Sosiaalisen median merkitys osana yrityksen markkinointia on nykypäivänä kiistaton. Sosiaalisen median nouseva tähti TikTok on ottanut jalansijaa erityisesti nuorten käyttäjien keskuudessa ja myös moni yritys on alkanut hyödyntämään alustaa markkinoinnissaan. TikTokia kohtaan on myös esitetty kritiikkiä koskien erityisesti sen tietoturvaa ja sen sensuuriin kriittisesti Kiinaan kohdistuvaa sisältöä kohtaan.

Kirjoittajat: Lotta Hakala, Elisa Mäkelä, Sampo Malinen & Reko Juntto

TikTok on nopeimmin kasvava sosiaalisen median kanava

TikTok on vuonna 2017 perustettu sosiaalisen median alusta, joka koostuu käyttäjien lataamista, viihdepainotteisista lyhytvideoista. Sovelluksen latauskerrat ylittivät kolme miljardia kertaa vuonna 2022, jolloin sovelluksella oli maailmanlaajuisesti miljardi ja Suomessa 1,2 miljoonaa käyttäjää, jotka viettävät palvelussa keskimäärin 52 minuuttia päivässä. TikTokin käyttäjistä suurin osa on 10–30-vuotiaita. (Markkinointimaestro 2022.)

Nopeasti kasvavana alustana TikTok on herättänyt myös yritysten mielenkiinnon kaupallisesta näkökulmasta, mutta markkinointi TikTokissa on vielä vähäistä (Markkinointimaestro 2022). TikTok on muita sosiaalisen median alustoja nopeatempoisempi ja persoonallisempi, eli se vaatii markkinoijalta sopeutumista toisenlaiseen kontekstiin (Asiati ym. 2023).

TikTokissa näkyvyyttä viihdyttävillä ja lyhyillä sisällöillä

TikTok-videoilla on mahdollista tavoittaa ihmisiä nopeasti ja laajasti. For You-page on sovelluksen päänäkymä, josta käyttäjä selaa videoita. Videot valikoituvat TikTokin oman algoritmin avulla mukailemaan käyttäjän mieltymyksiä. Algoritmi määrittelee ja lokeroi videon sen kuvatekstien, hashtagien ja äänien perusteella. (Moyens 2022.)

Sisällön suosioon vaikuttaa positiivisesti, jos se on omalaatuinen ja hauska. TikTokissa on myös jatkuvasti uusia trendejä. Alustalla esillä olevan yrityksen on seurattava tätä kehitystä suunnitellessaan julkaisujaan. (Asaolu 2022.) Esimerkiksi jokin tietty ääni tai video-filtteri saattaa olla suosiossa tietyn ajan. Jos videolla käytetään tätä tehostetta, valikoituu se näkymään käyttäjille, jotka ovat pitäneet saman teemaisista videoista. (Moyens 2022.) Jotta katsoja saadaan kiinnostumaan videosta, on katsojan huomio saatava kiinnittymään heti videon ensimmäisillä sekunneilla. Videon tulee siis olla nopeatempoinen ja räväkkä.

Videon näkyvyyden laajuus riippuu käyttäjien reagoinneista. Jos videota jaetaan, kommentoidaan ja tykätään, jakaa algoritmi sitä yhä useammalle käyttäjälle. Jos algoritmi sen sijaan huomaa, että video ei herätä käyttäjissä reaktiota, sen jakaminen vähenee. (Grapevine 2020.) Markkinoijan kannattaakin rakentaa videonsa niin, että se saa katsojan reagoimaan pelkän katselun sijaan.

Käyttäjien sitouttamisaste TikTokissa on korkeampi kuin muissa sosiaalisen median kanavissa. Pienemmillä TikTok-tileillä sitouttamisaste on noin 17,96%, kun Instagramissa luku on 3,86% ja Youtubessa 1,63%. Sitouttamisastetta mitataan tykkäyksien, kommenttien, jakojen ja katselukertojen määrällä. Korkeat kommenttimäärät ja tykkäykset johtavat siihen, että yritys löytyy paremmin orgaanisesti. (Macready 2022; Ruby 2022.) Korkean sitouttamisasteen saavuttaminen vaatii yritykseltä vuorovaikutusta käyttäjiin.

TikTok-markkinoinnilla nostetaan brändin tunnettuutta

TikTokin kasvaessa näkevät monet yritykset alustan potentiaalin markkinointikanavana. TikTok-markkinoinnin keinoista tunnistaa toimivimmat kokeilemalla. TikTokiin tuotetun sisällön tulisi olla samaan aikaan viihdyttävää ja opettavaista sekä tuoda brändiä esiin. (Asaolu 2022.) Samat sisältöjen tyylit ja ominaisuudet soveltuvat jokaiseen markkinoinnin muotoon TikTokissa.

Yrityksen orgaaninen sisältö, eli itse tuotettu sisältö omalla kanavalla, oikein tehtynä voi nostattaa brändimielikuvaa potentiaalisen kohderyhmän silmissä. Orgaaninen sisältö on maksutonta ja sen löydettävyyden osalta on luotettava TikTokin algoritmeihin, jotka päättävät kenelle julkaisu näkyy. (Villanen 2022.) Orgaanisen sisällön näkyvyyteen vaaditaan jatkuvuutta, eli säännöllistä sisällön julkaisua, sillä TikTokin algoritmi suosii brändejä, jotka julkaisevat säännöllisesti (Asaolu 2022).

TikTokin Business Center -palvelun kautta yritys saa käyttöönsä mittareita, dataa ja työkaluja sisällön luontiin. Maksettua mainontaa voi ostaa klikkien tai videosisällön katselukertojen perusteella. Maksetulla mainonnalla voi varmistaa, että kohderyhmä näkee tuotetun sisällön syötteellään. TikTokin mainosmuotoja ovat

  • Sparked Ads, jonka avulla voi kohdentaa julkaisuja esimerkiksi iän, kotimaan tai kiinnostuksen kohteiden perusteella,
  • In-feed Native -video, joka ohjaa käyttäjän syötteeseen yrityksen sponsoroimia postauksia ja
  • Top-view -mainonta, jossa yrityksen mainos on ensimmäinen asia käyttäjän syötteellä sovelluksen avautuessa. (Asaolu 2022; TikTok.)

Vaikuttajien kanssa yhteistyössä tehtävä markkinointi TikTokissa on tehokasta, sillä vaikuttajan suosittelut voidaan nähdä ystävän suosituksina. Vaikuttajilla on fanikunnat sosiaalisen median kanavissa, ja heitä voi kuvailla nykyajan julkisuuden hahmoiksi. (Barta ym. 2023.)

Onko TikTok yritykselle tietoturvallinen alusta?

TikTokin on kehittänyt kiinalainen Bytedance-yritys, jonka on katsottu olevan Kiinan hallinnon valvonnassa. Itävaltalainen tietoturvatutkija on paljastanut, että TikTok kykenee tallentamaan kaikki käyttäjän toimet sovelluksen selaimessa. Vastaavaa on havaittu myös muissa sosiaalisen median alustoissa, mutta TikTokissa käyttäjän seurantamahdollisuudet ovat poikkeuksellisen laajoja ja kerätyn tiedon epäillään ainakin sovelluksen kiinalaisessa versiossa päätyvän Kiinan hallinnon hyödynnettäväksi. Tietoturvaan liittyvien epäselvyyksien vuoksi jotkut organisaatiot, kuten Suomessa Sitra, ovat kokonaan kieltäneet sovelluksen käytön työlaitteillaan. (Yle 2022.).

Yhdysvallat uhkaa kieltää TikTokin käytön alueellaan epäillyn tiedonkeruun vuoksi, mikäli Kiinan hallintoon yhdistetty yhtiö ei myy sitä (Yle 2023). Varmaa vastausta sovelluksen tietoturvallisuudesta ei ole, mutta sovellusta markkinoinnissaan käyttävän yrityksen on hyvä tiedostaa siihen mahdollisesti liittyvät riskit.

Mitä TikTok voi yritykselle tarjota?

TikTok sopii markkinointiin sekä tunnettuuden kasvattamiseen ja sovelluksen potentiaali on nähty etenkin brändimielikuvan kehittäjänä. Se sopii erityisesti yrityksille, joiden kohderyhmä on nuoret aikuiset ja suosion kasvun myötä myös yli 30-vuotiaat. Videomainonta on aina ollut tehokas tapa yleisön huomion herättämiseen. TikTok on kuitenkin tuonut sosiaaliseen mediaan täysin uudenlaisen lyhytvideoformaatin, jota useat muut alustat ovat seuranneet. TikTok ei ole vain tanssivideoiden alusta, vaan potentiaalinen markkinointi- ja tiedonvälityskanava. Yritysten omalle kanavalleen luomalla sisällöllä voi olla potentiaalia nouseviksi trendeiksi alustalla.

TikTok-markkinoinnissa menestyminen vaatii aktiivisuutta seurata muuttuvia trendejä ja rohkeutta osallistua niihin. Jos näitä löytyy, markkinoinnin kohderyhmä vastaa TikTokin käyttäjäkuntaa ja yritys huomioi sovelluksen käyttöön liittyvät tietoturvariskit, voi perinteiset mainokset jättää muihin palveluihin ja heittäytyä luomaan viihdyttäviä ja trendaavia Tiktokkeja.

Lähteet

Asaolu, H. 2022. LeadsBridge. The complete guide to TikTok advertising (with ad examples). Viitattu 26.1.2023. Saatavissa https://leadsbridge.com/blog/tiktok-advertising/

Asiati, D. I., Karjaluoto, H., Taiminen, K. & Wahid, R. 2023. Becoming TikTok Famous: Strategies for Global Brands to Engage Consumers in an Emerging Market. Journal of International Marketing. 31(1). 106–123.

Barta, S., Belanche, D., Fernández, A. & Flavián, M. 2023. Influencer marketing on TikTok: The effectiveness of humor and followers’ hedonic experience. Journal of Retailing and Consumer Services.  Viitattu 26.1.2023. Saatavissa https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2022.103149

Grapevine. 2020. TikTok-mainonta on täällä – poimi vinkit videovirran haltuunottoon. Viitattu 28.01.2023. Saatavissa https://grapevine.fi/tiktok-mainonta-on-taalla/

Macready, H. 2022. A Simple TikTok Engagement Calculator (+5 Tips to Increase Engagement). Hootsuite. Viitattu 6.3.2023. Saatavissa https://blog.hootsuite.com/tiktok-engagement/ .

Markkinointimaestro. 2022. Sosiaalisen median tilastot 2022. Viitattu 30.1.2023. Saatavissa https://www.markkinointimaestro.fi/sosiaalisen-median-tilastot-2022

Mouyens. 2022. Kuinka päästä TikTok For You -sivulle: 7 yksinkertaista vinkkiä. Viitattu 28.01.2023. Saatavissa https://fi.moyens.net/sosiaaliset-verkostot/kuinka-paasta-tiktok-for-you-sivulle-7-yksinkertaista-vinkkia /

Ruby, D. 2022. 36 TikTok Statistics 2023: How Many Users Are There! Demand Sage. Viitattu 6.3.2023. Saatavissa https://www.demandsage.com/tiktok-user-statistics/

TikTok for Business. N.d. Ota vauhtia pienyritykselle TikTokissa. Viitattu 26.1.2023. Saatavissa https://www.tiktok.com/business/fi-FI/getstarted/smb

Villanen, F. 2022. Seger Marketing. Miten markkinoida yritystä TikTokissa – ja miksi sitä kannattaisi tehdä? Viitattu 26.1.2023. Saatavissa https://segermarketing.fi/2022/08/04/miten-markkinoida-yritysta-tiktokissa-ja-miksi-sita-kannattaisi-tehda/

Yle. 2022. Tiktokin Kiina-yhteys herättää jälleen turvallisuushuolia – Sitra kielsi sovelluksen laitteiltaan. Viitattu 16.3.2023. Saatavissa https://yle.fi/a/3-12598383

Yle. 2023. Yhdysvallat uhkaa kieltää Tiktokin kokonaan, jos kiinalaisyhtiö ei myy sitä – Tiktokin mukaan myyminen ei muuttaisi mitään. Viitattu 16.3.2023. Saatavissa https://yle.fi/a/74-20022646

Kirjoittajat

Lotta Hakala opiskelee liiketoiminnan digitaalisten ratkaisujen YAMK-tutkintoa LAB-ammattikorkeakoulussa.

Sampo Malinen opiskelee tieto- ja viestintätekniikan AMK-tutkintoa LAB-ammattikorkeakoulussa.

Elisa Mäkelä opiskelee integroitujen hyvinvointipalvelujen kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkintoa LAB-ammattikorkeakoulussa.

Reko Juntto työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa digitaalisen liiketoiminnan lehtorina.

Julkaistu 4.5.2023

Artikkelikuva: https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/kadet-iphone-teknologia-naytto-5081930/  (CC0)

Viittausohje: Hakala, L., Malinen, S., Mäkelä, E. & Juntto, R. 2023. Tanssivideosovelluksesta markkinoinnin työkaluksi – TikTok osana yrityksen markkinointia. LAB Open. Viittauspvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/tanssivideosovelluksesta-markkinoinnin-tyokaluksi-tiktok-osana-yrityksen-markkinointia/