LAB-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeessa toteutettiin kesän 2023 aikana kaksi erilaista matkailun teemaopaspilottia luontokohteiden esittelyssä. Tarkoituksena oli kokeilla erilaisia toteutustapoja, joissa teemaoppaat voisivat toimia.

Kirjoittajat: Maisa Anttila & Anniina Harjapää

Pilotit olivat hyviä esimerkkejä siitä, kuinka yrittäjien erilaista osaamista yhdistämällä voidaan tarjota matkailijoille uudenlaisia ja kiinnostavia elämyksiä. Teemaoppaat voivat rakentua esimerkiksi tarinan, paikan historian, perinnetavan tai maiseman ympärille ja ne voivat opastuksen lisäksi sisältää useita eri palveluita, kuten kuljetuksen ja ruokailun. Teemaoppaat voivat tuoda esille ainutlaatuisia piirteitä opastettavasta paikasta ja auttaa matkailijoita arvostamaan luontoa enemmän. He voivat myös korostaa ekologista sekä kulttuurillista vastuullisuutta ja auttaa säilyttämään luontokohteen kauneuden pitkällä aikavälillä.

Tarinoita ja pyöräilyä

Pyörämatkailu ja -retkeily on ollut kasvava matkailutrendi jo pidemmän aikaa. Pyörämatkailun ominaispiirre hitaus jättää aikaa kohteisiin tutustumiseen, minkä vuoksi pyöräretkeilijät ovat hyvä kohderyhmä kulttuuriperintöopastuksille (Outdoors Finland 2015, 7). Muihin matkailijoihin verrattuna, pyörämatkailija käyttää keskimäärin enemmän aikaa ja rahaa alueella sekä vierailee useammassa kohteessa. Pyörämatkailija arvostaa vaihtelevia ja maisemiltaan mielenkiintoisia reittejä, jotka yhdistävät useampia kohteita tai nähtävyyksiä. Myös tarinallisuus ja teemareitit ovat pyörämatkailijoiden suosiossa. (Pyörämatkailukeskus 2021)

Pyöräretkellä tulee ohitettua monia mielenkiintoisia paikkoja, joiden historiasta ja taustasta haluaisi tietää lisää. Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen (LAB 2023a) järjestämässä Salpausselkä Bike Fest -tapahtumassa kokeiltiin kulttuuriperintöopastuksen yhdistämistä ohjattuun pyöräretkeen (Tommola 2023). Salpausselkä Gravel Ride -retkillä pysähdyttiin Hollolan Kapatuosian linnavuorelle tauolle kuuntelemaan oppaan tarinoita Kapatuosian mielenkiintoisesta historiasta, kulttuuriperinnöstä ja maisemasta. Järjestäjien havaintojen perusteella opastus jäi osallistujien mieleen positiivisena kokemuksena ja täten kokeilun voidaan arvioida onnistuneeksi. Pyöräretkeilijöiden lisäksi opas kertoi myös muille kiinnostuneille non-stop periaatteella Kapatuosiaan liittyviä tarinoita. Pilotin perusteella luontokohteessa tapahtuvan kulttuuriperintöopastuksen kannattaa yhdistää pyörämatkailutapahtumaan tai muuhun pyöräretkeen jatkossakin.

Tarinallinen risteily

Sisävesiristeilyt ovat tuttu ja suosittu kesän matkailutuote. Vesillä oleminen ja luonnossa liikkuminen kiinnostavat sekä kotimaan että kansainvälisiä matkailijoita (Taloustutkimus Oy 2021). Luontoelämys täydentyy yhdistämällä sisävesiristeilyyn opastuksen alueen historiaan liittyvästä teemasta. Uudenlaisilla risteilytuotteilla tarjotaan uutta koettavaa myös niille, jotka ovat jo kiertäneet tutummat kohteet ja reitit. Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi-hankkeessa pilotoitiin tarinallinen risteily, jossa risteilyyn saarikohteeseen yhdistettiin opastusta Päijänteen kalastushistoriasta ja risteilyn kohteena olevan Haapasaaren historiasta. Risteilyyn yhdistettiin myös teemaan sopivaa ruokailua. Näin ollen risteilyssä yhdistyivät paikallisuus, vesistö, luontokohteet ja historialliset rakennukset eli teemat, jotka kiinnostavat suurinta osaa matkailijoista (Taloustutkimus 2021). Risteily pilotoitiin täydellä osallistujamäärällä.

Osallistujapalautteen (N=20) perusteella tarinallinen risteily koettiin mielenkiintoiseksi. Vastaavanlaiselle risteilylle haluttaisiin osallistua toistekin ja risteilyä aiotaan suositella tutuille. Kokeilusta opittiin, että saareen tutustumiseen on hyvä varata etenkin hyvällä säällä aikaa reilusti yli tunti. Matkailijat haluavat tutustua kiireettömästi alueen historiaan ja luontoon sekä ohjatusti että omatoimisesti. Opastuksen lisäksi myös retkieväiden nauttiminen sekä muunlainen järjestetty ohjelma saaressa näyttäisi kiinnostavan.

Kestävä kehitys mukana

Kulttuuriperintötiedon näkyväksi tekeminen on yksi tapa edistää kestävää kehitystä matkailussa. Kun matkailijat saavat tietoa alueen historiasta, he oppivat tuntemaan ja arvostamaan luontokohteita kulttuuriympäristöinä. Kulttuurisen kestävyyden keskiössä on menneiden aikojen ihmisten ja luonnon suhteeseen liittyvien kulttuuristen arvojen tunteminen ja arvostaminen. Risteilypilotin palautekyselyyn vastanneista kaikki kokivat risteilyn vahvistaneen vähintään jonkin verran arvostusta alueen luontoa ja historiaa kohtaan.  Matkailussa Suomen vahvuuden voisi ajatella olevan juuri luonnosta löytyvässä kulttuuriperinnössä: Euroopan maista löytyy paljon historiallista rakennusperintöä, mutta meillä kulttuuria ja historiaa voi kokea puhtaassa luonnossa.

Kuitenkin, kun matkailu kasvaa, on tärkeää varmistaa, että se tapahtuu kestävällä tavalla, jotta kulttuuriperintö säilyy tuleville sukupolville. Kulttuuriperinnön yhdistämisessä matkailuun yksi tärkeä osa onkin tiedottaminen siitä, ettei luonnon kulttuuriperintökohteisiin saa koskea. Tämä on huomioitu esimerkiksi Metsähallituksen retkietiketissä. Metsähallituksen retkietikettiin voi tutustua Luontoon.fi sivulla. (Metsähallitus 2023.)

Artikkeli liittyy Maaseuturahaston rahoittamaan Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeeseen (LAB 2023b).

Lähteet

LAB. 2023a. Pyörämatkailijan Päijät-Häme. Hanke. Viitattu 12.6.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/pyoramatkailijan-paijat-hame

LAB. 2023b. Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi. Hanke. Viitattu 12.6.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/luontokohteiden-kulttuuriperinto-elavaksi

Metsähallitus. 2023. Luontoon.fi – retkietiketti.  Viitattu 18.9.2023. Saatavissa https://www.luontoon.fi/retkietiketti

Outdoors Finland. 2015. Maastopyörä – ja retkipyöräreittien suunnitteluopas – luontomatkailun näkökulma. Viitattu 8.6.2023. Saatavissa https://issuu.com/outdoorsfinland/docs/py__r__matkailun_suunnitteluopas

Pyörämatkailukeskus. 2021. Bike Like a Finn. Viitattu 18.7.2023. Saatavissa https://www.liminka.fi/wp-content/uploads/Bike-Like-a-Finn-Pyoramatkailukeskus.pdf

Taloustutkimus. 2021. Asiakastutkimus. Uusi Risteilytuote Suomenlahdelle ja Saimaalle -hanke. Viitattu 8.6.2023. Saatavissa https://liitto.ekarjala.fi/wp-content/uploads/2022/10/Asiakastutkimuksen-raportti_31.8.2021_FIN.pdf

Tommola, P. 2023. Kulttuuriperintö ja maiseman tarina tutuiksi pyöräillen. LAB Focus. Viitattu 12.6.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/kulttuuriperinto-ja-maiseman-tarina-tutuiksi-pyoraillen/

Kirjoittajat

Maisa Anttila toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeessa projektipäällikkönä.

Anniina Harjapää toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeessa asiantuntijana.

Julkaistu 19.9.2023

Artikkelikuva: Maisemiin liittyvät tarinat pääsevät esille alueen historian tuntevan oppaan kertomana. Hankkeen toinen teemaopaspilotti toteutettiin Päijänteen kansallispuistossa. (Kuva: Lauri Salonen)

Viittausohje

Anttila, M. & Harjapää, A. 2023. Opastusta ja aktiviteetteja yhdistämällä kiinnostavia matkailutuotteita. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/opastusta-ja-aktiviteetteja-yhdistamalla-kiinnostavia-matkailutuotteita/