Vuorovaikutteisuus verkossa ei ole uusia asia, mutta tällä hetkellä se on saanut mittakaavan, jossa sitä harvalla työpaikalla on aiemmin toteutettu. Muutaman hengen verkkokokoukset ovat monille olleet jo pitkään arkea, mutta kuinka järjestää vaikkapa workshop tai seminaari monelle kymmenelle niin, että sitä on mielenkiintoista seurata ja kaikki pääsevät osallistumaan?

Kirjoittaja: Ria Gynther

Kuva 1. Kaksi näyttöä auttaa seuraamaan webinaareja. Kuva: Ria Gynther.

Kotimainen konsultointiyritys Flowa kannustaa hyödyntämään pelejä vuorovaikutteisuuden lisäämiseen verkkoympäristössä. Heidän järjestämänsä Productive Remote Teams -koulutussarjan yhdessä osassa keskityttiin pelien hyödyntämiseen tiimityön kehittämisen ja ryhmähengen luomisen välineenä. (Flowa 2020). Koulutus toteutettiin Zoom- viestintäohjelmiston kautta.

Peleillä toimivampi tiimi

Koulutuksen aikana testattiin ja analysointiin kahta verkkokokoontumiseen soveltuvaa ilmaispeliä: Drawasaurus-piirtämispeliä sekä avaruusteemaista Spaceteam-mobiilipeliä. Pelit ja niiden analysoiminen yhdistettiin Zoomin breakout room -toimintoon.

Drawasaurus-peli toimii selaimessa, sen pariin on siis helppo siirtyä vaikkapa chat-viestillä jaetun linkin kautta. Pelissä kukin piirtää vuorollaan annetusta sanasta kuvan, ja muut yrittävät arvata mitä piirros esittää. Peli on selkeä, helppo käyttää ja kaikki pääsevät jutun juoneen kiinni nopeasti. Koulutuksessa peliä pelattiin muutama kierros, jonka jälkeen ryhmät siirtyivät analysoimaan kokemaansa ennalta määritettyjen teemojen mukaisesti. Peli on saatavilla useammalla kielellä, muttei suomeksi. (Drawasaurus 2020.)

Analysointivaiheessa Drawasaurus todettiin hyväksi menetelmäksi tilanteisiin, joissa halutaan ottaa hieman rennommin ja kehittää yhteisöllisyyttä. Pelin tavoite on selkeä, piirrä kuva jonka avulla muut arvaavat oikean sanan. Pelissä ei ole monimutkaisia toimintoja vaan se on nopea oppia ja todella mukaansatempaava.  Pelatessa et välttämättä tarvitse ääniyhteyttä muihin, mutta se on avainasemassa, mikäli haluat pelihetkestä yhteisöllisen kokemuksen. Pelin aikana voit kannustaa muita, antaa vinkkejä, saat nauraa muiden mukana ja käyttää luovuutta. Parhaimmillaan pelit tarjoavat turvallisen ympäristön kokeilla, onnistua ja toisinaan myös epäonnistua. Myös tässä pelissä oikeista vastauksista ja onnistumisista jaetaan pisteitä, mutta pelistä voi nauttia vaikkei voittoa tavoittelisikaan. Pääpaino on tiukan kilpailun sijaan juuri yhteisen hetken jakamisessa ja hetkessä syntyvässä komiikasta. Tämän kaltaisen lämmittelyn jälkeen aitoa keskustelua syntyy helpommin ja luottamus ryhmän välille on saanut hyvän pohjan.

Spaceteam taas on luonteeltaan ja laitteistoltaan aivan erilainen. Tämä ilmaispeli on suunniteltu 2-4 pelaajalle, mutta toimii myös hieman isommalla ryhmällä. Peli on ennakkoon ladattava osallistujan älypuhelimeen. Pelin aikana ryhmä ohjaa yhdessä avaruusaluksen toimintoja äänikomentojen avulla, joten ääniyhteys muihin pelaajiin on välttämätön. (Sleeping Beast Games 2020.) Peli on kuten edeltäjänsäkin, hauska ja mukaansatempaava. Siinä missä Drawasaurus rentouttaa, niin vastakkaisesti Spaceteam nostaa verenpainetta. Peli muuttuu nopeasti kaoottiseksi ja stressaavaksi. Yllättäen tämä kuitenkin kannustaa entisestään yhteen hiileen puhaltamisen henkeä ja auttaa tehokkaasti tiimiä löytämään oman tavan kommunikoida. Pelin ohjeistus on saatavilla usealla kielellä, myös suomeksi (Sleeping Beast Games 2020).

Analysoinnin tuloksena tätä peliä voi parhaiten hyödyntää tilanteissa, joissa pelaajat ovat toisilleen jo ennestään tuttuja ja tiimityötä halutaan kehittää. Peli antaa myös energiaa, eli se sopii hyvin hetkiin, joissa puhti on muutoin poissa.

Täyden hyödyn peleistä saa kun pelin jälkeen pidetään retrospektiivi, jonka aikana tiimi pohtii kuinka peli sujui ja kuinka keskinäistä kommunikointia ja toimintaa voisi kehittää. Esiin voi nousta esimerkiksi kuuntelun tärkeys tai toisella vastavuoroisesti tarve vaatia itselleen tilaa puhua. Pelatessa voi myös syntyä uusia ideoita tiimityön kehittämiseen tai vaikkapa käynnissä oleviin projekteihin. Tilanteen kertaus on opettavainen, kun avoimesti pohditaan muiden huomioon ottamista, ja myös oman tilan vaatimista.

Kuva 2. Työskentely on siirtynyt verkkoon jolloin tiimityöskentelyn kehittämiseen kaivataan uusia ratkaisuja. Kuva: Aku Mattila.

Tauot, työnjako ja infrastruktuuri

Käytännön peliesimerkkien lisäksi koulutus tarjosi hyvin perusvinkkejä toimivaan webinaariin. Esimerkiksi tuntia pidemmissä sessioissa on hyvä pitää taukoja. Lyhyet tauot on hyvä myös kommunikoida selkeästi. Tauon ajaksi kannattaa osallistujille jakaa ruutu, jossa kello selkeästi ilmaisee kuinka kauan taukoa on jäljellä (Kuva 1).

Ohjeiden jakoon kannattaa hyödyntää sekä dioja että chattia. Ryhmätyötehtävät taas kannattaa valmistella hyvin ennakkoon ja hyödyntää käyttäjille tuttuja tai muuten helppoja sovelluksia, kuten vaikka digitaalista valkotaulua Jamboardia tai LAB-ammattikorkeakoulussa paljon käytettyä Padlettia. Kun käytetään samanaikaisesti useassa ikkunassa tapahtuvia työkaluja on hyvä ohjeistaa osallistujia jo ennakkoon käyttämään useampaa näyttöä. Mikäli käytössä ei ole erillisiä näyttöjä voi muut älylaitteet laittaa hyötykäyttöön. Zoomia voi pitää auki tietokoneella ja ohjeet ja muut sovellukset voi ottaa käyttöön älypuhelimella. (Flowa 2020.)

Huomaathan, että isompien ryhmien kanssa tarvitset facilitaattorin jokaiseen breakout roomiin. Voit sopia vaikka opiskelijoiden kanssa kuka tutustuu tähän ennakkoon tai kuka on kulloinkin vastuussa pelistä. Myös chatissa kannattaa olla ennakkoon sovittu vastuuhenkilö, joka ohjeistaa ja auttaa osallistujia tarvittaessa.

Lisää vinkkejä löydät Flowan jatkuvasti päivittyvältä Remote Teams -julkaisulistalta, jolle on koottu etätiimien toimintaa tukevia materiaaleja.

Lähteet

Drawasaurus. 2020. Drawasaurus. [Viitattu 27.4.2020]. Saatavissa: https://www.drawasaurus.org/

Flowa. 2020. Productive Remote Teams Interactive Webinar: Games #2. [Viitattu 27.4.2020]. Saatavissa: https://www.flowa.fi/blog/productive-remote-teams-interactive-webinar-games-2/

Sleeping Beast Games. 2020. Sleeping Beast Games: press kit. [Viitattu 27.4.2020]. Saatavissa: http://www.sleepingbeastgames.com/presskit/sheet.php?p=spaceteam

Kirjoittaja

Ria Gynther, projektipäällikkö, IoT-osaamisloikka, LAB ammattikorkeakoulu.

Artikkelikuva: https://pxhere.com/en/photo/663324

Julkaistu 8.5.2020

Viittausohje

Gynther, R. 2020. Pelaten parempi webinaari. LAB Pro. [Viitattu ja pvm]. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/pelaten-parempi-webinaari/