Tässä artikkelissa selvitetään Imatran soveltuvuutta Place to Sleep Hotels -ketjun laajenemissuunnitelmiin ansaintalogiikan kehittämisen mallin avulla. Imatran potentiaalisuutta tähän tarkastellaan tutkien alueen majoitusliiketoiminnan kilpailutilannetta. Kilpailutilanne on yksi ansaintalogiikan kehittämisen mallin osa-alueista.

Kirjoittajat: Kristian Kotonen & Ulla Kotonen

Place to Sleep Hotels -ketju on Omena Hotels -ketjun kaltainen suomalainen hotelliketju, joka tarjoaa edullisia majoitusratkaisuja ilman lisäpalveluita kuten vastaanoton asiakaspalvelua, ravintolapalveluita ja pysäköintimahdollisuutta. Hotellit sijaitsevat usein pienemmillä paikkakunnilla keskustoissa tai suurempien kaupunkien kakkoslokaatioissa eli ydinkeskustan ulkopuolella sijaitsevilla keskittymä alueilla. Ketjun hotellit ovat majoituskapasiteetiltaan pieniä yksiköitä. Ketjulla on tällä hetkellä hotellit kuudella paikkakunnalla ja se etsii koko ajan uusia hotellikohteita ympäri Suomea. (Valorinta 2019.)

Majoitusliiketoiminnan ansaintalogiikan kehittämisen malli

Majoitusliike voi toimia erilaisilla kilpailukeinoilla sekä niiden yhdistelmillä. Tärkeintä on tunnistaa oman yrityksen vahvuudet sekä heikkoudet, analysoida asiakkaat, mahdollinen kilpailutilanne ja kilpailijoiden vahvuudet ja heikkoudet sekä kustannusrakenne. (Outdoors Finland 2012, 8-11.)

Täyden palvelun majoitustoiminta vaatii ympärivuotista kysyntää ollakseen kannattavia. Edullisia majoitusratkaisuja tarjoavat hotelliketjut voivat toimia myös pienemmillä paikkakunnilla, missä perinteisten hotellien tai suurten hotelliketjujen yksiköiden on mahdotonta toimia.

Majoituskapasiteetti Etelä-Karjalassa

Etelä-Karjalassa on 33 majoitusliikettä, joiden yhteenlaskettu huonemäärä on 2 000 ja vuodepaikkojen lukumäärä 5 600 (Visitory 2020a). Hotelleja alueella on 14 (Tilastokeskus 2020a). Suuri osa Imatran alueen majoituskapasiteetista on kylpylöissä (Imatran Kylpylä ja Holiday Club Saimaa), jotka eivät suoraan kilpaile Place to Sleep Hotels -ketjun kanssa samoista asiakkaista. Suurten hotelliketjujen Holiday Club, Scandic ja Sokos Hotels lisäksi alueella toimii muutamia pieniä budjettimajoitusyksiköitä, kuten Center Hotel Imatra, jotka tarjoavat perustarpeet täyttävää majoitusta edullisin hinnoin. Näiden lisäksi alueella toimii erilaisia asunnonvuokrauspalveluita, joista merkittävimpinä Airbnb ja HomeAway (Helin 2019).

Airbnb asuntoja Etelä-Karjalassa on 260 kappaletta (Visitory 2020a). Suurin osan niistä sijaitsee Lappeenrannassa. Airbnb -kohteet ovat pääasiassa kerrostaloasuntoja kaupunkien keskustoissa, joista on lyhyt matka palveluiden äärelle tai loma-asuntoja vesistöjen tuntumassa. Usein Airbnb -kohteet ovat edullisempia kuin alueen hotellimajoitus. (Helin 2019.)

Koko Etelä-Karjalan majoitusmyynti oli vuonna 2019 noin 38,1 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen oli 4,1 miljoonaa euroa eli 15,7 prosenttia. Myynnistä Airbnb:n osuus oli noin 3,9 miljoonaa euroa eli 11,5 prosenttia. (Visitory 2020a.) Etelä-Karjalan kaikkien majoitusliikkeiden huoneiden käyttöaste oli 49,3 prosenttia ja keskivuorokausihinta 44,19 euroa. Airbnb asuntojen käyttöaste oli vastaavasti 47,4 prosenttia. Hotellihuoneiden keskihuonehinta oli 100,21 euroa. Hotellien keskimääräinen myyntitulo majoituksesta käytettävissä olevaa huonetta kohden (RevPAR) oli 50,84 euroa. (Visitory 2020a; Tilastokeskus 2020b.)

Vertailua Imatran ja Place to Sleep Hotels paikkakuntien välillä

Alla olevassa taulukossa (Taulukko 1) on vertailtu Imatran ja Place to Sleep Hotels -ketjun hotellien paikkakuntien majoittumistilastojen viimeisimpiä saatavilla olevia avainlukuja (Airbnb-majoituksen osalta tiedot ovat vuodelta 2019 ja muut tiedot vuodelta 2018).

Majoitustilastot 2019ImatraPoriRaumaLoviisa
Majoitusliikkeiden määrä7,3137,97
Käyttöaste %43,251,160,743,0
Huoneiden määrä570730300350
Myydyt huoneyöt / huone n. 155113*168*86*
Vuodepaikkojen määrä1 7001800560700
Myynti per vuodepaikka €5 8827 22211 2501 857
Airbnb201127533
Airbnb käyttöaste %45,652,455,9
Keskimääräinen viipyminen (yötä)1,91,71,75,9
Majoitusmyynti M€10136,31,3
RevPAR €48,0049,4058,70
Keskihuonehinta €111,293,696,3
Yöpymisen vuorokausihinta €47,25368,1

Taulukko 1. Imatran, Porin, Rauman ja Loviisan majoittumisen avainlukujen vertailu. (Air Bnb 2020a, Air BnB 2020b, Air BnB 2020c, Air BnB 2020d, Visitory 2020b, Visitory 2020c, Visitory 2020d, Visitory 2020e, Visitory 2020f.)

Vaikkei majoitusliikkeitä Imatralla ole lukumäärällisesti sen enempää kuin muillakaan Place to Sleep -ketjun paikkakunnilla, huoneita ja vuodepaikkoja on enemmän majoitusmääriin nähden. Tämä näkyy majoitusliikkeiden käyttöasteessa. Imatran majoitusliikkeiden käyttöaste on tästä huolimatta samaa luokkaa kuin Place to Sleep Hotels -ketjun Rauman yksiköllä. Rauman yksikön käyttöaste on laskettu myydyistä huoneöistä/huone (* Myydyt huoneyöt/huone ovat Porin, Rauman ja Loviisan osalta yksin Place to Sleep Hotels -ketjun arvoja). Myös RevPAR eli tuotot käytettävissä olevia huoneita kohti sekä myynti per vuodepaikka-arvoiltaan Imatra on vertailussa kilpailukykyinen (Hmmh Consulting 2019). Keskihuonehinta Imatralla on melko korkea, mutta yöpymisen vuorokausihinta taas on huomattavasti alhaisempi kuin Raumalla. Imatralla on huomattavan vähän Airbnb kohteita, eikä niiden käyttöaste yllä aivan samalle tasolle kuin Raumalla.

Uusi itsepalveluhotelli Imatralle?

Scandicin päätös (Scandic 2020) muuttaa täyden palvelun hotelleja itsepalveluhotelleiksi osoittaa, että itsepalveluhotellikonseptille on tänä päivänä kysyntää. Kilpailutilanne Imatralla on kuitenkin haastava. Lisäksi kilpailutilanteeseen vaikuttaa Lappeenrannan suuri majoituskapasiteetti.
Alueen asiakasmäärät voisivat riittää noin 40 prosentin käyttöasteella pyörivän pienen itsepalveluhotelliyksikön (max 20 huonetta) perustamiseen. Tästä huolimatta emme näe uuden Place to Sleep Hotels -ketjun yksikön perustamista Imatralle järkeväksi.

Artikkeli perustuu Kotonen & Salama (2020) julkaistuun opinnäytetyöhön, jossa on tarkasteltu Place to Sleep Hotels -ketjun toimeksiannosta uuden hotelliyksikön perustamista Etelä-Karjalaan. Ansaintalogiikan toista osa-aluetta, asiakkaita on tarkasteltu toisessa samaan opinnäytetyöhön perustuvassa artikkelissa ”Majoitusliiketoiminnan asiakaspotentiaali Imatralla” (Salama & Kotonen 2020).

Lähteet

Air BnB. 2020a. Majoittumiset. Rauma. [Viitattu 25.01.2020]. Saatavissa: https://www.airbnb.fi/s/Rauma/homes?refinement_paths%5B%5D=%2Fhomes&current_tab_id=home_tab&selected_tab_id=home_tab&source=mc_search_bar&search_type=unknown&screen_size=large&hide_dates_and_guests_filters=false&ne_lat=61.24498930097197&ne_lng=21.76598540337099&sw_lat=60.962959774768&sw_lng=21.209802542042866&zoom=10&search_by_map=true

Air BnB. 2020b. Majoittumiset. Pori. [Viitattu 25.01.2020]. Saatavissa: https://www.airbnb.fi/s/Pori/homes?refinement_paths%5B%5D=%2Fhomes&place_id=ChIJaQjf6N4KiUYRr3aN5YggFmc&source=mc_search_bar&search_type=section_navigation&screen_size=large

Air BnB. 2020c. Majoittumiset. Loviisa. [Viitattu 25.01.2020]. Saatavissa: https://www.airbnb.fi/s/Loviisa/homes?query=Loviisa&adults=0&children=0&infants=0&guests=0&place_id=ChIJA0AoSzeFkUYRoLZLVVG1AAQ&refinement_paths%5B%5D=%2Ffor_you&source=mc_search_bar&search_type=unknown

Air BnB. 2020d. Majoittumiset. Imatra. [Viitattu 16.01.2020]. Saatavissa: https://www.airbnb.fi/s/Imatra–Fin-land/homes?refinement_paths%5B%5D=%2Fhomes&current_tab_id=home_tab&selected_tab_id=home_tab&screen_size=large&hide_dates_and_guests_fil-ters=false&ne_lat=61.32338857067251&ne_lng=29.035074155273378&sw_lat=61.042061631043104&sw_lng=28.478891293945253&zoom=10&search_by_map=true&search_type=unknown

Helin, A. 2019. Kerran Elämässä. Airbnb – tiedä tämä asunnonvuokrauspalvelusta!. [Viitattu 22.01.2020]. Saatavissa: https://kerranelamassa.fi/airbnb/

Hmmh Consulting. 2019. RevPAR. [Viitattu 19.04.2020]. Saatavissa: https://www.hmmhconsulting.com/index.php/fi/glossary/33-revpar

Kotonen, K. & Salama, H. 2020. Uusi hotelliyksikkö Etelä-Karjalaan -case Place to Sleep Hotels. Opinnäytetyö. Lab ammattikorkeakoulu. Lappeenranta. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202004265940

Outdoors Finland. 2012. Miten ansaita aktiviteeteilla? Opas yrittäjälle. [Viitattu 06.02.2020]. Saatavissa: https://docplayer.fi/462915-Miten-ansaita-aktiviteeteilla-finland-trade-outdoors-opas-yrittajalle-outdoors-finl-and.html

Salama, H. & Kotonen, U. 2020. Majoitusliiketoiminnan asiakaspotentiaali Imatralla. LAB Pro. [Viitattu 29.4.2020]. Saatavissa:

Scandic 2020. Uusi Scandic Go. Uusi hotelliketju osaksi Scandicia. Lehdistö-tiedote. [Viitattu 20.02.2020]. Saatavissa: https://www.scandichotels.fi/lehdisto-ja-media#/pressreleases/scandic-tuo-markkinoille-uuden-hotellibraendin-2973546

Tilastokeskus 2020a. Tilastot. Liikenne ja matkailu. Majoitustilasto. 2019. Joulukuu. Liitetaulukko 1.1. Kaikkien majoitusliikkeiden kapasiteetti ja sen käyttö, joulukuu 2019. [Viitattu 22.01.2020]. Saatavissa: http://tilastokeskus.fi/til/matk/2019/12/matk_2019_12_2020-01-31_tau_001_fi.html

Tilastokeskus 2020b. Hotellikapasiteetti ja sen käyttö, tammi-joulukuu 2019. [Viitattu 01.04.2020]. Saatavissa: https://www.stat.fi/til/matk/2019/12/matk_2019_12_2020-01-31_tau_006_fi.html

Valorinta, V. 2019. Operatiivinen johtaja. Place to Sleep Hotels. Haastattelu 07.10.2019.

Visitory. 2020a. Etelä-Karjala Matka ja Majoitustilastot. Tammikuu – Joulukuu 2019. [Viitattu 01.04.2020]. Saatavissa: https://visitory.io/fi/south-karelia/2019-01/2019-12/

Visitory. 2020b. Rauma. Matka- ja majoitustilastot. [Viitattu 17.02.2020]. Saatavissa: https://visitory.io/fi/rauma/2018-01/2018-12/

Visitory. 2020c. Pori. Matka- ja majoitustilastot. [Viitattu 17.02.2020]. Saatavissa: https://visitory.io/fi/pori/2018-01/2018-12/

Visitory. 2020d. Porvoon ja Loviisan seutu. Matka- ja majoitustilastot. [Viitattu 17.02.2020]. Saatavissa: https://visitory.io/fi/porvoo-and-loviisa-region/2018-01/2018-12/

Visitory. 2020e. Imatra. Matka- ja majoitustilastot. [Viitattu 19.02.2020]. Saatavissa: https://visitory.io/fi/imatra/2018-01/2018-12/

Visitory. 2020f. Porvoo. Matka- ja majoitustilastot. [Viitattu 20.02.2020]. Saatavissa: https://visitory.io/fi/porvoo/2018-01/2018-12/

Kirjoittajat

Kristian Kotonen opiskelee LAB-ammattikorkeakoulun Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelmassa.

Ulla Kotonen toimii LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoimintayksikön TKI-päällikkönä.

Artikkelikuva: https://pxhere.com/fi/photo/115188 (CC0)

Julkaistu 29.4.2020

Viittausohje

Kotonen, K. & Kotonen, U. 2020. Majoitusliiketoiminnan kilpailutilanne Imatralla. LAB Pro. [Viitattu ja pvm]. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/majoitusliiketoiminnan-kilpailutilanne-imatralla/