LAB Pro

Tuetulla asumisella kohti omannäköistä elämää

Naapurit – yhteisöllisyyden ja osallisuuden mahdollistajat -hankkeen päätavoitteena on aikuisten kehitysvammaisten ihmisten sosiaalisen osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistaminen sekä yksilölliset asumisratkaisut, jotka mahdollistavat kehitysvammaisen ihmisen itsenäisen ja turvallisen asumisen omassa kodissa.