Hyvä lukija,

tervetuloa LAB Open-julkaisualustalle ja LAB-ammattikorkeakoulun julkaisujen pariin.

LAB-ammattikorkeakoululla on selkeä tavoite. Haluamme olla työelämän innovaatioammattikorkeakoulu, jonka kanssa tehtävän yhteistyön tuloksena Suomeen syntyy uusia työpaikkoja ja korkeakoulutettujen osuus työelämässä kasvaa merkittävästi. LABin vahvuudet rakentuvat kiertotalouden, designin, innovaatioiden kaupallistamisen ja hyvinvoinnin palveluinnovaatioiden ideoista, haasteista, ratkaisuista ja tuloksista. Toteutusmuotoina ovat koulutuksen, tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan monipuoliset yhdistelmät.

Julkaisut ovat 2020-luvulla selkeästi merkittävämmässä roolissa kuin edellisellä vuosikymmenellä. Yritysten, organisaatioiden, opiskelijoiden ja henkilöstön on pystyttävä viestimään entistä vaikuttavammin ja erilaisia kohderyhmiä puhutellen. Tulevat ja nykyiset asiantuntijat tarvitsevat näkyviä referenssejä samalla kun heidän roolinsa aktiivisina keskustelujen avaajina ja vaikuttajina kasvaa entisestään.

LAB Open-palvelun tavoitteena on lisätä julkaisujemme avoimuutta, näkyvyyttä ja hyödynnettävyyttä osana suomalaista ja kansainvälistä työelämää. Arvojemme mukaisesti haluamme haastaa ja tulla haastetuksi.

Kyse ei ole kuitenkaan vaan meistä, vaan yhtä lailla sinusta, yrityksestäsi, organisaatiostasi tai haasteesta, josta haluat keskustelua virittää. Olemme jatkuvasti avoimia uusille julkaisutoimintaan liittyville ideoille ja toteutustavoille osana työelämäyhteistyötä.

Ota LABin julkaisut haltuun. LAB Openin julkaisut LAB Pro ja LAB RDI Journal avaavat suurelle yleisölle LABissa toteutettavia koulutuksen ja TKI-toiminnan sisältöjä, joiden kautta vahvuusalueemme kasvavat ja kehittyvät. Jaa, lainaa, kommentoi rohkeasti julkaisujamme sekä ole suoraan yhteydessä asiantuntijoihimme. LAB Open tarjoaa tähän aktiivisuuteen loistavat puitteet.

Tiedonlähteillä maaliskuussa 2020,

Henri Karppinen
Päätoimittaja, vararehtori
LAB-ammattikorkeakoulu