LAB-ammattikorkeakoulun Luontolähtöisten palvelujen -kehittämishanke toteutti tietoiskun aiheesta Viesti tehokkaasti – lisäarvoa yrityksen liiketoimintaan markkinointiviestinnällä. Hanke oli aiemmin toteuttanut osaamis-ja tarvekartoituksen ja tämä aihe nousi esiin keskeisenä pienyritysten tarpeena kyselyssä. Tässä artikkelissa esitellään tietoiskun aihetta ja sisältöä.

Kirjoittaja: Reko Juntto

Digitaalinen markkinointi ja viestintä on avain menestykseen nykyaikaisessa liiketoiminnassa

Digitaalista markkinointia tehdään digitaalisen median, datan ja teknologian avulla (Chaffey 2023). Digimarkkinoinnin avulla asiakas ja yritys tavoittavat paremmin toisensa. Lisäksi asiakkaan sitouttaminen kasvattaa myyntiä. (Komulainen 2023, 31.)

Yli puolet suomalaisista on asioinut yrityksen tai viranomaisen kanssa some-kanavien välityksellä viimeisen kahden vuoden aikana (Komulainen 2023, 29) ja maailman ihmisistä yli 60 % käyttää sosiaalista mediaa (Chaffey 2024).

Digitaalisesta markkinoinnista on siis tullut tärkeä osa nykyaikaista liiketoimintaa. Internetin ja teknologian kehityksen myötä yritykset voivat tavoittaa asiakkaitaan monipuolisemmin, tehokkaammin ja nopeammin kuin koskaan aiemmin. Digitaalinen markkinointi kattaa laajan kirjon strategioita ja työkaluja, joiden avulla yritykset voivat kasvattaa näkyvyyttään, sitouttaa asiakkaita ja lopulta lisätä myyntiään. Yksi tapa tehdä digitaalisen markkinoinnin suunnitelma ja strategia, on hyödyntää SOSTAC-mallia. SOSTAC-mallilla luodaan digitaalisen markkinoinnin strateginen suunnitelma. SOSTAC-mallissa on kuusi eri vaihetta: tilanneanalyysi, tavoitteet, strategia, taktiikat, toimenpiteet ja kontrollointi. (Chaffey, D. & Smith, P. R. 2017, 1)

Hyödyntämällä mallia, yritys luo kattavan kokonaisuuden, joka auttaa digitaalisen markkinoinnin kehittämisessä ja seurannassa, sekä varmistaa markkinoinnin ja yrityksen tavoitteiden yhdenmukaisuuden.

Monikanavainen ja kaikkikanavainen lähestymistapa

Yksi digitaalisen markkinoinnin keskeisimmistä vahvuuksista on sen monikanavaisuus. Yritykset voivat hyödyntää erilaisia alustoja ja kanavia tavoittaakseen kohderyhmänsä. Sosiaalinen media kuten Facebook, Instagram, TikTok ja LinkedIn, tarjoavat mahdollisuuksia vuorovaikutukseen ja yrityksen brändin rakentamiseen. Hakukoneoptimointi (SEO) ja hakukonemarkkinointi (SEM) puolestaan varmistavat, että yrityksen verkkosivut löytyvät helposti Googlen ja muiden hakukoneiden hakutuloksista.

Sähköpostimarkkinointi on edelleen tehokas keino pitää yhteyttä asiakkaisiin ja tarjota heille personoituja tarjouksia ja viestejä. Myös sisältömarkkinointi, kuten blogit, videot ja infografiikat, auttavat yrityksiä tarjoamaan arvokasta tietoa asiakkailleen ja samalla parantamaan hakukonenäkyvyyttään. Monikanavainen lähestymistapa varmistaa, että yritys tavoittaa asiakkaansa heidän suosimissaan kanavissa ja voi kohdistaa viestinsä tarkasti.

Tätä lähestymistapaa käytettäessä eri kanavien välillä ei ole yhteyttä, yhteistyötä tai integraatiota. Yksinkertaisesti sanottuna monikanavaiseksi lähestymistavaksi kutsutaan tilannetta, jossa markkinointi-, myynti- ja palvelukanavia käytetään toisistaan riippumatta asiakaskokemuksen parantamiseksi. Sen sijaan kaikkikanavainen kokemus integroi kaikki nämä kanavat yhtenäiseksi kokemukseksi riippumatta siitä, mitä kanavaa asiakas sitten haluaakaan käyttää (Kaksio Labs 2023).

Data ja analytiikka

Digitaalisen markkinoinnin yksi suuri etu on myös sen mitattavuus. Yritykset voivat kerätä paljon dataa asiakkaidensa käyttäytymisestä, mieltymyksistä, ostoista ja tarpeista. Tämä data auttaa markkinoijia tehostamaan kampanjoitaan ja kohdentamaan viestinsä entistä tarkemmin. Analytiikkatyökalut kuten Google Analytics tarjoavat yksityiskohtaista tietoa verkkosivujen kävijämääristä, liikenteen lähteistä, konversioista ja muista keskeisistä mittareista.

Dataan pohjautuva päätöksenteko mahdollistaa myös yrityksen markkinointibudjetin tehokkaan käytön. Yritykset voivat testata erilaisia strategioita ja mainosmuotoja, analysoida niiden tuloksia ja keskittyä parhaiten tuloksia tuottaviin ratkaisuihin. Tämä jatkuva kehittäminen auttaa siis yrityksiä saavuttamaan parempia tuloksia pienemmillä kustannuksilla.

Personointi ja asiakaskokemus

Asiakkaat odottavat itselleen ajankohtaisia ja kiinnostavia viestejä. Digitaalinen markkinointi mahdollistaa viestien kohdentamisen tarkasti asiakkaan käyttäytymisen, taustatietojen ja ostohistorian perusteella. Personointi lisää viestien tehokkuutta ja parantaa asiakaskokemusta, mikä puolestaan johtaa parempaan asiakasuskollisuuteen ja korkeampiin konversioihin eli parempiin tuloksiin.

Automaatio on myös tärkeä osa digitaalista markkinointia. Markkinoinnin automaatiojärjestelmät kuten esim. HubSpot ja Marketo mahdollistavat personoitujen viestien lähettämisen oikeaan aikaan ja oikeassa kanavassa. Esimerkiksi sähköpostimarkkinoinnissa automaatio voi lähettää tervetuloviestejä uusille asiakkaille, muistutuksia hylätyistä ostoskoreista verkkokaupassa tai suosituksia aiempien ostosten perusteella.

Tulevaisuuden näkymät

Digitaalinen markkinointi kehittyy jatkuvasti. Teknologian kehittyessä ja uusien innovaatioiden myötä yrityksillä on yhä enemmän työkaluja käytössään. Esimerkiksi tekoäly avaa uusia mahdollisuuksia datan analysointiin ja personointiin. Virtuaalitodellisuus (Virtual Reality, VR) ja lisätty todellisuus (Augmented Reality, AR) puolestaan tarjoavat uusia tapoja luoda moniulotteisia asiakaskokemuksia.

Yritysten on tärkeää pysyä ajan tasalla uusimmista trendeistä ja sopeutua jatkuvasti muuttuviin markkinoihin. Jatkuva oppiminen ja innovointi ovat avainasemassa menestyvän digitaalisen markkinointistrategian luomisessa.

Yhteenveto

Digitaalinen markkinointi tarjoaa yrityksille ennennäkemättömiä uusia mahdollisuuksia tavoittaa ja sitouttaa asiakkaitaan. Monikanavainen ja kaikkikanavainen lähestymistapa, datan hyödyntäminen, tekoäly, personointi, sosiaalinen media ja teknologian kehitys tekevät digitaalisesta markkinoinnista tehokkaan työkalun nykyaikaisessa liiketoiminnassa. Menestyäkseen yritysten on hyödynnettävä näitä mahdollisuuksia ja pysyttävä jatkuvasti ajan tasalla kehittyvistä trendeistä ja teknologioista.

LAB-ammattikorkeakoulun Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueita koskevan Luontolähtöisten palvelujen kehittämishankkeen kaikkien tietoiskujen (ml. Viesti tehokkaasti – lisäarvoa yrityksen liiketoimintaan markkinointiviestinnällä) tallenteet  ja muu materiaali ovat saatavissa hankkeen verkkosivulta. (LAB-ammattikorkeakoulu 2024)

Lähteet

Chaffey, D. 2024. Digital marketing. Seventh edition. Pearson Education Limited, Harlow. The difference between paid owned and earned media. Viitattu 6.6.2024. Saatavissa: Https://www.smartinsights.com/digital-marketing-strategy/customer-acquisition-strategy/new-media-options/

Chaffey, D. 2023. What is digital marketing? Our visual summary of 18 key techniques. Viitattu 6.6.2024. Saatavissa: https://www.smartinsights.com/digital-marketing-strategy/what-is-digital-marketing/

Chaffey, D., Smith, P. R. 2017. Digital Marketing Excellence: Planning, Optimizing, and Integrating Online Marketing. Fifth edition. [Online]. Florence: Routledge. Kappale 1, Sivu 1.

Kaksio Labs Oy. 2023. Verkkosivut, viitattu 7.6.2024. Saatavissa https://www.kaks.io/fi/blogi/omnichannel-asiakaskokemus

Komulainen, M. 2023. Menesty digimarkkinoinnilla. 2.0. 3., uudistettu painos. Kauppakamaritieto. Viitattu 7.6.2024. Saatavissa: https://kamk.alma.exlibrisgroup.com/view/uresolver/358FIN_KAPO/openurl?u.ignore_date_coverage=true&rft.mms_id=99603484706247

LAB-ammattikorkeakoulu. 2024. Luontolähtöisten palveluiden kehittämishanke LuoPaKe. Viitattu 17.6.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/luopake

Kirjoittaja

Reko Juntto toimii LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä digitaalisen liiketoiminnan lehtorina ja asiantuntijana Luontolähtöisten palvelujen kehittämishankkeessa.

Artikkelikuva: https://www.pexels.com/photo/photo-of-woman-using-laptop-3194518/ (Canva Studio, Pexels license)

Julkaistu 18.6.2024

Viittausohje

Juntto, R. 2024. Viestintää ja digitaalista markkinointia maaseudun pienyrityksille Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/viestintaa-ja-digitaalista-markkinointia-maaseudun-pienyrityksille-etela-karjalassa-ja-kymenlaaksossa/