesta ja hoitamisesta.

kaksi rinnakkaiskuvaa samasta viljelypalstasta. Oikealla kesäinen kuva, isoja, vihreitä kasveja. Vasemman kuvan viljely on alkukeväinen ja melko tyhjä ja sateinen viljelypalsta.

Kuva 2. Kaupunkiviljelypalsta tuottaa yhteisölle hyötyä ja iloa. (Kuva: Anders Svartström)

CECI näyttää miten kaupunkiympäristöjen biodiversiteetin kasvattamiseen on olemassa hyviä ja yksinkertaisia ratkaisuja, esimerkiksi huomioimalla mehiläisten tarpeita ja rakentamalla mehiläishotelleja mehiläistohtorin avulla (Suomen Lähi Luomu Oy 2021) edistäen samalla hyönteisten ja mehiläisten hyvinvointia (Svartström 2021). Opiskelijat LAB-ammattikorkeakoulussa ovat rakentaneet hyönteishotelleja LABin sisäänkäynnin ulkopuolelle, kehittäen samalla luonnonmukaista kasvillisuutta ja viihtyvyyttä kaupungissa. Uusien ideoiden ja ratkaisujen kehittämisessä tarvitaan sujuvaa yhteistyötä, joka ei rajoitu vain suunnittelijoihin, tutkijoihin sekä päättäjiin. Myös opiskelijoilta ja asukkailta voi löytyä uusia näkökulmia ja ratkaisuja.

Kaksi omarakennettuja hyönteishotelleja, kiinnitetty metalliaitaan.
Kuva 3. Opiskelijoiden tekemiä hyönteishotelleja. (Kuva: Anna Svartström)

Lahti ympäristöpääkaupunkina

Tekstissä esiintyvien hyvien käytäntöjen kautta lisätään kasvillisuutta ja tuodaan luonto kirjaimellisesti keskelle kaupunkia ja edistetään luonnon monimuotoisuutta Lahden kaupungissa. Euroopan komissio on nimittänyt Lahden vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkaupungiksi (European Green Capital Award, EGCA) ensimmäisenä kaupunkina Suomessa (Green Lahti 2021). Lahden onkin Euroopan ympäristöpääkaupunkina oiva mahdollisuus herätellä ja ohjata kaupunkilaisia kestävän asumisen pariin. Green Lahti ja CECI hankkeiden avulla korostetaan kansalaisten sitoutumista ja osallistumista kiertotalouteen. Yhdessä tekemisen kautta kierto- ja jakamistalous luovat uutta yhteisöllistä asukasaktiivisuutta, joka lisää alueen kehitystä ja viihtyvyyden parantumista.

Lähteet

Green Lahti. 2021. [Viitattu 11.1.2021]. Saatavissa: https://greenlahti.fi/

Interreg Europe. 2020a. CECI. Good Practices Definition & Criteria. [Viitattu 11.1.2021]. Saatavissa: https://www.interregeurope.eu/ceci/news/news-article/7469/ceci-good-practices-definition-criteria/

Interreg Europe. 2020b. Good Practice. Urban vegetable garden a circular sharing economy example in the city of Lahti. [Viitattu 11.1.2021]. Saatavissa: https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4673/urban-vegetable-garden-a-circular-sharing-economy-example-in-the-city-of-lahti/

Suomen Lähi Luomu Oy. 2021. Facebook. [Viitattu 11.1.2021]. Saatavissa: https://www.facebook.com/Suomen-L%C3%A4hi-Luomu-Oy-364541580999870/

Suomen ympäristökeskus. 2016. Asukasbarometri 2016 – Kysely kaupunkimaisista asuinympäristöistä. [Viitattu 11.1.2021]. Saatavissa: http://hdl.handle.net/10138/193009

Svartström, A. 2021. Increasing wellbeing and knowledge of bees in Lahti. LAB Pro. [Viitattu 11.1.2021]. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/increasing-wellbeing-and-knowledge-of-bees-in-lahti/

Kirjoittaja

Anna Svartström työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Teknologia-yksikössä TKI-asiantuntijana ja toimii CECI-hankkeen projektisuunnittelijana.

Artikkelikuva: https://pxhere.com/fi/photo/879579 (CC0)

Julkaistu 17.11.2021

Viittausohje

Svartström, A. 2021. Luonto kaupungissa. LAB Pro. [Viitattu pvm]. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/luonto-kaupungissa/