Pyörämatkailu on kasvava matkailun muoto, jossa yhdistyvät fyysisen aktiivisuuden ja luonnossa liikkumisen hyvinvointivaikutukset. Lahden seudulla Salpausselän ulkoilumaastot ja vesistömaisemat tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet pyöräilyyn ja pyörämatkailuun. Alueelle on tehty paljon työtä pyöräilyn olosuhteiden ja pyörämatkailun kehittämiseksi, mutta mitä vielä pitäisi tehdä, jotta Lahti voisi olla todellinen pyöräilykaupunki?

Kirjoittaja: Päivi Tommola

Lahti sai vuonna 2021 ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina kunnian olla yhden vuoden ajan Euroopan ympäristöpääkaupunki. Nimitys auttoi lisäämään alueen tunnettuutta ympäristöystävällisenä kohteena ja vauhditti entisestään vastuullisten palvelujen ja ratkaisujen kehittämisyhteistyötä monella eri sektorilla. Vaikka ympäristöpääkaupunkivuosi oli kaupungin ja sen yhteistyökumppaneiden pitkän ja määrätietoisen työn tulos, oli se myös uusi alku, jolla on pitkälle ulottuvaa vaikuttavuutta. Tätä vaikuttavuutta mittaamaan Ympäristöpääkaupunki-projektin aikainen yhteistyö synnytti uusia visioita ja konkreettisia työkaluja, kuten vuoteen 2030 tähtäävä hiilineutraaliustavoite (Lahden kaupunki 2022, Green Lahti 2023).

Pyöräily oli ekologisena liikkumismuotona näkyvästi mukana Ympäristöpääkaupunkivuoden kehittämissisällöissä. Lahden kaupungin toiminnassa tämä näkyi mm. pyöräilyn tavoiteverkon, CitiCAP-älypyörätien sekä henkilökohtaista liikkumisen hiilijalanjälkeä mittaavan asukkaan päästökauppa -sovelluksen kehittämisessä (Lahden kaupunki 2023a, Lahden kaupunki 2023b). Kaupungin olosuhdetyötä pyöräilyn edistämiseksi tukivat mm. paikalliset pyöräilyn reittikehittämishankkeet, joista näkyvin Lahden kaupungin ympäristössä oli Päijät-Hämeen liiton vuosina 2021-2022 vetämä Maastopolkuhanke (Päijät-Hämeen liitto 2023).

Pyörämatkailun ja kaupunkipyöräilyn yhteisiä intressejä

Ympäristöpääkaupunkivuoden ja Lahden seudulla tehdyn pyöräilyn olosuhdetyön painotus oli hyötyliikkumisessa ja harrastepyöräilyn kehittämisessä, mutta tehty työ tukee erinomaisesti myös pyörämatkailua, joka Lahden seudulla on vahvassa nosteessa. LAB-ammattikorkeakoulun ja PHLU:n yhteisessä Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeessa on vahvistettu asiakasymmärryksen kehittämisen, tuotteistamisen ja alueen pyörämatkailupalvelujen näkyvyyden kehittämisen kautta alueen mahdollisuuksia profiloitua ensin kotimaisten ja myöhemmin myös kansainvälisten asiakkaiden suosimaksi pyörämatkailukohteeksi (Tommola 2021).

Lahden seudun vetovoimatekijöitä pyörämatkailun kotimaisten asiakkaiden näkökulmasta ovat sen helppo saavutettavuus PK-seudulta, vesistömaisemat sekä Salpausselän tunnettuus ulkoliikunnan ja urheilutapahtumien areenana. Suomessa pyöräily-ystävällisyyttä on totuttu mittamaan pyörämatkailun kehittämisen valtakunnallisesta koordinoinnista ja markkinoinnista vastaavan Pyörämatkailukeskuksen (Bikeland 2023) kehittämän Tervetuloa pyöräilijä -tunnuksen kriteereillä. Tämä mittari ei toistaiseksi ulotu matkakohteisiin, mutta sen muista kategorioista on mahdollista johtaa myös matkakohteille sopivia parametrejä.

Kansainvälisiä pyöräily-ystävällisyyden mittareita

Kansainvälisesti pyöräily-ystävällisyyttä mitataan mm. Copenhagenize-indeksillä, joka pohjautuu erilaisiin pyöräilyn infrastruktuuria, pyöräilykulttuuria ja pyöräilyn kehittämisen tavoitteellisuutta mittaaviin parametreihin. Viimeisimmässä mittauksessa listan kolme ensimmäistä sijaa maailman pyöräily-ystävällisimpinä kaupunkeina valtasivat Tanskan Kööpenhamina, Alankomaiden Amsterdam ja saman maan Utrecht. Maantieteellisesti näille kolmelle kaupungille on yhteistä mm. tasaiset pinnanmuodot, samantyyppinen säteittäinen kaupunkirakenne sekä helppo saavutettavuus. Lahdelle indeksiä ei vielä ole muodostettu, mutta suomalaisista kaupungeista Helsinki listautuu Copenhagenize-indeksillä mitattuna sijalle 10. Helsingin osalta suurin ero listan kärjessä olevaan Kööpenhaminaan tulee pyöräilyn kehittämisen tavoitteellisuudesta. Trendi Helsingin osalta on kuitenkin nouseva ja tällä indeksillä mitattuna Helsinki on hitaasti saavuttamassa Kööpenhaminaa (Copenhagenize 2023).

Yritin edellä mainittujen kahteen kriteeristöön pohjaten tunnistaa Lahden näkökulmasta kehityskohteet, joiden kautta kaupungin pyöräily-ystävällisyys lisääntyisi mitattuna sekä matkailijoiden että kaupunkipyöräilijöiden näkökulmista. Listalle nousivat seuraavat kahdeksan kehityskohdetta:

  • Pyörämatkailua tukevan infran kehittäminen kaupunkialueella (pyörien pysäköinti & huolto)
  • Pyöräilyn turvallisuuden lisääntymistä tukevat ratkaisut kaupunkialueella
  • Pyöräilyreittien saavutettavuuden kehittäminen (opasteet, ohikulkureittien sujuvoittaminen ja yhtenäistäminen)
  • Kaupunkipyöräilyn ja pyörämatkailun näkökulmat yhdistävän strategian kehittäminen
  • Pyöräilykulttuurin kehittämisen tukeminen
  • Pyörämatkailupalveluja ja reittejä koskevan tiedon digitaalisen saavutettavuuden kehittäminen
  • Pyöräilyyn liittyvän tapahtumatarjonnan kehittäminen matkailijoille
  • Pyörämatkailun kansainvälisten kärkien ja kohdemarkkinoiden tunnistaminen

Saavuttamattomia visoita ja yllättäviä resursseja

Kansainvälisen matkailun kehittämisen näkökulmasta yllä esitetty arvio ei toki kerro koko kuvaa Lahden seudun pyörämatkailun kehittämisen mahdollisuuksista. Meillä on ilmastoon ja sesongin pituuteen liittyviä haasteita, joiden vuoksi kärkikohteiden tavoittaminen pyörämatkailun kansainvälisillä markkinoilla on hyvin haastavaa. Vaikka saavutettavuutemme kotimaisessa mittakaavassa onkin hyvä, olemme hyvin kaukana esim. Saksan, Itävallan ja Sveitsin rajaseudulla sijaitsevan pyörämatkailun huippukohteen, Bodenjärven saavutettavuudesta mitattaessa lähiseudulla (alle 2h ajomatka) asuvan väestön määrällä. Meillä ei myöskään ole maantiepyöräilyn Mekkana tunnetun Espanjan Mallorcan läpi vuoden pyöräilylle suotuisia olosuhteita eikä vuoristoista merenrantaan vaihtelevia pinnanmuotoja. Emme koskaan pysty rakentamaan Päijät-Hämeeseen myöskään Italian Val Gardenan veroisia alamäkipyöräilyn reittiverkostoja.

Vaikka maantieteellinen sijaintimme ja ilmastomme sulkevat meiltä pois paljon, tuovat ne kansainvälisen pyörämatkailun kehittämisen näkökulmasta myös mahdollisuuksia, joita meidän voi olla vaikea nähdä itse. Talviolosuhteet, joita Päijät-Hämeestäkin vielä löytyy, ovat kansainvälisen pyörämatkailun näkökulmasta ripaus extremeä, joka oikein hyödynnettynä lisää alueen vetovoimaa. Toinen merkittävä etu, joka meiltä moniin pyörämatkailun kansainvälisiin kärkikohteisiin verrattuna löytyy, on Lahden lähiympäristön maaseudun ja metsien rauha. Kolmannen vahvuutemme muodostavat vesistömaisemat ja niiden syntytarina, jonka näkyvyyttä UNESCO Global geopark -statuksen saaminen Salpausselkä Geoparkille on edistänyt merkittävästi.

Lähteet

Copenhagenindex. 2023. The most bicycle-friendly cities of 2019. Viitattu 10.3.2023. Saatavissa https://copenhagenizeindex.eu/

Green Lahti. 2023. Lahden 360 asteen kestävyysmuutos: Matka Euroopan ympäristöpääkaupungiksi 2021 – ja siitä eteenpäin! Viitattu 10.3.2023. Saatavissa https://greenlahti.fi/tarina

LAB. 2023. Pyörämatkailijan Päijät-Häme. Viitattu 10.3.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/pyoramatkailijan-paijat-hame

Lahden kaupunki. 2022. Lahden ympäristöpääkaupunkivuodella pitkälle ulottuvaa vaikuttavuutta. Viitattu 10.3.2023. Saatavissa https://www.lahti.fi/uutiset/lahden-ymparistopaakaupunkivuodella-pitkalle-ulottuvaa-vaikuttavuutta/

Lahden kaupunki. 2023a. Pyöräilyn tavoiteverkko. Viitattu 10.3.2023. Saatavissa https://www.lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/liikenne-ja-kadut/pyoraily/pyorailyn-tavoiteverkko/

Lahden kaupunki. 2023b. CitiCAP. Viitattu 10.3.2023. Saatavissa https://www.lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/liikenne-ja-kadut/citicap/

Päijät-Hämeen liitto. 2023. Maastopolkuhanke. Viitattu 10.3.2023. Saatavissa https://paijat-hame.fi/maastopolkuhanke/

Tommola, P. 2021. Pyörämatkailijan Päijät-Häme -webinaarissa visoitiin pyörämatkailun kehitysnäkymiä. Viitattu 10.3.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/pyoramatkailijan-paijat-hame-webinaarissa-visioitiin-pyoramatkailun-kehitysnakymia/

Kirjoittaja

Päivi Tommola toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen projektipäällikkönä.

Artikkelikuva: Alta Badia Italiassa on tunnettu pyörämatkailukohde. Alueen kansainvälistä profiloitumista pyöräilyyn vahvistavat sen vahvat pyöräilytapahtumat, kuten Maratona Des Dolomites. (Kuva: Päivi Tommola)

Julkaistu 21.3.2023

Viittausohje

Tommola, P. 2023. Lahti pyöräilykaupunkina: nykytila ja visioita vuoteen 2030. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/lahti-pyorailykaupunkina-nykytila-ja-visioita-vuoteen-2030/