Hankkeen toteutuksessa noudatetaan alustavaa suunnitelmaa, jota tarvittaessa täsmennetään hankkeessa saadun kokemuksen mukaisesti. Näin hanketoiminta edesauttaa ideoiden ja palveluiden kehittämistä. Tässä artikkelissa kuvaillaan Lahden OSKE LAB -hankkeen kokemusta infotilaisuuksien järjestämisestä ja avataan sitä, miten toimenpiteiden toteuttaminen vaikuttaa hanketoiminnan jatkosuunnitteluihin.

Kirjoittaja: Mariia Baliasina

Lahden OSKE LAB -hankkeen toiminta tavoittelee korkeakoulutettuja tai korkeakouluopintoihin pyrkiviä maahan muuttaneita, joille hanke on järjestänyt infotilaisuuksia Lahden Palvelutorilla (LAB-ammattikorkeakoulu 2022b). Infotilaisuudet suunniteltiin sarjoina ja ne pidettiin kolme kertaa: syksyllä 2021, keväällä ja syksyllä 2022. Kaksi ensimmäistä tapaamista järjestettiin yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen OSKE-hankkeen kanssa, viimeinen sarja oli osana yhteistyötä LAB-ammattikorkeakoulun Razom-hankkeen kanssa.

Kokemuksesta oppii

Syksyllä 2021 toteutetun sarjan tavoitteena oli kartoittaa maahan muuttaneiden mielenkiintoa infotilaisuuksia varten ja määritellä esitysteemoja. Ensimmäinen sarja sisälsi kahdeksan tapaamista, joista puolet olivat OSKE LABin vastuulla. OSKE LAB esitteli ammattikorkeakouluun hakuprosessia, suomen kielen itsenäisen opiskelun mahdollisuuksia, Suomen koulutusjärjestelmää sekä avoimia polkuopintoja. Tapaamisiin osallistui kahdesta viiteen henkilöä, paitsi viimeiseen, johon ei tullut yhtään osallistujaa. Vastaava määrä osallistujia on ollut tyypillistä muillekin Salpauksen OSKE-hankkeen järjestämille tapaamisille. Vähäisen osallistujien määrän syinä epäiltiin tapaamisten mainonnan puutetta kohderyhmälle, tapaamisten aikataulutusta sekä koronaepidemian jälkeistä aktivisuuden laskua. Infotilaisuuksien loppuessa päätettiin, että osallistumista parannetaan laajentamalla esitysteemoja sekä mainostamalla infotilaisuuksia näkyvämmin.

Aiempi kokemus huomioitiin infotilaisuuksien suunnittelussa keväällä 2022. Teemoja lisättiin kahteentoista. OSKE LAB kertoi opiskelusta ammattikoulussa ja ammattikorkeakoulussa, yhteishausta korkeakouluun, LAB-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksesta maahanmuuttajille, avoimesta ammattikorkeakoulusta ja LAB-ammattikorkeakoulun korkeakouluopintoihin valmentavasta koulutuksesta. Lisäksi kokeiltiin pitää yksi esitys englanniksi otsikolla Higher education in Finland – Hot or not? Järjestettiin myös tilaisuus, jossa LAB-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat kävivät esittelemässä omia opiskelukokemuksia ja haastattelivat maahanmuuttotaustaista opiskelijaa. Tapaamisia mainostettiin OSKE LAB -hankkeen ja Salpauksen kanavien kautta, viestinnällistä apua tarjosi myös Lahden kaupungin Alipi-palvelu. Esite infotilaisuuksista lähetettiin kaikille Lahden alueen toimijoille, joilla on maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta.

Tehdyt toimenpiteet vaikuttivat osallistumiseen, yhdessä infotilaisuudessa oli mukana jopa 40 maahan muuttanutta (LAB-ammattikorkeakoulu 2022a). Teemana oli TUVA-koulutus maahanmuuttajille ja infotilaisuuden piti Salpauksen OSKE. Korkeakouluasioihin liittyvissä tilaisuuksissa kuulijoiden määrä ei kuitenkaan ylittänyt viittä henkilöä. Englannin kielen ohjaukseen on tullut vasta yksi kiinnostunut. Matkan varrella päätettiin, että opiskelijoiden tarinoita voisi esittää LAB-ammattikorkeakoulun korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen ryhmälle. Niitä kuuntelemassa oli 11 osallistujaa. Toiseen sarjaan osallistujien määrän perusteella voidaan sanoa, että kiinnostus korkeakouluasioihin on rajoittunutta maahan muuttaneiden joukossa. Osallistujien määrä ei kasvanut paljonkaan, vaikka infotilaisuuksia mainostettiin kohderyhmälle. Kuulijoita on ollut eniten kotoutumiskoulutuksen ryhmistä, siksi olisi järkevää järjestää tulevaa toimintaa kotoutumiskoulutusta tarjoavien oppilaitosten kanssa.

Hankkeen toiminta muuttuu kokemusten kautta

Kolmas sarja järjestettiin Razom-hankkeen kanssa yhteistoiminnassa, koska sen kohderyhmänä on tilapäisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneita (LAB-ammattikorkeakoulu 2022c), eli maahan muuttaneita, joilla on kotoutumiskoulutukseen liittyviä tarpeita sekä tiedon puutteita. Syksyllä 2022 Razom järjesti kohderyhmälleen suunnattuja infotilaisuuksia, jotka tarjosivat tietoa alueelle asettumisesta. Osana tietoiskuja OSKE LAB esitteli Suomen koulutusjärjestelmää, opiskelua ammattikoulussa ja ammattikorkeakoulussa sekä LAB-ammattikorkeakoulun mahdollisuuksia maahan muuttaneille. Tapaamisiin osallistui yhteensä 22 henkilöä. Osallistujien määrä oli kaikista sarjoista korkein. Tilaisuudet vahvistivat ajatusta siitä, että tapaamisia tulee järjestää yhteistyössä ryhmän vetäjän tai laitoksen kanssa.

Kolmesta sarjasta saatu kokemus infotilaisuuksien järjestämisestä maahan muuttaneille vaikutti Lahden OSKE LAB -hankkeen toimintaan. Hankkeessa on päätetty, ettei yleisiä vapaita infosarjoja enää järjestetä, vaan tapaamiset suunnataan tietyille ryhmille. Näin pyritään nostamaan tilaisuuksiin osallistujien määrää. Ohjausta korkeakouluasioista muille kiinnostuneille tarjotaan henkilökohtaisen neuvonnan kautta. Päätös mahdollistaa hankkeen resurssien järkevän hallinnan. Jatkossa hanke vahvistaa yhteistyötä Lahden alueen toimijoiden kanssa ja tarjoaa maahan muuttaneiden kanssa toimiville mahdollisuutta varata OSKE LAB -hankkeen asiantuntijoiden vierailuja ja esityksiä ryhmilleen koulutusjärjestelmään ja korkeakouluopintoihin liittyvistä teemoista.

Lähteet

LAB-ammattikorkeakoulu. 2022a. Kohti korkeakouluopintoja – ohjausta maahanmuuttajille. Viitattu 26.12.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/uutiset/kohti-korkeakouluopintoja-ohjausta-maahanmuuttajille

LAB-ammattikorkeakoulu. 2022b. Lahden OSKE LAB. Viitattu 26.12.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/oske-lab

LAB-ammattikorkeakoulu. 2022c. Razom – Yhdessä – Together. Viitattu 26.12.2022. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/razom-yhdessa-together

Kirjoittaja

Mariia Baliasina (KM) työskentelee kieltenopettajana ja on TKI-asiantuntija Lahden OSKE LAB- ja GLOBDIVES-hankkeissa LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä.

Artikkelikuva: https://pixabay.com/fi/photos/luento-ohjaaja-luentosali-huone-3986809/ (LeeJeongSoo, Pixabay License)

Julkaistu 25.1.2023

Viittausohje

Baliasina, M. 2023. Viisaus lisääntyy kokemusten kautta. LAB Pro. Viitattu ja pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/viisaus-lisaantyy-kokemusten-kautta/