Vaikuttajamarkkinointi on yksi digitaalisen markkinoinnin keinoista. Vaikuttajamarkkinointiin panostetaan yrityksissä enemmän kuin koskaan ja siksi eri yritykset pyrkivät löytämään oman kuluttajakunnan vaikutusvaltaisimmat ja näkyvimmät vaikuttajat yhteistyökumppaneikseen. Vaikuttajamarkkinointia hyödynnetään esimerkiksi vaatebrändien keskuudessa, sillä sen on todettu kasvattavan myyntiä ja tavoittavan uusia asiakkaita tehokkaasti.

Kirjoittajat: Anna Järvelä, Elina Lehto, Inka Saarelainen ja Ritva Kinnunen

Vaikuttajamarkkinoinnin hyödyt ja kustannukset

Vaikuttajamarkkinoinnissa vaikutusvaltainen henkilö suosittelee brändiä omille seuraajilleen. Suosittelijana toimii luotettava kaverinomainen henkilö, jota seurataan vapaaehtoisesti (The Ultimate Influencer Marketing Guide 2015). Kuluttajat luottavat toisiin kuluttajiin aina enemmän kuin mediaan tai yritysten mainoksiin (Halonen 2019, 54). Vaikuttajina voivat toimia esimerkiksi bloggaajat, urheilijat, politiikassa toimivat henkilöt sekä sosiaalisen median vaikuttajat, jotka edustavat omaa henkilöbrändiään (Otavamedia 2020).

Suurin hyöty markkinoijille on se, että vaikuttajat ovat aivan tavallisia ihmisiä, olivatpa he suuria tähtiä tai pienten alojen erityisosaajia. Muita vaikuttajamarkkinoinnin etuja ovat kustannustehokkuus, luottamuksen lisääminen ja sen nopeus lisätä yrityksen tunnettuutta (Kananen 2019, 65-66). Vaikuttajamarkkinoinnin keinoin yritysten on mahdollista päästä käsiksi nuorten uudenlaisiin kulutustottumuksiin ja hyödyntää kasvumahdollisuuksia niiden kautta (Medley 2018).

Vaikuttajayhteistyön hinnoitteluun vaikuttavat muun muassa vaikuttajan seuraajien määrä, yhteistyön kesto, sovittu julkaisutahti sekä jatkokäyttöä koskevat oikeudet. Vaikuttajilla on useita eri tapoja hinnoitella tekemänsä. Sopimusten kesto vaihtelee yksittäisen postauksen tekemisestä useamman vuoden kokonaisuuksiin. Suomessa yksittäisen vaikuttajamarkkinoinnin toimenpiteen hinta vaihtelee muutamasta sadasta eurosta kymmeniin tuhansiin euroihin. Kansainvälisten supertähtien yhteistyön hinta on vain arvattavissa. (Halonen 2019, 130-133.)

Vaikuttajia hyödynnetään tehokkaasti adidaksella

Suomen adidas valitsee vaikuttajansa sen mukaan, kuinka näkyviä vaikuttajat ovat omissa kanavissaan, mitä urheilulajia he edustavat ja kuinka sitoutuneita heidän seuraajansa ovat (Laaksonen 2020). Sitoutuneisuuden aste kertoo sitoutuneiden käyttäjien määrän seuraajista (Indieplace 2019). Sitoutuminen lasketaan esimerkiksi tykkäämisten, seuraajien ja kommentointien määrien avulla (Mee 2020). Taulukossa 1. on määritelty Instagramina seuraajien sitoutuneisuusasteen keskimääräinen tulkintaohje Meen mukaan.

 


Taulukko 1. Instagramin-seuraajien sitoutuneisuusaste (Mee 2020)

Adidas panostaa urheilussa jalkapalloon. Teemu Pukki on yksi tämän lajin tärkeimmistä vaikuttajista. Pukilla on 230 000 Instagram-seuraajaa ja hänen seuraajiensa sitoutuneisuus on 26,14 prosenttia, mikä on erittäin korkea sitoutumisaste. Naisjalkapalloilijaksi on valittu AC Milanissa pelaava Nora Heroum noin 45 000 Instagram-seuraajalla ja 11.93% sitoutumisasteella. (Laaksonen 2020.)

Beyonce valittiin adidaksen globaaliksi Instagram-vaikuttajaksi huhtikuussa 2019. Beyoncen ensimmäistä Instagramissa jakamaa videota katsottiin 23 miljoonaa kertaa. (ADIDAS AG 2020.)

@elpugi                                                  @snoge                                               @beyonce

Kuva 1. Teemu Pukki, Nora Heroum ja Beyonce ovat adidaksen käyttämiä vaikuttajia Instagramissa (Instagram 2020a, 2020b ja 2020c)

Julkisuuden henkilöistä adidakselle Suomessa tärkeimpiä ovat tällä hetkellä JVG, jolla on noin 236 000 Instagram-seuraajaa, 4,76 sitoutumisprosentilla, sekä Sanni noin 351 000 Instagram-seuraajalla ja 3,30 sitoutumisprosentilla. Sannilla on myös 58,2 tuhatta YouTube-tilaajaa. (Laaksonen 2020.)

@jvgfi                                                        @sannivirallinen

Kuva 2. Artistit JVG ja Sanni vaikuttajina adidaksella (Instagram 2020d, 2020e ja Youtube 2020)

Nansolle selkeää myynnin kasvua vaikuttajamarkkinoinnilla

Nanso Group on myös tavoitellut uusia asiakkaita vaikuttajayhteistyöllä. Kumppaneina on Suomen tunnetuimpia bloggaajia, kuten Jenni Rotonen (Pupulandia), Stella Harasek ja Sara Vanninen (Sara Tickle) (Isoniemi 2020). Jo ensimmäisestä yhteistyöpostauksesta lähtien Nanson verkkokaupassa myytiin blogipostauksessa esille nostettuja tuotteita enemmän kuin koskaan aiemmin. Sekä verkkokaupan, että kivijalkakauppojen myynteihin on tullut kasvua vaikuttajamarkkinoinnin käynnistyttyä. (Halonen 2019, 191-194.)

@stellaharasek                                                                                                         pupulandia.fi

Kuva 3. Stella Harasek ja Jenni Rotonen ovat Nanso Groupin käyttämiä vaikuttajia (Instagram 2020f ja pupulandia.fi)

Vaikuttajamarkkinoinnin mittaamisen haasteena on saada selville, miten iso vaikutus yksittäisellä toimenpiteellä on myyntiin tai tuloksiin (Halonen 2019, 190, 195). Nanso mittaa vaikuttajien aikaansaamaa verkkokauppamyyntiä Google-analytiikalla ja tägitetyillä linkeillä. Linkkien avulla seurataan blogien kautta verkkokauppaan siirtyneiden asiakkaiden käyttäytymistä ja Google-analytiikalla blogien roolia verkkokaupan liikenteentuojana ja ostojen edistäjänä. (Halonen 2019, 193.) Myynnillisten mittareiden lisäksi verkkokaupan vaikuttajamarkkinoinnin mittareita ovat esimerkiksi vaikuttajan kanavista verkkokauppaan siirtyneiden kävijöiden käyttäytymistä kuvaavat mittarit, brändilliset mittarit ja vaikuttajan tuottamaan yhteistyösisältöön liittyvät mittarit (Halonen 2019, 189).

@saratickle

Kuva 4. Kuvakaappaus Sara Ticklen tekemästä Instagram-julkaisusta (Instagram 2020g)

Vaikuttajamarkkinoinnin tulevaisuus

Kymmenessä vuodessa vaikuttajamarkkinointi on muuttunut paljon. Osasta alan harrastajista on tullut ammattilaisia markkinoinnin sisällöntuotannon osalta. (Halonen 2019, 239.) Jatkossa etenkin eettisyys, vastuullisuus ja avoimuus tulevat korostumaan viestinnässä (Halonen 2019, 240). Vuonna 2019 vaikuttajia hyödynnettiin huomattavasti aikaisempia vuosia enemmän, kun taas perinteisten markkinointikeinojen käyttöä on budjetin osalta laskettu (Ward 2019).

Instagram ja Youtube pitänevät suosionsa vaikuttajamarkkinoinnin alustoina, mutta myös uusia haastajia on tulossa. Suosiotaan kasvattavan ja etenkin nuorison käyttämän lyhytvideopalvelu TikTokin nähdään olevan yksi tulevien vuosien käytetyimmistä alustoista. (Ward 2019.) Ansaitun näkyvyyden saavuttaminen nousee haastavammaksi, sillä kilpailu kovenee entisestään (Halonen 2019, 241-250).

Lähteet

ADIDAS AG. 2020. Beyoncé Brings the Hype – TEAM TALK. adidas internal newsletter. (Vain sisäiseen käyttöön). [Viitattu 29.1.2020].

Halonen, M. 2019. Vaikuttajamarkkinointi. Helsinki : Alma Talent.

Indieplace 2019. Kaikki Instagram-analytiikasta. [Viitattu 28.1.2020]. Saatavissa: https://www.indieplace.fi/kaikki-instagram-analytiikasta/

Influencer Marketing. The Ultimate Influencer Marketing Guide. 2015. Tapinfluencen verkkosivut. [Viitattu 24.1.2020]. Saatavissa: https://www.tapinfluence.com/blog-what-is-influencer-marketing/

Instagram. 2020a. Teemu Pukki. [Viitattu 16.4.2020]. Saatavissa: https://www.instagram.com/elpugi/?hl=fi

Instagram. 2020b. Nora Heroum. [Viitattu 16.4.2020]. Saatavissa: https://www.instagram.com/snoge/?hl=fi

Instagram. 2020c. Beyonce. [Viitattu 16.4.2020]. Saatavissa: https://www.instagram.com/beyonce/?hl=fi

Instagram 2020d. JVG. [Viitattu 16.4.2020]. Saatavissa: https://www.instagram.com/jvgfi/?hl=fi

Instagram 2020e. Sanni. [Viitattu 16.4.2020]. Saatavissa: https://www.instagram.com/sannivirallinen/?hl=fi

Instagram 2020f. Stella Harasek. [Viitattu 16.4.2020]. Saatavissa: https://www.instagram.com/stellaharasek/?hl=fi

Instagram 2020g. Sara Tickle. [Viitattu 16.4.2020]. Saatavissa: https://www.instagram.com/saratickle/?hl=fi

Isoniemi, J. 2020. Kovat päätökset nostivat Nanson kanveesista: ”Olemme ihan eri firma kuin viisi vuotta sitten”. Markkinointi & Mainonta. [Viitattu 6.3.2020]. Saatavissa: https://www.marmai.fi/uutiset/kovat-paatokset-nostivat-nanson-kanveesista-olemme-ihan-eri-firma-kuin-viisi-vuotta-sitten/e5f26e14-2a88-4b57-ab80-b08a2ec0801b

Kananen, J. 2019. Digitaalinen B2B-markkinointi : miten yritys onnistuu digimarkkinoinnin ja sosiaalisen median yritysmarkkinoinnissa? Jyväskylä : Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Laaksonen, J. 2020. Senior Manager Brand Activation. adidas Suomi Oy. Haastattelu 20.1.2020.

Medley, E. 2018. How To Do Influencer Marketing Campaigns That Really Work. Native Advertising Institute. [Viitattu 21.1.2019]. Saatavissa: https://blog.nativeadvertisinginstitute.com/influencer-marketing-campaigns

Mee, G. 2020.  Scrunch. What is a good engagement rate on Instagram. (Vaatii tunnusten luomisen). [Viitattu 31.1.2020]. Saatavissa: https://www.scrunch.com/blog/what-is-a-good-engagement-rate-on-instagram

Otavamedia. 2020. Vaikuttajamarkkinointi. Ketä vaikuttajat ovat, ja miksi heillä on vaikutusvaltaa? Verkkosivulla: Vaikuttajamarkkinointi. Mitä se on ja miksi se on niin tehokasta? [Viitattu 27.1.2020]. Saatavissa: https://uutta.otavamedia.fi/vaikuttajamarkkinointi#3

Rotonen, J. Nettisivut. [Viitattu 16.4.2020]. Saatavissa: http://pupulandia.fi/

Ward, T. 2019. The Influencer Marketing Trends That Are Coming In 2020. Forbes Media LLC. [Viitattu 21.1.2019]. Saatavissa: https://www.forbes.com/sites/tomward/2019/12/27/the-influencer-marketing-trends-that-are-coming-in-2020/

Youtube. 2020. sannivirallinen. [Viitattu 16.4.2020]. Saatavissa: https://www.youtube.com/channel/UCRzwqGCGiDc2H6XwgPNZq9g

Kirjoittajat

Anna Järvelä opiskelee LAB-ammattikorkeakoulussa YAMK-tutkintoa Digitaalisten ratkaisujen koulutusohjelmassa.

Elina Lehto opiskelee LAB-ammattikorkeakoulussa YAMK-tutkintoa Digitaalisten ratkaisujen koulutusohjelmassa.

Inka Saarelainen opiskelee LAB-ammattikorkeakoulussa YAMK-tutkintoa Digitaalisten ratkaisujen koulutusohjelmassa.

KTT Ritva Kinnunen työskentelee yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä.

Artikkelikuva: https://pxhere.com/en/photo/1044785 (CC0)

Julkaistu 4.5.2020

Viittausohje

Järvelä, A., Lehto, E., Saarelainen, I. & Kinnunen, R. 2020. Vaikuttajamarkkinointi vaatebrändien näkyvyyden ja myynnin kasvattajana. LAB Pro. [Viitattu ja pvm]. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/vaikuttajamarkkinointi-vaatebrandien-nakyvyyden-ja-myynnin-kasvattajana/