Nuoret työnhakijat tarvitsevat tuekseen erilaisia palveluja löytääkseen itselleen sopivan työpaikan. Kaikille ei ole itsestään selvää, miten nämä työnhaun prosessit etenevät ja mitä kaikkia mahdollisuuksia onkaan tarjolla. Toisaalta palvelut ovat pirstaleisia, eikä niitä kukaan koordinoi, joten sekin luo omat haasteensa työn ja palvelujen löytymiselle. Etenkin jos elämänhallinnassa on muutoinkin haasteita, voi työpaikan etsimiseen tarttuminen olla erityisen haastavaa.

Kirjoittaja: Sanna Leppänen

Sykäys-hankkeen tarkoituksena oli työllistää työnhakijoita erityisesti urheiluseuroihin, mutta myös yhdistyskentälle ja yrityksiin. Hanke on Hämeen ELY-keskuksen rahoittama ESR-hanke. Hankkeen toimenpiteeksi oli kirjattu nuorten saama tuki työllistymistaitojen kehittämiseen, jotta he voisivat työllistyä hankkeen aikana tai sen jälkeen. Yhteistyöverkostoissa nopeasti selvisi, että suunniteltuja työtaitovalmennuksia nuorille työnhakijoille oli tarjolla jo eri toimijoilla eikä hankkeella ollut tarkoituksenmukaista tarjota samantyyppistä toimintaa. Sykäyksessä vastattiin niihin tarpeisiin, mitä sitten kentältä nousi työllistämiseen liittyen. Suurin työpanos hankkeessa annettiin työnantajaosaamisen vahvistamiseen tähtäävään noin puolitoista vuotta kestäneeseen koulutukseen. Seurojen koulutuskokonaisuudella tähdättiin siihen, että työmahdollisuuksia saataisiin syntymään järjestöihin ja yrityksiin ja sitä kautta työllistettyä työnhakijoita pienellä sykäyksellä eteenpäin.

Ollako ensin työntekijä vai työpaikka?

Hanketta haastoi työllistämisen kannalta se, pitääkö olla ensin työpaikka, johon haetaan työntekijää vai pitääkö ensin olla motivoitunut työntekijä, jolle etsitään sopivaa työ(kokeilu)paikkaa. Lopulta toimenpiteissä mentiin enemmän se edellä, että lähdettiin etsimään hankkeeseen mukaan tulleelle työnhakijalle sopivaa työpaikkaa ja erilaisia työllistymispolkuja saatiin syntymäänkin.

Työnhakijoita lähdettiin etsimään käyntikortin avulla sekä avoimilla tapaamisajoilla Hyvinvoinnin tilat -hankkeen ja Me-talon ylläpitämässä Soppi-tilassa, joka sijaitsi S-marketin kyljessä Lappeenrannan Sammonlahdessa. Työnhakijoita saapuikin paikalle erityisesti Aamos Group Oy:n välittämänä, joka tarjoaa TE-palveluiden työvoimapalveluita. Yhteistyökumppanin palaute oli erinomaista viestiä Sykäyksen toiminnan onnistumisesta: ”Taas on Sykäyksen kautta työllistynyt”. Yllättäen saimme myös yhteydenoton valmistumassa olevalta nuorelta Kymenlaaksosta hankkeen loppuvaiheessa. Tämä osoitti sen, että erilaiset blogit ja tiedotuskanavat voivat löytää jonkun työtä aktiivisesti etsivän työnhakijan.

Valmennusten sisällöt

Yksilövalmennuksissa lähdettiin liikkeelle työnhakijoiden yksilöllisistä tarpeista ja elämäntilanteista lähtien. Jonkun työnhakijan kohdalla se tarkoitti vahvuuksien löytämistä ja vahvistamista, toiselle suoraan työmahdollisuuksien etsimistä, kolmannelle elämänpolkujen kokonaisvaltaista miettimistä ja puntarointia. Yksilövalmennuksen kautta toteutettiin työkokeiluja, saatiin nuori työllistymään avoimille työmarkkinoille ja löydettiin sopiva oma ala, johon lähteä kouluttautumaan.

Yhtenä toimenpiteenä järjestettiin yhteistyössä Saimaan virta ry:n kanssa erityisesti työnhakuun keskittyvä valmennuskokonaisuus. Valmennuksessa ryhmä koettiin hyvänä ja ilmapiiri mukavana. Osallistujat saivat konkreettisia vinkkejä työhakemuksen tekemiseen, joka koettiin hyödylliseksi työnhaun kannalta. Joku osallistuneista koki oppineensa CV:n tekemisen. Nuoren toimijuus korostuu palautteessa, jossa kerrottiin saadusta työhakemuspohjasta, jota voi itse alkaa kehittämään eteenpäin.

Oli myös niitä kohtaamisia, jotka eivät tuottaneet tulosta hankehenkilöstön ponnisteluista huolimatta. Esteenä oli se, että ei löytynyt työnhakijan etsimää sopivaa työtehtävää. Toisaalta myös motivaation puute saattoi koitua jonkun nuoren työllistymisen esteeksi. Ikävä kyllä tausta seuraa työnhakijoita myös mukanaan, joten esimerkiksi rikostausta ei ole mahdollista valmennustehtävissä lasten parissa.

Ennen kaikkea yksilövalmennuksessa oli kyse kohtaamisesta ja työnhakijan tilanteen yksilöllisestä tarkastelusta. Mihin juuri tämän työnhakija voisi työllistyä, oli Sykäyksen työntekijöiden päällimmäinen kysymys, jota lähdettiin ratkomaan ja aktiivisesti työstämään eteenpäin. Urheiluseurojen toiminta keskeytyi maaliskuulla ikävästi kaikkia vavisuttaneen poikkeustilanteen vuoksi ja samalla keskeytyi hyvin käynnistynyt hankkeen yksilövalmennustoiminta ja urapoluille tukeminen. Keväällä 2020 käynnissä olleet työkokeilut myös päättyivät.

Verkoston voima

Merkityksellistä hankkeen kannalta oli löytää toimivat yhteistyöverkostot ja niiden kautta työttömät työnhakijat. Tässä teimme yhteistyötä erityisesti Lappeenrannan ja Imatran TE-palvelujen sekä TYPin, Aamos Group Oy:n ja Saimaan virta ry:n kanssa. Tarkoituksena hankkeella oli toteuttaa ohjaajakoulutusta Saimaan virran työpajalla nuorille, mutta sekin ikävä kyllä jäi koronan vuoksi. Yhteistyö on avattu ja verkostoja on muodostettu, joka luo hyvää pohjaa nuorten työllistymiseksi urheiluseuroihin. Tästä on hyvä aluejärjestön jatkaa omalla toiminnallaan hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Kirjoittaja

Sanna Leppänen toimii lehtorina ja Sykäys-hankkeen asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa

Artikkelikuva: https://pxhere.com/fi/photo/592103 (CC0)

Julkaistu 16.12.2020

Viittausohje

Leppänen, S. 2020. Työtaitovalmennukset Sykäys-hankkeen toimenpiteenä. LAB Pro. [Viitattu ja pvm]. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/tyotaitovalmennukset-sykays-hankkeen-toimenpiteena/