Erilaiset opetusvideot ovat nykyään hyvin tuttu ilmiö ja voidaankin sanoa, että videoita käytetään runsaasti oppimisen tukena. Mutta myös videoiden tekeminen voi kehittää lukuisia työelämässä tarvittavia taitoja. Eikä nämä taidot rajoitu pelkästään audiovisuaalisen tuotantoon vaan puhutaan paljon laajemmista kokonaisuuksista.

Kirjoittaja: Sampo Kokkonen

LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksen markkinoinnin opiskelijat muodostavat tiiviin yhteisön vuosikurssistaan riippumatta. Markkinoinnin opiskelu pohjautuu Lappeenrannassa tiimioppimiseen ja -yrittäjyyteen. Opiskelijat perustavat heti opintojensa alussa osuuskunnan, mitä hyödyntäen he tekevät erilaisia markkinoinnin asiakasprojekteja. (Kokkonen 2021) Yksi monista visuaalisissa projekteissa tarvittavista taidoista on videotuotanto mitä moninaisempiin tarpeisiin. Monesti on vaikea määritellä etukäteen mitä kukin asiakas tarvitsee, joten videotuotannon osaaminen tulee olla varsin laaja-alaista. Tähän toki auttaa isot tiimit, joista löytyy paljon eri osaamista, mutta tätä osaamista tulee kehittää läpi opintojen. Yksi tapa kehittää video-osaamista on tiimioppimiseen pohjautuvat audiovisuaaliset klubit, eli tuttavallisemmin AV-klubit (Kokkonen 2022). Toki tämän taidon kehittämiseen on muitakin tapoja, tässä artikkelissa esitellään yksi näistä.

Markkinoinnin opiskelijoiden osuuskuntien sateenvarjojärjestö Saimaan tiimiyrittäjäakatemia ry järjestää vuosittain gaalatapahtuman, johon kuuluu hyväntuulinen lyhytelokuva satunnaisesta aiheesta. Aihe päätetään vuosittain käytännön järjestelyistä vastaavan osuuskunnan toimesta ja videon aihe julkistetaan vasta hieman ennen tapahtumaa. Aikataulu on siis rajallinen – aivan kuten tyypillisissä asiakasprojekteissakin. Opiskelijoiden tulee ottaa vaadittu aihe tai teema haltuun lyhyessä ajassa ja tehdä sen mukainen lopputuotos. Ja koska kyseessä on kilpailu, saavat projektiryhmät tuotoksestaan myös palautteen, kuten asiakkaillekin tuotetuista videoista. Videokilpailun voittaja julkistetaan äänestyksen perusteella gaalatilaisuudessa, joka myös toimii videoiden ensi-iltana.

Videokilpailu kehittää monia työelämässä tarvittavia taitoja

Tämänkaltaiset videoprojektit totta kai kehittävät videotuotannon taitoja kuten käsikirjoitusta, kuvaamista, leikkaamista, värimäärittelyä ja äänen sekä musiikin hallintaa. Mutta videokilpailu tukee ja kehittää useita tradenomilta vaadittavia osaamisia ja taitoja, joita tarvitaan tulevassa työelämässä. Tässä artikkelissa esitellään muutama keskeinen taito, joita tämäntyyppinen videokilpailu kehittää.

Projektin suunnittelu. Valmiin lopputuloksen saaminen vaatii paljon suunnittelua tehtävänannosta lopulliseen tuotteeseen. Jonkun on otettava vastuu ja tiimin tulee yhdessä luoda suunnitelma kuka tekee, mitä tekee ja mihin mennessä. Kuulostaa aika tutulta työelämästäkin. Suunnitelma tulee myös kirjata ja moni tiimi tekee tästä kuvakäsikirjoituksen, joka visualisoi suunnitelman. Lisäksi tulee suunnitella kuvauspaikat sekä selvittää saako niissä kuvata. Myös ajankohdat tulee suunnitella tarkasti, sillä ulkoilmakuvauksissa auringon suunta muuttuu pitkin päivää ja tämä tulee ottaa valaistuksen kannalta huomioon. Samoin julkisissa paikoissa kuvatessa tulee suunnitelmassa ottaa huomioon muut paikalla olevat ihmiset sekä paikan mahdolliset ruuhkahuiput.

Organisointi. Jotta suunnitelma ei jää vain pöytälaatikkoon, tulee jonkun tai joidenkin ottaa vastuu organisoinnista ja aikataulusta sekä sen seurannasta. Missä järjestyksessä mikäkin työvaihe tehdään niin ettei mikään prosessin osa muodostu ”pullonkaulaksi”. Esimerkiksi videon leikkaaminen voidaan aloittaa vasta kun on kuvattu jotain. Mutta kääntäen: kaikkia kuvauksia ei ole tarpeen saada valmiiksi ennen kuin editointiprosessi voidaan aloitta. Riittää, että kaikki tiettyyn vaiheeseen tai kohtaukseen vaadittavat kriittiset kuvaukset on saatu valmiiksi. Lisäksi tulee ottaa huomioon että kuvauspaikat ovat kuvaukseen sopivassa tilassa, sillä isojen lavasteiden käyttöön ei projektissa ole juurikaan mahdollisuuksia. Budjetin niukkuus myös tuo mukanaan myös sen, että rekvisiitta tulee pystyä hankkimaan edullisesti tai ilmaiseksi. Tämä tuo omat haasteensa projektille sekä sen käytännön sujumisesta vastaaville henkilöille.

Johtaminen. Tämä videokilpailu eroaa monesta asiakasprojektista siinä, että tässä osallistuu jopa 20 henkeä tuotantoprosessiin. Näin iso projektiryhmä vaatii organisoinnin lisäksi myös johtamista. Kuka tekee mitäkin ja kuka päättää esimerkiksi priorisoinneista. Ja kuinka saada aina tarvittavat henkilöt tiettyyn aikaan tiettyyn paikkaan, jotta tietty prosessi voi tapahtua. Erityisesti suuremmat joukkokohtaukset vaativat aikataulutuksen ja organisoinnin lisäksi ”palkattoman henkilöstön” johtamis- sekä monesti myös motivointitaitoja. Kuten edellä on mainittu, aikataulu on tiukahko, joten koko prosessin tulee sujua mahdollisimman kitkattomasti, joten projektin ja aliprojektien johtajilla on iso vastuu.

Kuten edellä on esitetty, kehittää tämän tyyppinen hyväntuulinen – jopa leikkimielinen – videokilpailu useita taitoja. Niin lukuisia visuaalisen markkinointiviestinnän alalla vaadittavia videotuotannon taitoja kuin myös useissa työtehtävissä vaadittavia työelämän perustaitoja. Ja mikä parasta, tämä on erittäin pidetty oppimismuoto opiskelijoiden mielestä. Ja monesti, kun joku on mieleistä ja siinä voi vielä kilpailla, on panostuskin varsin voimakasta. Ja näin lopputuloksetkin ovat erittäin hyviä. Kertoohan sekin jotain, että opiskelijat odottavat vuosittain näkevänsä ”kilpailijoidensa” tuotokset gaalaillassa.

Lähteet

Kokkonen, S. 2021. Osuuskuntatoimintaa hyödyntävässä tiimioppimisessa toteutuu aito työelämäyhteys. LAB Focus. Viitattu 25.3.2024. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/osuuskuntatoimintaa-hyodyntavassa-tiimioppimisessa-toteutuu-aito-tyoelamayhteys/

Kokkonen, S. 2022. AV-klubissa toteutuu tiimioppimisen perusajatus. Viitattu 25.3.2024. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/av-klubissa-toteutuu-tiimioppimisen-perusajatus/

Kirjoittaja

Sampo Kokkonen toimii tiimivalmentajana ja markkinoinnin lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän on myös tehnyt videotuotantoa omassa yrityksessään.

Artikkelikuva: https://pxhere.com/en/photo/893062 (CC0)

Julkaistu 3.4.2024

Viittausohje

Kokkonen, S. 2024. Lyhytelokuvakilpailu – markkinoinnin opiskelijoiden rakastettu oppimismuoto. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/lyhytelokuvakilpailu-markkinoinnin-opiskelijoiden-rakastettu-oppimismuoto/