Vaikuttajamarkkinointi on yksi suosituimmista mainonnan muodoista tänä päivänä. Vaikuttajamarkkinoinnilla on tutkitusti positiivinen vaikutus kuluttajien ostopäätöksiin, vaikuttajia uskotaan ja heidän suosituksiinsa luotetaan yrityksen omia mainoksia paremmin. Hyödyntämällä vaikuttajia yrityksen on mahdollista tavoittaa laajasti eri kohderyhmiä ja uusia asiakkaita.

Kirjoittajat: Anna Maunuksela, Miina Tyvijärvi, Arlena Urjo & Ritva Kinnunen

Vaikuttajamarkkinointi on yrityksen ja vaikuttajien välillä tehtävää yhteiseen sopimukseen perustuvaa yhteistyötä, joka tähtää yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen (Halonen 2019, 37). Vaikuttajalla on oma yleisö, jolle hän tuottaa kiinnostavaa sisältöä. Vaikuttajia voivat olla esimerkiksi bloggaajat, tubettajat ja urheilijat (Otavamedia 2022).

Mainonta on luotettavinta, kun se tulee suoraan tuntemiltamme ja luottamiltamme ihmisiltä. Vaikuttajien suosio perustuukin samaistuttavuuteen. Vaikuttajista voi parhaimmillaan muodostua heidän seuraajilleen ystäviä ja heidän arvioihinsa luotetaan, kuten oman lähipiirin suosituksiin. (IAB Finland 2019.) Vaikuttajien suosituksilla on merkittävä vaikutus erityisesti nuorten ostopäätöksiin, koska he luottavat vaikuttajien arvioihin eri tavalla kuin yritysten mainontaan ja viestintään (Halonen 2019, 55). Upfluencen tekemän tutkimuksen mukaan 63 prosenttia luottaa vaikuttajan kertomaan viestiin enemmän kuin brändin omaan viestiin (PING Helsinki 2022b).

Esimerkkejä onnistuneista vaikuttajamarkkinointikokemuksista on useita. Hakolan Huonekalu Oy oli jo lähellä konkurssia, mutta vaikuttajamarkkinoinnin avulla (kuva 1) Hakolan suosio lähti räjähdysmäiseen kasvuun. Nyt tuotteet myydään pitkälti käyttäjäkokemuksella. Kuluttajat haluavat oikeita käyttökokemuksia ja vaikuttajamarkkinointiin luotetaan yhä enemmän. (Yle 2018.)

Esimerkkejä Ellinooran, Miisa Rotola-Pukkilan ja Saara Vannisen julkaisuista Instagramissa.

Kuva 1. Ellinoora, Miisa Rotola-Pukkila ja Sara Vanninen ovat Hakolan kanssa yhteistyötä tekeviä vaikuttajia (Instagram 2021a; Instagram 2021d; Sara Tickle 2018)

Kohderyhmän tavoittaminen vaikuttajamarkkinoinnilla

Nykyään vaikuttajamarkkinoinnista on tullut yhä monikanavaisempaa ja sitä tehdään lähes kaikissa sosiaalisen median kanavissa (Cision). Tilastokeskuksen (2021) julkaiseman Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksen mukaan 70 prosenttia suomalaisista käyttää sosiaalista mediaa.

Vaikuttajamarkkinointia suunnitellessa on tärkeää miettiä missä kanavissa asiakas viettää aikaansa ja valita sopivat vaikuttajat ja kanavat kohderyhmän mukaan (Halonen 2019, 48). Relevanttien kanavien ja vaikuttajien valinta tulee tehdä tavoitellun kohderyhmän mukaan ja suunnitella viesti kuhunkin kanavaan sopivaksi (Troot ja Digitalist 2021). Strategisella vaikuttajamarkkinoinnilla voidaan tehokkaasti tavoittaa keskeiset kohderyhmät ja vaikuttaa heidän asenteisiinsa tai ostokäyttäytymiseensä (PING Helsinki 2022a).

Miten vaikuttajamarkkinointia tehdään?

Vaikuttajamarkkinointia voidaan hyödyntää eri tarkoituksiin, kuten tunnettuuden kasvattamiseen, halutun brändimielikuvan luomiseen tai uuden palvelun tai tuotteen lanseeraukseen. (IAB Finland 2019.)  PING Helsinki ym. (2021) teettämän tutkimuksen mukaan Suomessa 58 prosenttia mainostajista oli käyttänyt vaikuttajia markkinoinnissaan. Sen mukaan vaikuttajamarkkinointi koettiin kustannustehokkaammaksi mainonnan keinoksi muuhun mainontaan verrattuna.

Loistavana esimerkkinä tuloksellisesta vaikuttajamarkkinoinnista toimii Arlan uutuuslanseerauskampanja. Syksyllä 2021 Arla toi markkinoille uuden Keso-vaniljaraejuuston ja keskitti lanseeraustoimenpiteet vaikuttajamarkkinoinnin ympärille. Kampanjassa mukana ollut somevaikuttaja Kira Kosonen (kuva 2) loi vaniljaraejuustolle raejuustopannari-reseptin, joka nousi pian someilmiöksi ja lähti leviämään orgaanisesti sosiaalisessa mediassa. Ilmiön seurauksena vaniljaraejuusto myytiin loppuun kauppojen hyllyiltä useampaan kertaan. (Panfilo 2022.)

Kira Kososen Arla-Keso -julkaisu Instagramissa.

Kuva 2. Kuvakaappaus somevaikuttaja Kira Kososen Arla Keso -yhteistyöjulkaisusta (Instagram 2021b)

Ylijäämämateriaaleista asusteita valmistava Lovia puolestaan panostaa vahvan yhteisön rakentamiseen, joka näkyy niin vaikuttajayhteistöissä kuin sijoittajasuhteissakin. Yhtiöllä oli vuoden 2021 rahoituskierroksella mukana seitsemän eturivin vaikuttajaa (kuva 3), jotka osallistuivat myös brändin tuotekehitykseen suunnittelemalla omat versionsa brändin laukkumalleista ja toimivat suunnittelemiensa tuotteiden kampanjakasvoina. Yhteistyön tuloksena Lovian some kasvoi sadoilla seuraajilla kampanjan julkaisun yhteydessä ja yksi vaikuttajien suunnittelemista laukuista myytiin loppuun muutamassa päivässä. (Abraca; Talouselämä 2021.)

Esimerkki Mimmit-Sijoittaa Instgram-julkaisusta

Kuva 3. Kuvakaappaus Mimmit Sijoittaa Instagram-julkaisusta (Instagram 2021c.)

Vaikuttajamarkkinoinnin trendit

Vaikuttajamarkkinointi on edelleen vahvistanut asemaansa osana markkinoinnin kokonaisuutta. Kantarin ja IAB Finlandin (2021) tekemän selvityksen mukaan vaikuttajamarkkinoinnin arvo Suomessa oli noin 28 miljoonaa eroa vuonna 2020. Alan on arvioitu kasvavan vuoden 2022 aikana globaalisti 16,4 biljoonan dollarin arvoiseksi. (Influencer Marketing Hub 2022.)

Vastuullisuus ja yhteiskunnalliset aiheet jatkavat vahvoina teemoina – Yhteiskunnalliset aiheet, kuten inklusiivisuus, monimuotoisuus ja sukupuolineutraalius tulevat näkymään yhä enemmän myös vaikuttajamarkkinoinnissa (Meltwater). Vaikuttavuusviestintä tulee lisääntymään sekä organisaatioiden, kuluttajien että vaikuttajien keskuudessa. Yhteiskunnalliset keskustelut lisääntyvät sosiaalisessa mediassa ja kantaa otetaan entistä avoimemmin ja rohkeammin. (PING Helsinki 2021.)

TikTok jatkaa vahvaa kasvuaan – TikTokin käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti niin maailmalla kuin Suomessa ja sen ennustetaan nousevan yhdeksi tärkeimmistä kanavista myös vaikuttajamarkkinoinnissa (PING Helsinki 2021). TikTok on jo ohittanut YouTuben suosion vaikuttajakampanjoiden alustana (Meltwater).

Pitkäaikaiset yhteistyöt yleistyvät – Yksittäisistä kampanjaluontoisista vaikuttajayhteistöistä siirrytään yhä vahvemmin kohti vaikuttamisen strategiaa (PING Helsinki 2021). Yhteistyöt muuttuvat yhä pitkäjänteisimmiksi ja syvällisemmiksi ja brand ambassador -tyyliset sopimukset yleistyvät (Halonen 2019, 251).

Virtuaalivaikuttajien määrä kasvaa – Aasiasta lähtöisin olevien virtuaalisten eli digitaalisesti luotujen vaikuttajien määrä ja kysyntä tulevat lisääntymään myös Euroopassa. Etenkin korona-aikana virtuaalivaikuttajien merkitys ja rooli ovat kasvaneet, sillä pandemia ei vaikuta heihin. Virtuaalivaikuttaja ei väsy, tee virheitä tai vahingoita brändiä. (Dagmar 2022; Yle 2021.) Kuvassa 4 on esimerkki MIELI ry:n virtuaalivaikuttaja Myrskystä.

Esimerkki Mmiisas ja MIELI ry:n virtuaalivaikuttaja Myrsky Valion julkaisusta Instagram-livessä.

Kuva 4. Mmiisas ja MIELI ry:n virtuaalivaikuttaja Myrsky Valion toteuttamassa Instagram-livessä (Valio 2021.)

Joten jos haluat tulevaisuudessa saada tuotteesi kaupaksi ja kasvattaa brändisi tunnettuutta – nyt on loistava hetki tutustua vaikuttajamarkkinoinnin mahdollisuuksiin!

Lähteet

Abraca. Vaikuttajavetoinen rahoituskierros. Viitattu 20.2.2022. Saatavissa https://www.abraca.fi/post/vaikuttajavetoinen-rahoituskierros

Cision. Mediavaikuttajat: Some-vaikuttajat markkinoinnin kuumin trendi.

Dagmar 2022. Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin tren­dit 2022. Viitattu 6.3.2022. Saatavissa https://www.dagmar.fi/trendit/vaikuttajamarkkinoinnin-trendit-2022/

Halonen, M. 2019. Vaikuttajamarkkinointi. Helsinki: Alma Talent Oy.

IAB Finland. 2019. Vaikuttajamarkkinoinnin opas. Viitattu 5.2.2022. Saatavissa https://www.iab.fi/oppaat-suositukset/oppaat/vaikuttajamarkkinoinnin-opas-022019.html

Influencer Marketing Hub. 2022. The State of Influencer Marketing 2022: Benchmark Report. Viitattu 13.2.2022. Saatavissa https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing-benchmark-report/

Instagram. 2021a. Ellinooramusiikki. Viitattu 21.2.2022. Saatavissa https://www.instagram.com/p/CSTt7vILBR3/

Instagram. 2021b. Kira_kosonen. Viitattu 16.2.2022. Saatavissa https://www.instagram.com/p/CUhHgAbq746/

Instagram. 2021c. Mimmitsijoittaa. Viitattu 20.2.2022. Saatavissa https://www.instagram.com/p/CUH5eWvt3Pt/

Instagram. 2021d. Mmiisas. Viitattu 21.2.2022. Saatavissa https://www.instagram.com/p/B2WjNUUJj8N/

Kantar. 2021. Mediamainonnan määrä laski -3 % vuoden ensimmäisellä kvartaalilla. Viitattu: 11.2.2022. Saatavissa https://www.kantar.fi/sites/default/files/mediamainonnan_maara_q1_2021.pdf

Meltwater. Vaikuttajamarkkinoinnin trendit 2022. Viitattu: 5.3.2022. Saatavissa https://www.meltwater.com/fi/resources/vaikuttajamarkkinoinnin-trendit

Otavamedia. 2022. Vaikuttajamarkkinointi. Viitattu 5.2.2022. Saatavissa https://yrityksille.otavamedia.fi/mainostajan-ratkaisut/vaikuttajamarkkinointi/

Panfilo, A. 2022. Arla Raejuustosta someilmiöksi: kuinka strategisella vaikuttajamarkkinoinnilla myydään hyllyt tyhjäksi. Esitys Indieplacen webinaarissa 16.2.2022.

PING Helsinki, Suomen markkinointiliitto, Marketing Finland ja IAB Finland. 2021. Vaikuttajamarkkinoinnin pulssikysely 2021. Viitattu 13.2.2022. Saatavissa https://www.mrktng.fi/wp-content/uploads/2021/08/Pulssikysely-2021.pdf

PING Helsinki. 2021. Vaikuttajamarkkinoinnin trendit vuonna 2022 – Miltä tulevaisuus näyttää?. Viitattu 17.2.2022. Saatavissa https://pinghelsinki.fi/vaikuttajamarkkinoinnin-trendit-vuonna-2022/

PING Helsinki. 2022a. Mitä on vaikuttajamarkkinointi. Viitattu 13.2.2022.https://pinghelsinki.fi/mita-on-vaikuttajamarkkinointi/ Saatavissa

PING Helsinki. 2022b. Tuloksellisen vaikuttajamarkkinoinnin resepti. Esitys Marketing Finlandin webinaarissa 27.1.2022.

Sara Tickle. 2018. Sohvapohdintaa: COSY VAI LAZY? Viitattu 21.2.2022. Saatavissa https://www.saratickle.fi/sohvapohdintaa-cosy-vai-lazy/

Talouselämä. 2021. Linnan juhlistakin tuttu Lovia tekee laukkuja kalan- ja hirvennahasta sekä jätepaloista – Sai nyt Ouran perustajat vauhdittamaan kasvua. Viitattu 20.2.2022. Saatavissa https://www.talouselama.fi/uutiset/linnan-juhlistakin-tuttu-lovia-tekee-laukkuja-kalan-ja-hirvennahasta-seka-jatepaloista-sai-nyt-ouran-perustajat-vauhdittamaan-kasvua/60e43117-6284-4932-8995-d1ed2cccad85

Tilastokeskus. 2021. Verkkokauppa murroksessa. Viitattu: 11.2.2022. Saatavissa https://www.stat.fi/til/sutivi/2021/sutivi_2021_2021-11-30_tie_001_fi.html

Troot ja Digitalist. 2021. Vaikuttavuustutkimus 2021. Viitattu: 12.2.2022. Saatavissa https://www.troot.fi/lataa-vaikuttaja-ja-somemarkkinoinnin-tutkimus-2021-kevat

Valio. 2021. Valio nostaa nuorten äänen esiin. Viitattu: 6.3.2022. Saatavissa https://www.valio.fi/yritys/media/uutiset/valio-nostaa-nuorten-aanen-esiin—mmiisas-ja-mieli-ryn-virtuaalivaikuttaja-myrsky-valion-ig-livessa-2211-klo-15/

Yle. 2018. Tuotteet myydään käyttäjäkokemuksilla. – pitkän linjan huonekaluvalmistaja myy sohvat verkossa ja mainostaa blogeissa. Viitattu 6.2.2022. Saatavissa https://yle.fi/uutiset/3-10383615

Yle. 2021. Virtuaalivaikuttajien merkitys on kasvanut korona-aikana: virus ei tartu virtuaalihahmosta, joka voi bilettää ja matkustella ympäri maailmaa. Viitattu 6.3.2022. Saatavissa https://yle.fi/uutiset/3-12246807

Kirjoittajat

Anna Maunuksela, Miina Tyvijärvi ja Arlena Urjo opiskelevat LAB-ammattikorkeakoulussa YAMK-tutkintoa Digitaalisten ratkaisujen koulutusohjelmassa.

Ritva Kinnunen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa liiketoiminnan yliopettajan ja opettaa mm. digitaalista markkinointia ja tutkimusmenetelmiä.

Artikkelikuva: https://www.pexels.com/photo/smiling-ethnic-woman-recording-video-on-smartphone-6347558/ (Pexels-license, Liza Summer)

Julkaistu 10.6.2022

Viittausohje

Maunuksela, A., Tyvijärvi, M., Urjo, A. & Kinnunen, R. 2022. Vaikuttajamarkkinoinnilla hyllyt tyhjiksi. LAB Pro. Viitattu ja pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/vaikuttajamarkkinoinnilla-hyllyt-tyhjiksi/