Sosiaalisen median avulla on mahdollista luoda enemmän näkyvyyttä eri rahoitusvaihtoehdoille sekä yrityksille, jotka tarjoavat neuvontaa muun muassa rahoitusohjelmiin liittyen. Sosiaalisen median päivitykset ovat ilmaista mainosta yritykselle, mutta eri alustoilla on kuitenkin eroja siinä, minkälainen kohderyhmä halutaan tavoittaa.

Kirjoittajat: Jenna Pöysti & Kari Hämeenaho

Yrityksille on tarjolla useita erilaisia rahoitusvaihtoehtoja yrityksen kehittämiseen sekä kasvun edistämiseen, mutta monet yritykset eivät kuitenkaan ole tietoisia näistä mahdollisuuksista. Tätä varten Etelä-Karjalankin alueella on asiantuntijoita, joilta on mahdollista saada maksutonta neuvontaa rahoitusvaihtoehtoihin liittyen.

Rahoitusvaihtoehtoja yrityksen kasvuun ja kehitykseen löytyy eri tarkoituksiin. Tarjolla on sekä kansallisia rahoituksia että Euroopan Unionin osarahoittamia rahoitusvaihtoehtoja. Rahoitusta voi hakea ELY-keskukselta, Leader-ryhmältä tai Business Finlandilta. Business Finlandin rahoituksissa pääpaino on kansallisissa rahoituksissa. Rahoitusvaihtoehtoja sekä niiden hakuprosesseja on käsitelty Business Millille toteutetussa toiminnallisessa opinnäytetyössä, jonka lopputuotos on verkkosivu, johon on koottu keskeinen informaatio rahoitusmahdollisuuksista sekä perusteet hakemusten tekemiseen. Verkkosivulta löytyy paljon tietoa rahoitusvaihtoehdoista yrityksen kehitysvaiheessa sekä uuden rahoituskauden tuomista muutoksista ja uudistuksista. (Pöysti ja Svärd 2022.)

 

Kuva 1. Business Millistä yrittäjä saa monipuolista apua ilmaiseksi. Yksi tuen muoto on selvittää eri rahoitusvaihtoehdot yrityksen eri vaiheissa. Ota yhteyttä Business Millin asiantuntijoihin, yhteystiedot löydät yrityksen verkkosivuilta.(Kuvakaappaus, Business Mill 2022)

Miksi yritykset eivät sitten hae rahoitusta, vaikka heillä olisi siihen edellytykset?

Kaikki yritykset eivät ole tietoisia siitä, että he voisivat saada avustusta esimerkiksi yrityksen kehittämistoimenpiteisiin tai ulkomailla pidettäviin toimialan messujen osallistumiskustannuksiin. Yksi ongelmista on myös rahoitusvaihtoehtojen runsaus. Kaikkia rahoitusvaihtoehtoja ei edes tiedetä. On myös rahoitusvaihtoehtoja, esimerkiksi Business Finlandin myöntämiä energiatukia, joita ei juurikaan osata hyödyntää Etelä-Karjalan alueella. Yritysten ei välttämättä itse tarvitse lähteä etsimään tietoa monilta verkkosivuilta erilaisista rahoitusohjelmista, vaan sitä varten yrityksille on tarjolla maksuttomia asiantuntijapalveluita.

Yritysrahoitusta haettaessa on jopa suositeltavaa, että ennen hakemista yritys on yhteydessä alan asiantuntijaan. Asiantuntijoilta on mahdollista saada apua hakuprosessiin sekä varmistua sitä, että kaikki tarvittavat liitteet rahoitushakemusta varten ovat kasassa. Yrityksiä tulisikin kannustaa ottamaan herkemmin yhteyttä asiantuntijoihin, jos heitä mietityttää tai kiinnostaa rahoituksen hakeminen yrityksen kehittämiseen tai kasvuun. Etelä-Karjalassakin on tarjolla yrityksille paljon erilaisia maksuttomia asiantuntija- ja neuvontapalveluita, joita tarjoavat muun muassa Business Mill, Wirma sekä Leader-ryhmät. Asiantuntija- ja neuvontapalveluita tarjoavien tahojen on mahdollista saada enemmän näkyvyyttä aktiivisella toiminnalla sosiaalisen median eri kanavissa sekä tuoda esille tarjoamiaan palveluita. Aktiivinen toiminta sosiaalisessa mediassa tekee yrityksestä myös helpommin lähestyttävän.

Sosiaalinen media tarjoaa paljon mahdollisuuksia yritysneuvonnan markkinointiin

Tällä hetkellä Etelä-Karjalan alueella hakukoneen tuloksissa hakusanalla yritysneuvonta nousee pääsääntöisesti esiin Wirma, joka on Lappeenrannan kaupungin yrityspalveluyksikkö. Myös sosiaalisessa mediassa Wirma nousee erityisesti esiin julkaisuillaan erilaisista ajankohtaisista aiheista sekä järjestämistään tapahtumista. Samoin hyvin esillä on Etelä-Karjalan liitto, joka päivittää melkein päivittäin sosiaalista mediaansa kertoen Etelä-Karjalan alueen ajankohtaisista asioista. Julkaisut eivät kuitenkaan tavoita yrityksiä, jotka eivät seuraa kyseisten yritysten tilejä sosiaalisen median kanavissa. Instagram on yksi tämän hetken suosituimmista sosiaalinen median kanavista, ja sieltä löytyykin paljon yrityksiä. Asiantuntijapalveluita voi kuitenkin tarjota myös monien muiden sosiaalisen median alustojen kautta. Erityyppiset yritykset mitä todennäköisemmin eivät käytä samoja alustoja, sillä ne soveltuvat eri tavalla erilaisiin käyttötarkoituksiin. Esimerkiksi kosmetologipalveluita tarjoavat yritykset ovat usein aktiivisia Instagramissa tai Facebookissa, mutta teollisuusalan yritykset todennäköisemmin jakavat sisältöään LinkedIn:ssä. Tämä on hyvä huomioida, kun halutaan tavoittaa eri toimialojen yrityksiä. (Virtanen 2020.)

Rahoitukset tukevat yritysten kasvua, mikä tuo kunnille hyötyä uusien työpaikkojen ja verotulojen kautta. Muuttotappiokunnille rahoitusten hyödyntäminen voisi ihannetapauksessa jopa tuoda lisää asukkaita työpaikkojen ja monipuolisempien palveluiden kautta. Kuntienkin on mahdollista tuoda esille eri rahoitusvaihtoehtoja sekä ohjata yrityksiä ottamaan yhteyttä asiantuntija- ja neuvontapalveluiden tarjoajiin.

Lähteet

Business Mill. 2022. Yrittäjä, ota rohkeasti yhteyttä! Viitattu 6.6.2022. Saatavissa https://www.businessmill.fi/

Virtanen, S. 2020. Miten kasvuhaluisen B2B-yrityksen kannattaa hyödyntää sosiaalista mediaa? Viitattu 6.6.2022.  Saatavissa https://www.flumenia.fi/b2b-markkinointi-sosiaalisessa-mediassa/

Pöysti, J. & Svärd, J. 2022. Opas julkisista tuki- ja rahoitusvaihtoehdoista yrityksen kehitysvaiheessa: Business Mill. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Viitattu 6.6.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022060114350

Kirjoittajat

Jenni Pöysti valmistuu kesällä 2022 LAB-ammattikorkeakoulusta liiketalouden tradenomiksi (AMK) pääaineenaan yritysjuridiikka.

Kari Hämeenaho toimii tällä hetkellä juridiikan lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Artikkelikuva: https://pixabay.com/fi/illustrations/kannettava-tietokone-markkinointi-7204538/ (Pixabay-licence)

Julkaistu 7.6.2022

Viittausohje

Pöysti, J. & Hämeenaho, K. 2022. Näkyvyyttä eri rahoitusvaihtoehdoille myös somen kautta. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/nakyvyytta-eri-rahoitusvaihtoehdoille-myos-somen-kautta/