Kun Bitcoinin arvo on romahtanut noin 75 % huipustaan alle vuodessa ja yli kolmannes kaikista NFT-rahaliikenteestä saattaa olla näennäiskauppoja, on vaikea nähdä nykyisen Web3:n arvoa. Metaverseen liittyy paljon erilaisia tavoitteita, mutta yksi keskeisimpiä on edellä mainittujen teknologioiden tuominen yhteiseen virtuaaliseen maailmaan. Tämä ei herätä luottamusta.

Kirjoittaja: Aki Vainio

Ketterät digistepit on Euroopan aluekehitysrahaston ja Päijät-Hämeen liiton rahoittama LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston yhteisesti toteuttama projekti, jossa autetaan päijäthämäläisiä yrityksiä löytämään tapoja kehittää omaa strategiaansa (LAB-ammattikorkeakoulu 2022). Tulevaisuudesta kiinnostuneet yritykset ovat nostaneet heidän kanssaan käydyissä keskusteluissa esiin Metaversen, mutta hankkeessa toimivalle asiantuntijalle tämä on aiheena hankala, sillä siihen liittyy paljon epävarmuutta.

Web3:n monet ongelmat

White (2022a) kuvailee Web3:sta vaikeasti hahmotettavaksi. Tämä johtuu osin siitä, että konsepteja on vaikea ymmärtää ja niihin liittyy paljon väärinymmärryksiä, joista monet on aiheutettu tahallaan valheellisella markkinoinnilla. White (2022a) päätyykin käyttämään termiä vain kattona, jonka alle on kerätty erilaisia teknologioita, kuten kryptovaluutat ja NFT:t.

Yhteistä näille teknologioille on lohkoketju. Lohkoketju on matemaattinen konsepti, jossa tiedon paikkaansa pitävyydestä huolehditaan hajauttamalla ja huolehtimalla siitä, että nämä tiedot ovat kaikkialla yhdenmukaisia luoden luottamusta. Tämä teoreettinen luotettavuus on luonut tilanteen, jossa monet ovat hyväksyneet tämän ajatuksen ja olettavat myös toteutusten olevan luotettavia, vaikka asia ei olekaan näin käytännössä. White (2022b) ylläpitää sivuillaan ”grift counteria”, jonka mukaan erilaisiin Web3-pohjaisiin huijauksiin on menetetty rahaa jo yli 12 miljardia dollaria.

Tilannetta pahentaa sääntelyn puute. Kryptovaluuttoihin liittyy paljon erilaisia pump-and-dump-huijauksia, joissa tietyn valuutan hintaa nostetaan keinotekoisesti, jotta sitä voidaan myydä korkeampaan hintaan kuin millä se on hankittu. NFT-kaupat taas ovat hyvin usein näennäiskauppoja, joissa todellinen omistaja ei vaihdu. Tällöin tarkoituksena on myös nostaa omien omistusten hintaa markkinoilla. Näiden yleisyyden arviot vaihtelevat, mutta jopa kryptomyönteiset tahot pitävät niitä tavanomaisina (Georgiev 2022).

Marraskuussa 2022 yksi suurimmista kryptovaluuttapörsseistä, FTX, meni konkurssiin (Powell 2022). Koska monien muiden kryptovaluuttojen kanssa työskentelevien yritysten varat olivat osin tai kokonaan tallennettuna FTX:llä, ei varoihin pääse enää käsiksi, mikä puolestaan on johtanut osiltaan talousvaikeuksiin monissa näistä yrityksistä (esimerkiksi Johnson 2022; Wang 2022; Team Gemini 2022).

NFT:t ovat yritys löytää kryptovaluutoille käyttötarkoitus. Tämän vuoksi niistä kiinnostuneita yhdistää usein samankaltaiset piirteet. He ovat sosiaalisia tai ainakin kaipaavat yhteisöä, heidän normaalia suurempi riskinottokykynsä ei ole hyvä yhdistelmä heidän itsevarmuutensa tai FOMOn (fear of missing out) kanssa ja heillä on vahvoja ennakkoasenteita, jotka ovat usein vahingollisia sijoitustoiminnassa (Bízková 2022; Symanto Communications 2021).

NFT-teknologioille on esitetty monia käyttötarkoituksia, mutta samaan aikaan näyttäisi siltä, että yksikään niistä ei ole eettisesti kestävällä pohjalla tai edes tarpeen, koska on olemassa parempiakin ratkaisuja (Flick 2022). Flick vastasi NFT-teknologioita kritisoivaan julkaisuunsa  liittyviin kysymyksiin Redditissä (The New Reddit Journal of Science 2022). Merkittävä osa keskustelusta ei kuitenkaan ollut hedelmällistä, sillä NFT-teknologioista kiinnostuneet eivät suostuneet lukemaan Flickin paperia, vaan perustivat näkemyksensä puhtaasti ennakkoasenteisiin.

Metaversen monet ongelmat

Metaverse ei ole ensimmäinen virtuaalimaailma. Esimerkiksi Second Life on ollut käytössä jo vuodesta 2003 ja VRChat julkaistiin 2014. Nämä ovat löytäneet yleisönsä. Esimerkiksi Second Lifessa, jota pidetään esimerkkinä menestyksestä alan sisällä, oli noin 900 000 kuukausittaista käyttäjää pandemian aikana. Tällainen määrä käyttäjiä ei riitä suhteessa Metan 36 miljardin dollarin panostukseen Metaverseen (Tassi 2022a). Samaan aikaan Metaversen ajatuksen ympärille rakennetut maailmat ovat jo menettämässä käyttäjiään. Metan oman Horizon Worldsin käyttäjämäärä oli vuoden 2022 helmikuussa noin 300 000, mutta lokakuussa enää vain 200 000 (Tassi 2022b). Vastaavasti kilpailevan Decentralandin (2022) taustalla oleva organisaatio joutui puolustelemaan julkisesti alhaisia käyttäjämääriään, mutta ei silti pystynyt estämään markkina-arvonsa romahtamista.

Pohjimmiltaan virtuaalimaailma on Metalle toissijaista. Yritys on kohdannut haasteita ydinliiketoiminnalleen monista suunnista, kun esimerkiksi iPhone muutti käytäntöjään käyttäjien toiminnan seuraamisen suhteen ja Firefox on lähtenyt aktiivisesti estämään Facebookin harjoittaman käyttäjien seuraamisen. Meta haluaa siis oman alustan, jolla muut eivät pääse sanelemaan heidän toimintaansa ja Metaverse on heidän vastauksensa tähän ongelmaan. (Rubin 2021)

Siinä missä Metan aiemmat tuotteet, kuten Facebook, Instagram ja WhatsApp, on rakennettu käyttäjiä varten ja ansaintalogiikka on tullut mukaan myöhemmin, Metaversea on rakennettu ansaintalogiikka edellä. Käyttäjien tarpeiden sijaan on pohdittu sitä, miten heidän maailmassaan voidaan hyödyntää kryptovaluuttaa ja NFT-teknologiaa sekä miten heidän tuotettaan voi hyödyntää työelämässä. Samaan aikaan edes heidän omat työntekijänsä eivät ole kiinnostuneita käyttämään heidän tuotteitaan (FB Staff 2022).

Erilaisten virtuaalimaailmojen tonttien ympärillä tapahtuva spekulaatio heikentää myös osaltaan kiinnostusta virtuaalimaailmoja kohtaan. Virtuaalisen maan omistaminen on kallista ja samaan aikaan monia alueita ei kehitetä, kun niiden omistajat vain odottavat, että joku muu kehittää tontteja heidän ympärillään, jotta heidän oman tonttinsa arvo kasvaisi. (Statt 2022.)

Lopuksi

Virtuaalimaailmat tuntuvat teknologialta, joka muuttuu jossain vaiheessa osaksi jokapäiväistä elämäämme. Samaan aikaan nykyiset palveluntarjoajat eivät ole löytäneet tapaa aidosti palvella käyttäjiä, joten myöskään käyttäjät eivät ole löytäneet virtuaalimaailmoja. Lohkoketjuteknologiat taas ovat vieraita suurimmalle osalle väestöstä ja samaan aikaa ongelmallisia monissa suhteissa.

Virtuaalimaailmoihin haluavan yrityksen on tiedettävä tarkkaan mitä haluaa. Harva yritys on onnistunut luomaan liiketoimintaa virtuaalimaailmojen sisällä ja nämä muutamat onnistuneet yrityksetkin tarjoavat usein seksipalveluita (People Make Games 2020), mikä on itsessään monille yrityksille syy pysyä poissa näistä ympäristöistä.

Metan virtuaalimaailma näyttäisi olevan kupla, mutta kaikki kuplat eivät ole pelkästään vahingollisia. Vuosituhannen vaihteen Internet-kupla mahdollisti nykyisen Internetin infrastruktuurin rakentamisen. Vaikka Metan nykyinen malli epäonnistuisikin täysin, siitä jää jälkeen merkittäviä panostuksia teknologiaan, jonka varaan muut voivat jatkossa rakentaa parempia ratkaisuja.

Lähteet

Bízková, T. 2022. The Psychology Behind NFTs: Why We Spend Millions On JPEGs. Benzinga Crypto. Viitattu 22.11.2022. Saatavissa https://www.benzinga.com/markets/cryptocurrency/22/06/27552978/the-psychology-behind-nfts-why-we-spend-millions-on-jpegs

Decentraland. 2022. Twitter. Viitattu 29.11.2022. Saatavissa https://twitter.com/decentraland/status/1578454101817724928

FB Staff. 2022. Meta’s Horizon Worlds Metaverse app is so bad, it has to ’force its employees’ to use it. First Post. Viitattu 29.11.2022. Saatavissa https://www.firstpost.com/tech/news-analysis/meta-is-forcing-its-employees-to-use-their-metaverse-app-horizon-worlds-once-a-week-11420191.html

Flick, C. 2022. A critical professional ethical analysis of Non-Fungible Tokens (NFTs). Journal of Responsible Technology. Vol. 12, 100054. Viitattu 29.11.2022. Saatavissa https://doi.org/10.1016/j.jrt.2022.100054

Georgiev, G. 2022. Over 33% of NFT Volume is Wash Trading: bitsCrunch CEO Interview. Viitattu 22.11.2022. Saatavissa https://cryptopotato.com/over-33-of-nft-volume-is-wash-trading-bitscrunch-ceo-interview/

Johnson, S. 2022. World’s largest crypto fund swept into FTX storm. Financial Times. Viitattu 24.11.2022. Saatavissa https://www.ft.com/content/29a2f96f-6d9b-4593-abdf-ffaadc502951

LAB-ammattikorkeakoulu. 2022. Ketterät digistepit. Viitattu 12.12.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/ketterat-digistepit

People Make Games. 2020. Inside Second Life’s Most Expensive Brothel. YouTube.Viitattu 29.11.2022. Saatavissa https://www.youtube.com/watch?v=oR94zlsHFdc

Powell, F. 2022. FTX Declares Bankruptcy. Forbes Advisor. Viitattu 22.11.2022. Saatavissa https://www.forbes.com/advisor/investing/cryptocurrency/ftx-declares-bankruptcy/

Rubin, R. 2021. Facebook’s pivot: motivation, momentum, and the metaverse. ZDNET. Viitattu 29.11.2022. Saatavissa https://www.zdnet.com/article/facebooks-pivot-motivation-momentum-and-the-metaverse/

The New Reddit Journal of Science. 2022. Ethical analysis of NFTs concludes they currently have no ethical use case or means of implementation. Reddit. Viitattu 12.12.2022. Saatavissa https://old.reddit.com/r/science/comments/yoligg/ethical_analysis_of_nfts_concludes_they_currently/ivh07iv/

Statt, N. 2022. Is virtual real estate speculation spoiling the promise of the metaverse?. Protocol. Viitattu 29.11.2022. Saatavissa https://www.protocol.com/newsletters/entertainment/metaverse-real-estate-wild-west

Symanto Communications. 2021. Crypto Market Psychology: Key To Understanding Trends and Behaviours. Symanto. Viitattu 22.11.2022. Saatavissa https://www.symanto.com/blog/crypto-market-psychology-key-to-understanding-trends-and-behaviours/

Tassi, P. 2022a. There Is No Way Out Of Meta’s Metaverse Money Pit. Forbes. Viitattu 22.11.2022. Saatavissa https://www.forbes.com/sites/paultassi/2022/10/28/there-is-no-way-out-of-metas-metaverse-money-pit/

Tassi, P. 2022b. Meta’s ‘Horizon Worlds’ Has Somehow Lost 100,000 Players In Eight Months. Forbes. Viitattu 29.11. 2022. Saatavissa https://www.forbes.com/sites/paultassi/2022/10/17/metas-horizon-worlds-has-somehow-lost-100000-players-in-eight-months/

Team Gemini. 2022. An Important Message Regarding Gemini Earn. Gemini. Viitattu 24.11.2022. Saatavissa https://www.gemini.com/blog/an-important-message-regarding-gemini-earn

Wang, N. 2022. Genesis’ Crypto-Lending Unit Is Halting Customer Withdrawals in Wake of FTX Collapse. Viitattu 24.11.2022. Saatavissa https://www.coindesk.com/business/2022/11/16/genesis-crypto-lending-unit-is-halting-customer-withdrawals-in-wake-of-ftx-collapse/

White, M. 2022a. What is Web3?. Web3 is going great. Viitattu 22.11.2022. Saatavissa https://web3isgoinggreat.com/what

White, M. 2022b. Web3 is going great. Web3 is going great. Viitattu 22.11.2022. Saatavissa https://web3isgoinggreat.com/

Kirjoittaja

Aki Vainio työskentelee LABissa tietojenkäsittelyn lehtorina sekä asiantuntijana erilaisissa digitaalisuuteen liittyvissä hankkeissa ja näki Web3-maailman muuttuvan täysin useita kertoja tämän artikkelin kirjoittamisen aikana.

Artikkelikuva: https://pxhere.com/en/photo/929234 (CC0)

Julkaistu 12.12.2022

Viittausohje

Vainio, A. 2022. Web3 on osoittautunut kuplaksi – jatkaako Metaverse trendiä? LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/web3-on-osoittautunut-kuplaksi-jatkaako-metaverse-trendia/