Vuonna 2024–2027 energiatukia voidaan myöntää 14 miljoonaa euroa ja tavanomaista teknologiaa ei tueta. Energiakatselmus tai sertifioitu energiajärjestelmä tulee vuodesta 2026 lähtien pakolliseksi kaikille yrityksille, joiden energiankulutus on vähintään 2 800 MWh vuodessa. Ne Pk- yritykset, jotka kuuluvat vuodesta 2026 lähtien pakollisen energiakatselmuksen piiriin, voivat saada vielä vuoden 2024 aikana tukea vapaaehtoisiin energiakatselmuksiin.

Kirjoittaja: Mika Keski-Luopa

Energiatuet vuonna 2024

Viime vuosina Business Finlandin myöntövaltuudet energiatuissa ovat olleet 110–250 miljoonaa euroa. Lisäksi tukea on voinut saada energiahankkeisiin vuosina 2022–2023 EU:n elpymis- ja palautustukivälineen kautta 480 miljoonaa euroa. Vuosina 2024–2027 myöntövaltuutus on vain 14 miljoonaa euroa, eli tukea saa vain hyvin pieni osa hankkeista. (Mäkelä 2024)

Energiatuet ovat viime vuosina vauhdittaneet yritysten vihreää siirtymää ja teknologista kehitystä. Tavanomainen teknologia on muuttunut kannattavaksi myös ilman tukia. Muun muassa yrityksen aurinkosähköhankkeet ovat jo mallinnuksen mukaan taloudellisesti kannattavia (Grönman 2024). Tavanomaisen teknologian uusiutuvan energian tukiprosentit ovat pudonneet vuosi vuodelta. Vuonna 2024 ei enää tueta tavanomaisia lämpöpumppu, – aurinkolämpö ja sähkö, – kaatopaikkakaasu, – pientuulivoima, – pien CHP, – vesivoima- ja biokaasuhankkeita (Mäkelä 2024).

Teknologiaa, joka on uutta Suomen markkinoilla, tuetaan edelleen (Mäkelä 2024). Energiatuen tarkoitus on auttaa yrityksiä omaksumaan uutta teknologiaa, joka ilman tukia voisi olla vielä kannattamatonta. Samalla teknologinen kehitys vauhdittuu, sillä kehitys on hidasta ilman asiakkailta saatavia tuloja. Teollisuuden tuotantoprosessien energiatehokkuushankkeet ovat tukikelpoisia (Mäkelä 2024). Ne vaativat usein räätälöityjä ratkaisuja, eli ne voidaan rinnastaa uuteen teknologiaan. Rakennuksien sekä talotekniikan uuden teknologian investoinnit ovat myös tukikelpoisia ja energiakatselmuksia tuetaan edelleen (Mäkelä 2024).

Energiakatselmus pakolliseksi osalla pk- yrityksiä vuonna 2026

Nykyisin energiakatselmus on tehtävä neljän vuoden välein suurissa yrityksissä. Jako energiakatselmusten pakollisuuteen yrityskoon mukaan ei ole tarkoituksenmukainen. Esimerkiksi etätöitä teettävä suuri konsulttitoimisto, jolla ei juurikaan ole omia toimitiloja, joutuu teettämään energiakatselmuksen. Toisaalta taas paljon energiaa kuluttavalla pk- yrityksellä energiakatselmuksen teettäminen on vapaaehtoista.

Lokakuussa 2023 julkaistun energiatehokkuusdirektiivin (EED) muutoksen myötä yritysten energiakatselmusvelvoite muuttuu energiankulutusperusteiseksi. Jos yrityksen kolmen edellisen vuoden energiankulutuksen keskiarvo on 2 800–24 000 MWh vuodessa, niin ensimmäinen pakollinen energiakatselmus on tehtävä viimeistään syksyllä 2026. Jos vuosittainen energiankulutus on yli 24 000 MWh, niin yrityksen on otettava käyttöön sertifioitu energianhallintajärjestelmä (Heinaro 2024).

Energiatukea voi saada energiakatselmuksiin vielä 2024

Pk- sektorin yritys, jonka energiankulutus on 2 800–24 000 MWh vuodessa, voi saada tukea vapaaehtoiseen energiakatselmukseen vielä vuoden 2024 aikana (Kiuru 2024). Pakollinen energiakatselmus on teetettävä neljän vuoden välein ja teettämällä vapaaehtoinen energiakatselmuksen voi yritys näin siirtää pakollisen energiakatselmuksen teettämistä vuosilla eteenpäin. Tuki pitää hakea vuoden 2024 aikana, mutta hanke voi valmistua vuoden 2025 aikana (Kiuru 2024). Jos yritys teettää vapaaehtoisen energiakatselmuksen nyt, niin pakollinen energiakatselmus on teetettävä ensimmäisen kerran vasta 2029–2030.

Energiatuen myöntämisen edellytyksenä on, että Motiva on myöntänyt kahdelle (LVI- vastuuhenkilö (L), sähkövastuuhenkilö (S)) katselmuksen vastuuhenkilölle vastuuhenkilöpätevyyden (Motiva 2021). Hanke toteutetaan yleensä ulkopuolisten konsulttien avulla. Vain Prosessiteollisuuden energia-analyysiin, Voimalaitoksen energia-analyysiin tai Kaukolämpökatselmukseen voidaan nimetä hakijan organisaatiosta Motivan hyväksymät vastuuhenkilöt (Motiva 2021).

Energiakatselmusprosessi lähtee käyntiin siten, että yritys selvittää mm. katselmuskohteen erityistarpeet ja oman työn osuuden ja resurssoinnin. Jos yrityksellä ei ole osaamista kyseisistä asioista, niin yritys voi kysyä apua energiakatselmointeja tekeviltä yrityksiltä. Energiakatselmointeja tekeviä yrityksiä ovat listattu Motivan verkkosivuilla (Motiva 2024). Selvitysten perusteella voidaan yritys valita suoraan tai voidaan jättää tarjouspyyntö usealle yritykselle. Katselmuksen tekevä yritys voi auttaa tukihakemuksen tekemisessä.

Motiva tyyppisiin energiakatselmuksiin voi energiatehokkuussopimuksen tehnyt kuntasektorin, mikro- ja Pk- sektorin yritykset hakea 50 % tukea. Muiden kuin energiatehokkuussopimuksiin liittyneiden yritysten osalta tuki on 40 %. Tukea haetaan sähköisesti Business Finlandin verkkopalvelusta. (Mäkelä 2024)

Siirtymä- hanke selvittää erilaisten ratkaisujen kannattavuutta

LAB-ammattikorkeakoulun Siirtymä uusiutuvan energian ja resurssitehokkuuden hiilineutraaleihin ekosysteemeihin -hanke, eli Siirtymä, kehittää toimijoiden välistä uusiutuvan energian tuotantoyksiköiden, energiamuunnosten ja energiavarastojen yhteentoimivuutta Päijät-Hämeessä (LAB 2022). Hankkeen työpaketin yksi mallinnuksen perusteella muun muassa yrityksen aurinkosähköhankkeet ovat jo taloudellisesti kannattavia (Grönman 2024). Puolueetonta tietoa aurinkosähköhankkeiden kannattavuudesta tarvitaan, varsinkin kun näihin ei ole saatavissa energiatukea vuodesta 2024 lähtien.

Siirtymä -hankkeessa selvitetään myös biokaasuekosysteemien kannattavuutta (LAB 2022). Biokaasuntuotantoon ei ole saatavissa energiatukea vuodesta 2024 lähtien. Yritysten aurinkosähköjärjestelmien kannattavuutta ja biokaasuntuotannon prosessin energiatehokkuutta voidaan selvittää energiakatselmusten avulla.

Lähteet

Grönman, A. 2024. Siirtymä uusiutuvan energian ja resurssitehokkuuden hiilineutraaleihin ekosysteemeihin Esitys Heinolassa 28.5.2024 järjestetyssä InnoHub- tapahtumassa.

Heinaro, H. 2024. Ajankohtaista energiakatselmuksista pk-yrityksille. Viitattu 12.6.2024. Saatavissa https://www.motiva.fi/files/22407/1._Ajankohtaista_energiakatselmuksista_pk-yrityksille_Harri_Heinaro_Motiva_Oy.pdf

Kiuru, T. 2024. Motiva: Energiakatselmus pakolliseksi osalle pk-yrityksiä – tukea voi hakea vielä vuoden 2024. Viitattu 12.6.2024. Saatavissa https://energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/motiva-energiakatselmus-pakolliseksi-osalle-pk-yrityksia-tukea-voi-hakea-viela-vuoden-2024/

LAB. 2022. Siirtymä uusiutuvan energian ja resurssitehokkuuden hiilineutraaleihin ekosysteemeihin. Viitattu 12.6.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/siirtyma

Motiva. 2021. Katselmusten organisointi ja vastuuhenkilöiden valinta. Viitattu 12.6.2024. Saatavissa https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiakatselmustoiminta/tuetut_energiakatselmukset/energiakatselmus_-_kaynnistamisesta_seurantaan/katselmusten_organisointi_ja_vastuuhenkiloiden_valinta

Motiva. 2024. Katselmuksia tekevät yritykset. Viitattu 12.6.2024. Saatavissa https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiakatselmustoiminta/tuetut_energiakatselmukset/katselmuksia_tekevat_yritykset

Mäkelä, M. 2024. Energiatuet 2024. Viitattu: 12.6.2024. Saatavissa https://www.motiva.fi/files/22055/4._Energiatuen_uudet_linjaukset_2024_Markku_Makela_Business_Finland.pdf

Kirjoittaja

Mika Keski-Luopa toimii TKI-asiantuntijana Siirtymä-hankkeessa ja projektipäällikkönä METE2- ja RELE- hankkeessa. Lisäksi kirjoittaja toimii LABin ja Heinolan kaupungin välisen InnoHub-yhteistyön koordinaattorina ja hänellä on Energiakatselmoijan pätevyys.

Artikkelikuva: https://pixabay.com/fi/photos/tehdas-rakennus-ala-1140760/  (Pixabay Licence)

Julkaistu 20.6.2024

Viittausohje

Keski-Luopa, M. Energiatuet ja energiakatselmukset vuonna 2024. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/energiatuet-ja-energiakatselmukset-vuonna-2024/

Euroopan unionin osarahoittamaPäijät-Hämeen liitto, The regional Council of Päijät-Häme