Lab Growth hanke saatiin käyntiin tammikuussa 2022. Hankkeen päätavoitteena on edistää päijät-hämäläisten startup- ja pk-yritysten yrittäjien ja henkilöstön nopeaa muutoskyvykkyyttä uudella osaamisella. Se tapahtuu kehittämällä ja kokeilemalla osaamiseen lisäämiseen tarkoitettuja palvelusisältöjä, joissa toimenpiteet kohdistetaan vastaamaan suoraan yritysten kasvun ja kehittymisen tarpeisiin.

Kirjoittajat: Henri Heikkilä & Tommi Mustaniemi

Yrityksillä oli jo paljon tarpeita, jotka korostuivat entisestään koronan vaikutuksesta. Otimme heti alussa käyttöön jatkuvan kehittämisen PDCA mallin (Plan, Do, Check, Act), tällöin saimme yrityksille parhaimman hyödyn hankkeesta. Hankkeen toimenpiteet kohdistettiin neljään päätoimenpiteeseen (Arter 2022).

  1. Yritysten jatkuvaan osaamistarpeiden tunnistamiseen, joista muodostetaan nopeavaikutteisia palveluita yrityksille.
  2. Osaamisen kasvattamiseen tähtäävien palvelujen kehittäminen ja testaus yritysten kanssa
  3. Tulosten jalostaminen ja hyödyntäminen seuraavalle testikierrokselle.
  4. Hallinnointi ja viestintä.

Toimenpiteisiin saimme apua hankeen ohjausryhmältä, StartHubilta, Ladecilta sekä Lutesilta. Näiden sidosryhmien kanssa olemme myös kokoontuneet säännöllisesti hankkeen aikana. On hienoa nähdä, miten paljon ammattimaista apua on tarjolla, sekä miten kaikilla on sama tahtotila Päijät-Hämeen yritysten kehittämisessä ja alueen vetovoimaisuuden parantamisessa.

LAB Growth-hankkeen tapahtumat yrityskentällä

Kevään 2022 ensimmäiset tapahtumat kohdistimme yritysten myynnin ja markkinoinnin parantamiseen, eli aihepiiriin, josta on yrityksiltä tullut eniten koulutuspyyntöjä. Varsinkin viimeiset pari vuotta koronan myötä ovat muuttaneet yritysten markkinointitarpeita. Toteutimme yhteistyössä Starthubin, Duten ja Midaksen kanssa kolme asiantuntijaluentoa, jotka tapahtuivat Zoomin- välityksellä. Aiheet keskittyivät kolmeen kategoriaan: ”Mitä myydään?”, ”Kenelle myydään?” sekä suurinta suosiota nauttiva ”Miten myydään?”. Verkkokoulutukset tavoittivat lähemmäs sata kiinnostunutta yrittäjää tai yrityksen edustajaa ympäri Päijät-Hämettä.

Kehitimme myös konseptin Sales success club (SSC), johon saimme LAB-ammattikorkeakoulun Kielikeskukselta kaksi englannin kielen opettajaa mukaan valmentamaan yrittäjiä. SSC kokoontui keväällä 2022 säännöllisesti yhteensä neljä kertaa. Osallistuja määrää per kokous rajattiin enintään kahdeksaan henkilön ryhmiin, jotta kaikki pääsivät harjoittelemaan 1,5h aikana useamman kerran ja saisimme pienen ryhmäkoon mahdollistavan yhteisöllisyyden. Clubissa yrittäjät pääsivät harjoittelemaan turvallisessa ympäristössä myyntipuhettaan (pitchiä) itselleen vieraalla kielellä joko englanniksi tai suomeksi. Clubista saadun positiivisen palautteen ja kehitysehdotusten myötä jatkoimme sitä myös syksyllä 2022 hyvin tuloksin.

Huhtikuussa toteutimme yhteistyössä Starthubin kanssa Marketing Sprint 2022 kiihdytysohjelman, koska halusimme luonnollista jatkoa aloittamallemme markkinointikoulutukselle. Marketing Sprintiin ilmoittautui mukaan 11 yrittäjää Päijät-Hämeestä ja ohjelma koostui neljästä eri koulutuskokonaisuudesta. Aloitustilaisuudessa käsiteltiin yrittäjiä askarruttavaa aihetta ”Miten saavuttaa median huomio?”. Tämän lisäksi toteutimme yrittäjille sparraukset analytiikkavalmennuksesta ja sisällöntuottamisesta. Yrittäjille annettiin myös mahdollisuus harjoitella esiintymistä LABin Limuradiossa sekä virtuaalistudiolla, koska markkinoinnin ohella oma esiintyminen ja kyky viestiä kulkee käsi kädessä.

Kevään ohjelma huipentui Midas-event messuihin Lahden Wanhalla Walimolla 19.5.2022. Growth oli mukana messuilla omalla osastollaan verkostoitumassa yrittäjien ja TKI-henkilöiden kanssa kanssa. Midas- eventin jälkeen keskityimme syksyn ohjelmaan, sekä tunnistamaan yrittäjien tarpeita kasvun polulla. Yrittäjiltä saimme palautteena, että alueen koulutus ja tuki on monesti turhan pistemäistä ja laajempi apu jää monesti saamatta.

Hallitustyön kehitys yritysten avuksi

Syksyllä 2022 lähdimme kehittämään täysin uutta konseptia yritysten hallitustyön kehittämiseksi. Päädyimme aiheeseen yrittäjiltä hankkeen aikana saatujen palautteiden perusteella. Järjestimme koulutusta hallitustyöstä, jossa Paavo Beckman piti luennon ja työpajan yrityksille. Paavo nosti esille hallitustyön tärkeyttä ja sai yrittäjät pohtimaan, mitä osaamista heidän yrityksestään puuttuu. Hän innosti jokaista yrittäjää kokoamaan vähintään asiantuntija verkoston (advisory board) yrityksensä tueksi, jonka avulla he pystyisivät kehittämään tuotteitaan, palveluitaan tai vaikka markkinointiaan.

Pilotoimme konseptimme Board Sprint ohjelman loka- joulukuun 2022 aikana. Pilottiin saimme mukaan Ladecin, Hämeen hallituspartnerit sekä LAB-ammattikorkeakoulun. StartHubilta ilmoittautui mukaan kolme yritystä. Board Sprint pilotissa simuloitiin hallitustyötä ja mitä siihen kuuluu ja törmäytimme hallitusammattilaiset ja yrittäjät toisiinsa. Yritykset pitivät kolme hallituksen kokousta kokeilun aikana, joista yksi kokous pidettiin LAB:n simulaatiotiloissa. Pilotin jälkeen jokainen yritys sai päättää jatkavatko henkilöt oikeasti yrityksen hallituksessa.
Liikeideakilpailut vauhdittajana!

Toimme myös Idearace-liikeideakilpailun Lahteen yhdessä Lutesin ja Starthubin kanssa, koska näimme toimialariippumattoman liikeideakilpailun potentiaalin paikallisyritysten konseptien hiomisen suhteen erittäin hedelmällisenä. Itse kilpailu koostui kahdesta kilpaluokasta OPEN ja STUDENT. Finaaliin valittiin hakuprosessin jälkeen kumpaankin kategoriaan kuusi finalistia. (Idearace 2023). Valmensimme finalisteja reilun kuukauden ajan kehittäen eri osa-alueita aina liiketoimintasuunnitelmasta myyntipuheisiin ja esiintymisvalmennukseen. Finaalissa yhteistyökumppaneista koostunut tuomaristo valitsi voittajat. Arviointikriteereinä kilpailussa olivat liikeidean uutuusarvo, kaupallistettavuus, tiimi idean takana sekä toteutettavuus. Voittajat saivat 5000€ oman liikeideansa kehittämiseen. Päivän kruunasi Arman Alizadin keynote-puheenvuoro, jossa kannustettiin voittamaan omia pelkojaan ja kulkemaan kohti omia unelmiaan niin yrittäjyyden kuin oman elämänsä ympäriltä. Palautteiden mukaan tällainen liikeideakilpailu Päijät-Hämeestä on tosiaan puuttunut ja saimmekin tapahtuman jälkeen erittäin hyvää palautetta.

Idearace palkintojenjakotilaisuus
Kuva 1. Idearace voittajan julistaminen ja 5000€ palkinnon jakaminen. (Kuva: Tommi Mustaniemi)

Alueella kehitetään jatkuvasti uusia innovaatioita, joita pitää saada nostettua paremmin esille – ja nimenomaan sen eteen teemme myös LAB Growthin kanssa kovasti töitä. Iso motivaatio työskentelyllemme on kentältä saatu palaute siitä, että kynnys yrittäjälle pyytää ja hakea apua tehtäisiin mahdollisimman matalaksi. Etenemmekin hankkeessa tämä isona keihäänkärkenä ja vuodelle 2023 meillä onkin suuria suunnitelmia parantaa yrittäjäksi aloittelevien tietotason nostamista koko Päijät-Hämeen alueella!

Lähteet

Arter. 2022. PDCA-malli käytännössä. Viitattu 24.1.2023. Saatavissa https://www.arter.fi/pdca-malli-kaytannossa-laadunhallinnan-kivijalkana/

LAB-ammattikorkeakoulu. 2022. LAB Growth – Uutta virtaa kasvuun. Viitattu 24.1.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/lab-growth
Idearace. 2022. Idearace Lahti. Viitattu 24.1.2023. Saatavissa: https://www.idearace.fi/lahti

Kirjoittajat

Henri Heikkilä TKI-asiantuntija, Projektipäällikkö hankkeessa Lab Growth

Tommi Mustaniemi TKI-asiantuntija, viestintäasiantuntija hankkeessa Lab Growth

Artikkelikuva: Mika Myllyntaus

Julkaistu 27.1.2023

Viittausohje

Heikkilä, H. & Mustaniemi, T. 2023. Lab Growth – Uutta virtaa kasvuun kokeilemalla. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/lab-growth-uutta-virtaa-kasvuun-kokeilemalla/