Suomessa sähkön pientuotannosta yli 70 prosenttia on aurinkosähköä. Aurinkosähkön kannattavuuteen vaikuttavat teknologian kehittyminen ja lainsäädäntömuutokset. Lainsäädäntö mahdollistaa jo energiayhteisöjen perustamisen taloyhtiöissä.

Kirjoittaja: Mika Keski-Luopa

Aurinkosähkön pientuotanto Suomessa

Aurinkosähkön tuotantokapasiteetti jatkaa kasvuaan ja jo vuonna 2019 71 prosenttia sähkön pientuotannosta oli aurinkosähköä (Energiavirasto 2020). Sähkön pientuotannon teho on tyypillisimmillään kymmeniä tai satoja kilowatteja, sillä suurin osa pientuotannosta toteutetaan kuluttajien toimesta omakotitaloissa tai kesämökeillä. Sähkön pientuotanto vastasi Suomessa vuonna 2019 alle kahta prosenttia sähköntuotannon kokonaiskapasiteetista (Energiavirasto 2020).

Sähkömarkkinalain (9.8.2013/588) perusteella sähkön pientuotannoksi katsotaan voimalaitoksen tai usean voimalaitoksen muodostamaa kokonaisuutta, jonka teho on enintään 2 MVA. Volttiamppeeri (VA) on näennäistehon yksikkö, jota käytännössä vastaa tutumpi watti (W). Sähkön mikrotuotannolla tarkoitetaan pienjänniteverkkoon kytkettyä sähköntuotantoa, jonka tarkoitus on pääsääntöisesti tuottaa sähköä paikallisesti kulutuskohteen käyttöön (Motiva 2020). Ylijäämäsähkö voidaan myydä sähköyhtiölle. Tehorajana mikrotuotantolaitteistolle pidetään yleisesti 50 kilovolttiamppeeria (Motiva 2020).

Teollisen mittakaavan sähköntuotannolle on asetettu erilaisia vastuita ja velvollisuuksia, jotka liittyvät sähkömarkkinoiden toimintaan. Sähkön pientuotannon rajan ylittäviä voimalaitoksia koskevat samat sähkömarkkinoita, sähköverkkoa ja sähköveroa koskevat lait ja säännökset kuin teollisen mittakaavan voimalaitoksia (Motiva 2020). Sähkömarkkinalain (2013/588) perusteella sähkön vähittäismyyjä on korvausvastuussa, jos suorituksen ja palvelun laatu ei vastaa sovittua. Käytännössä tämä tekee mahdottomaksi sähkön pientuottajan ja kuluttajan välisen suoran sähkökaupan. Aurinkosähkön pientuottajan on myytävä ylijäämäsähkönsä sähkön vähittäismyyjälle, joka pystyy ottamaan vastuun myymänsä sähkön määrästä ja palvelun laadusta.

Aurinkosähköteknologian hintakehitys

Aurinkosähköä ei kannata tuottaa myyntiin, vaan järjestelmä kannattaa mitoittaa siten, että itse saisi käytettyä lähes kaiken. SYKEn laskelmien mukaan aurinkosähköjärjestelmän takaisinmaksuaika lyhenee vuodella, jos järjestelmän hankintahinta laskee viisi prosenttia. Aikaisempina vuosina hinnat laskivat rajusti paneelituotannon kehityksen tahtiin. Nykyisin taloyhtiön tai pienen yrityksen tarpeeseen soveltuvan kokoluokan aurinkosähköjärjestelmien hinnat ovat laskeneet vuodessa Motivan aurinkosahkoakotiin.fi- palvelun mukaan noin neljä prosenttia. Tässä kokoluokassa ei taloudellisesti kannata enää odottaa hintojen halpenemista ennen investointia. (Juuti 2020)

Motivan aurinkosahkoakotiin.fi- palvelu kokoaa alueellisia aurinkosähköjärjestelmien tarjouksia. Tarjouksien kategoriat ovat 3–10 kW, 10–20 kW ja 21–50 kW. Hinnat sisältävät asennuksen helppoon asennuskohteeseen. (Motiva 2021)

Lainsäädännön muutokset

EU- direktiivi sähkön sisämarkkinoita koskevista säännöistä (2019/944) velvoittaa EU- maita muuttamaan lainsäädäntöään siten, että se mahdollistaa kansalaisten energiayhteisöt, joilla on oikeus harjoittaa sähköntuotantoa, jakelua, toimitusta, energiatehokkuuspalveluja, sähköautojen latauspalveluja tai muita energiapalveluja jäsenilleen tai osakkailleen (EUR-Lex 2019). Direktiivi astui voimaan 1.1.2021. Direktiivi siis mahdollistaa kuluttajien yhdessä tuottamat palvelut toisilleen.

Direktiivin 2019/944 vaatimukset tuodaan käytäntöön kansallisen lainsäädännön avulla. Suomessa se aiheuttaa paineita Sähkömarkkinalain uudistuksen suhteen. Lain uudistuksen piti olla valmis jo viime syksynä, mutta se on juuttunut uudistuksen monimutkaisuuden takia valmisteluun (Ranta 2020). Sähkömarkkinalain uudistus tuo muutoksia verkko- ja sähköyhtiöiden toimintatapaan sekä veloitusperusteisiin.

Yhteisöllinen sähköntuotanto

Direktiivi 2019/944 antaa puitteet yhteisöllisen sähkön tuotannolle. Eri osoitteissa tapahtuvassa yhteisöllisessä sähköntuotannossa käytetään verkkoyhtiön rakentamaa ja ylläpitämää kaapeliverkkoa. Siirtoyhtiön tulee siten saada verkon käytöstä jonkinlainen korvaus. Sähkönsiirtoverkon yli tapahtuvaan yhteisölliseen sähköntuotantoon otetaan kantaa Sähkömarkkinalain uudistuksessa. Uudistuksen jälkeen nähdään kannattaako siirtoverkon yli toimivia energiayhteisöjä perustaa.

Vuodenvaihteesta 2021 lähtien sähkönverkkoyhtiöt ovat voineet tarjota samalla käyttöpaikalla sijaitseville kiinteistöille tai kiinteistöryhmille hyvityslaskentamallia. Verkkoyhtiöt velvoitetaan lisäämään palvelun tarjontaansa viimeistään 1.1.2023. Hyvityslaskentamalli perustuu mittausasetuksen 66/2009 muutokseen. (STUL ry 2020)

Hyvityslaskentamallissa esimerkiksi taloyhtiössä tuotettu aurinkosähkö jyvitetään sähkönsiirtoyhtiön datahubissa taloyhtiössä sovittujen pelisääntöjen mukaan kiinteistöliittymälle ja huoneistokohtaisille liittymille. Vasta kun aurinkosähkön tuotanto ylittää koko taloyhtiössä käytetyn sähkön määrän ylijäämä myydään sähköyhtiölle. Tämä nostaa omakäyttöosuutta ja sen perusteella kannattavuutta huomattavasti sekä mahdollistaa suuremmat aurinkosähköjärjestelmät. Kettunen uskookin aurinkosähkön suosion voimakkaasti kasvavan taloyhtiöissä. (Kettunen 2021)

Yhteisöllinen sähköntuotanto on siis jo mahdollista taloyhtiöissä. Aurinkosähkön tuotannossa on aina hetkiä, jolloin sähköntuotanto ylittää kulutuksen. Korkein hallinto-oikeus (KHO) on tehnyt periaatepäätöksen, jonka nojalla taloyhtiön ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa myymästään ylijäämäsähköstä (KHO 18.2.2021/20).

Lähteet

2013/588. Sähkömarkkinalaki. [Viitattu 21.5.2021]. Saatavilla: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130588#O3

Energiavirasto. 2020. Aurinkosähkön tuotantokapasiteetti jatkoi kasvuaan vuonna 2019 – vuosikasvua 64 prosenttia. [Viitattu 21.5.2021]. Saatavilla: https://energiavirasto.fi/-/aurinkosahkon-tuotantokapasiteetti-jatkoi-kasvuaan-vuonna-2019-vuosikasvua-64-prosenttia

EUR- Lex. 2019. 32019L0944- Sähkön sisämarkkinat (vuodesta 2021 alkaen). [Viitattu 4.6.2021]. Saatavilla: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/LSU/?uri=CELEX:32019L0944

Juuti, P. 2020. Tässä kerrostalossa tuotetaan itse osa sähköstä – ja näin saatat asua pian sinäkin, sillä uudistus tekee aurinkosähköstä nykyistä houkuttelevampaa. Yle-uutiset 20.10.2020. [Viitattu 4.6.2021]. Saatavilla: https://yle.fi/uutiset/3-11594666

Kettunen, T. 2021. Taloyhtiöissä tapahtui aurinkosähkön kannattavuusloikka. [Viitattu 8.6.2021]. Saatavilla: https://www.motiva.fi/ajankohtaista/blogit_ja_podcastit/meidan_suulla_-blogit/2021/taloyhtioissa_tapahtui_aurinkosahkon_kannattavuusloikka.16546.blog

KHO 18.2.2021/20. Arvonlisävero – Arvonlisäveron soveltamisala – Verovelvollisuus – Liiketoiminta – Asunto-osakeyhtiö – Aurinkosähkö – Ylijäämäsähkön myynti. [Viitattu 21.5.2021]. Saatavilla: https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1613470807597.html

Motiva. 2020. Sähkön pientuotanto. [Viitattu 21.5.2021]. Saatavilla: https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/sahkon_pientuotanto

Motiva. 2021. Aurinkosähköä kotiin – tarjoukset sinun alueellasi. [Viitattu 8.6.2021]. Saatavilla: https://aurinkosahkoakotiin.fi/tarjoukset/

Ranta, E. 2020. Uusi sähkömarkkinalaki jumittui valmisteluun – hintojen kuriin saaminen voi viedä vielä vuosia. Taloussanomat 2.12.2020. [Viitattu 4.6.2021]. Saatavilla: https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000007656433.html

STUL ry. 2020. Energiayhteisöt helpottamaan itse tuotetun sähkön jakamista naapurustossa. [Viitattu 4.6.2021]. Saatavilla: https://www.stul.fi/tem-sahkontoimitusten-selvityksesta-ja-mittauksesta-annetun-valtioneuvoston-asetuksen-muutoksen-hyvaksyminen/

Kirjoittaja

Mika Keski-Luopa on energiatekniikan insinööri, joka on lisäksi käynyt materiaali- ja energiakatselmoijan koulutuksen. Kirjoittaja toimii LAB-ammattikorkeakoulussa mm. energia-asioiden TKI-asiantuntijana METE- hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on edistää Kaakkois-Suomen maaseudun mikro- ja pienyritysten energiatehokkuutta.

Artikkelikuva: https://pixabay.com/fi/photos/aurinko-aurinkoenergia-4824604/ (Pixabay Licence)

Julkaistu 16.6.2021

Viittausohje

Keski-Luopa, M. 2021. Aurinkosähkön tulevaisuudesta. LAB Pro. [Viitattu pvm]. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/aurinkosahkon-tulevaisuudesta/