LAB-ammattikorkeakoulun ja PHLU: n yhteinen Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hanke on julkaissut Päijät-Hämeen pyörämatkailuoppaan, jossa esitellään kootut reitti-, palvelu- ja tapahtumavinkit pyörällä liikkuvan matkailijan tarpeisiin räätälöitynä tietopakettina. Oppaan sisältämät maasto- ja retkipyöräilyreitit sekä muut matkailijaa kiinnostavat pyöräilykohteet on koottu yhteistyössä Päijät-Hämeen kuntien sekä pyörämatkailun kehittämisestä kiinnostuneiden yritysten kanssa. Erityisteemana oppaassa esitellään Päijät-Hämeen pyöräily-ystävälliset palvelut ts. Pyörämatkailukeskuksen hallinnoiman Tervetuloa pyöräilijä -tunnuksen saaneet yritykset. Tunnuksen saaneita yrityksiä on alueellamme tällä hetkellä 19 kpl, mikä on kotimaisessa vertailussa erittäin hyvä määrä suhteutettuna alueen kokoon. Voidaankin sanoa, että Päijät-Hämeen pyöräily-ystävälliset palvelut alkavat jo nyt olla vetovoimaisuuttamme nostava tekijä pyörämatkailijan silmissä.

Kirjoittaja: Päivi Tommola

Avaimia matkailuyritysten verkostoitumisen ja palvelutarjonnan kehittämiseen

Reitit on koottu oppaaseen alueittain ja teemoittain, jotta pyöräilijä löytäisi siitä mahdollisimman helposti omia tarpeitaan vastaavat reitit (LAB-ammattikorkeakoulu 2022). Tästä näkökulmasta opas on hyödyllinen työkalu myös luontomatkailusta kiinnostuneille matkailupalveluyrityksille. Pyöräily on helppo ja mielenkiintoinen lisä monen maaseudulla toimivan matkailupalveluyrityksen palveluvalikoimaan ja opas auttaa yrityksiä löytämään asiakkailleen lisää tekemistä omasta lähiympäristöstään. Se myös yhdistää alueen matkailupalvelutoimijoita reittien varrella ja innostaa heitä kehittämään palvelujensa ristiin markkinointia. Asiakkaan näkökulmasta kiinnostava palvelutuote rakentuu kokonaisuudesta, jossa tietyn reitin tai reittiverkoston varrella sijaitsevat majoituspalvelut, kahvilat & ravintolat sekä välivuokraus ja logistiikka toimivat mahdollisimman vaivattomasti yhteen.

Päijät-Hämeelle yllä kuvatun kaltaisen yhteistyön edelläkävijänä on kunnostautunut Sysmän-Hartolan seudulla kesällä 2022 avattava Vellamo-retkipyöräilyreitistö, joka kokoaa yhteen alueen palveluntarjoajat ja pyörämatkailun näkökulmasta kiinnostavat nähtävyyskohteet. Reitistön teemoina alueella nousevat vahvasti esille vesistömaisemat sekä kartanokulttuuri, jotka inspiroivat sekä kotimaisia että kansainvälisiä pyörämatkailijoita. Sysmän-Hartolan seudusta erityisen potentiaalisen kansainvälisen matkailun kasvukohteen tekee myös läheinen Päijänteen kansallispuisto sekä alueen yrittäjien vahva tahto pyöräily-ystävällisten palvelujen brändäämiseen.

Tapahtumatarjonnan esittely kannustaa kokeiluihin

Alueen kiinnostavimpien pyöräilyreittien ja niihin liittyvien palvelujen ohella Päijät-Hämeen pyörämatkailuoppaassa tuodaan esille myös alueen pyöräilyyn liittyvää matkailullista tapahtumatarjontaa. Myös tämä on pyörämatkailijalle tärkeä näkökulma, sillä Business Finlandin (2021) havaintojen mukaan paikalliset festivaalit ja tapahtumat voivat toimia yhtenä vetovoimatekijänä matkakohteen valinnassa. Yksittäisen yrityksen näkökulmasta tämän kaltainen tapahtumatarjonnan koonti on mielenkiintoinen mahdollisuus esim. takuulähtöjen kokeiluun. Päijät-Hämeen Pyörämatkailuoppaan tapahtumakoonnin eräänä tarkoituksena olikin innostaa yrityksiä mukaan tämän kaltaiseen innovointiin. Toistaiseksi kuitenkaan alueella liikkuvien pyörämatkailijoiden määrä on sen verran pieni, että vain muutama yritys on uskaltautunut järjestämään takuulähtö-tyyppisiä, taloudellisilta vaikutuksiltaan tavallista riskialttiimpia palveluja. Matkalla kansainvälisesti kiinnostavaksi pyörämatkailukohteeksi tämä askel on kuitenkin jossain vaiheessa otettava nykyistä laajemmin; onhan tämän kaltaiset matalan kynnyksen palvelut todettu tehokkaiksi näkyvyyden ja imagon nostajiksi jo monessa meitä pidemmälle pyörämatkailun kehittämisessä edistyneessä matkakohteessa (mm. Italian Garda-järvi, Italian Riccione ja Espanjan Mallorca).

Uutuuskohteet ja niiden yhteys pyörämatkailun trendeihin

Päijät-Hämeen pyörämatkailuoppaassa tuodaan esille myös muutama pyöräilijän näkökulmasta erittäin kiinnostava uutuuskohde, jotka kuvastavat hyvin pyöräilymaailman trendejä. Vierumäellä avataan kesällä Ilkankurun pyöräilypuisto, jossa pääsee harjoittelemaan alamäkiajoa ja maastopyöräilytaitoa Suomen Urheiluopiston erinomaisten palvelujen lähiympäristössä. Ilkankurun pyöräpuistossa todennäköisiä tulevia menestystekijöitä ovat kohteen helppo saavutettavuus, yhteisöllisyys ja mahdollisuus yhdistää koko perheen intressit yhdessä toimintaympäristössä. Toinen kiinnostava uutuuskohde on Sysmän Päijätsalossa kesäkuussa 2022 avautuva uusi maastoreitti, BikePolku. Aivan Päijänteen kansallispuiston lähiympäristössä sijaitseva maastopolku on pienimuotoinen kattaus suosittua trail-ajoa ja luonnon rauhaa. Tavallaan se on myös multisport-kohde, tarjoaahan läheinen Päijänteen kansallispuisto erinomaiset mahdollisuudet patikointiin, melontaan ja luonnossa rauhoittumiseen. (LAB-ammattikorkeakoulu 2022.)

Lähteet

Business Finland. 2021. Kulttuurimatkailun tuotesuositukset. Viitattu 20.05.2022. Saatavissa https://www.businessfinland.fi/492aef/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2021/vf-kulttuurimatkailun-tuotesuositukset-2021.pdf

LAB-ammattikorkeakoulu. 2022. Päijät-Hämeen pyörämatkailuopas. Viitattu 20.05.2022. Saatavissa https://lab.fi/sites/default/files/2022-05/PH_Pyoramatkailuopas_2022.pdf

Kirjoittaja

Päivi Tommola toimii projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulun ja PHLU: n yhteisessä Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeessa.

Artikkelikuva: Päivi Tommola

Julkaistu 3.6.2022

Viittausohje

Tommola. P. 2022. Päijät-Hämeen pyörämatkailuopas matkailupalveluyritysten työkaluna. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/paijat-hameen-pyoramatkailuopas-matkailupalveluyritysten-tyokaluna/