Tässä artikkelissa tarkastellaan majoitusliiketoiminnan asiakaspotentiaalia Imatralla Place to Sleep Hotels -ketjun näkökulmasta. Asiakkaat ovat yksi käsiteltävänä olevan ansaintalogiikan kehittämisen mallin osa-alueista. Osin asiakaspotentiaalin pohjalta on tutkittu Imatran soveltuvuutta Place to Sleep Hotels -ketjun laajenemiselle.

Kirjoittajat: Heidi Salama & Ulla Kotonen

Etelä-Karjalan matkailijamäärät

Vuonna 2019 Etelä-Karjalan markkinaosuus kaikista yöpymisistä Suomessa oli 3,2 prosenttia. Etelä-Karjalaan saapui 396 000 matkailijaa, joista suurimpana kansalaisuutena suomalaiset (276 000) ja toiseksi suurimpana venäläiset (98 600). Yöpymisiä oli yhteensä 744 000, josta suomalaisten osuus oli 509 000. Kotimaiset matkailijat yöpyivät Etelä-Karjalassa keskimäärin 1,9 yötä ja ulkomaiset matkailijat 2,0 yötä. (Visitory 2020a.) Uutena trendinä Etelä-Karjalassa on aasialaisten matkailijoiden määrän kasvu (Etelä-Karjalan Liitto 2019a).

Yksityisautoilun lisäksi Etelä-Karjalaan tehdään ulkomaanmatkoja junalla, laivalla sekä lentokoneella. Helsingin ja Pietarin välillä kulkevalla Allegro-junalla tehtiin viime vuonna noin 640 000 matkaa (Väylä 2020). Vuoksen vesistön matkustajaliikenteen matkustajamäärä oli 103 000 (Traficom 2019). Lappeenrannan lentokentän matkustajamäärät ovat olleet keskimäärin 67 000 matkailijaa vuodessa (Lappeenrannan kaupunki 2018). On arvioitu, että Lappeenrannan lentokentän lentomatkustuspaikkojen lisäys voisi kasvattaa eurooppalaisten matkustajien yöpymismääriä Kaakkois-Suomessa neljästä päivästä kolmeen viikkoa (Kotiharju 2019).

Työmatkustus

Työperäistä majoittumista Etelä-Karjalassa oli vuonna 2019 noin 159 000 yötä eli 21,4 prosenttia kaikista yöpymisistä. Kasvua edellisvuoteen oli 22,3 prosenttia. (Visitory 2020a.) Työperäisen matkustuksen osuus Imatralla (29 200 yötä) on kuitenkin melko pieni (Visitory 2020b). Suurin osa pendelöinnistä tapahtuu lähipaikkakuntien, varsinkin Lappeenrannan ja Imatran, välillä. Pitkän matkan saapuvaa työmatkustusta on melko vähän. Tämän takia sillä ei myöskään ole suurta merkitystä majoitusmääriin. (Etelä-Karjalan Liitto 2019b.)

Imatralla on itsepalveluhotellityyppiselle työperäiselle majoittumiselle pieni asiakassegmentti. Alueen työpaikkojen määrä kuitenkin vähenee eikä uutta yritystoimintaa tai kasvuyrityksiä ole kovin paljon. Alueella on teollisuutta, mutta ei tiedossa olevia suuria rakennusinvestointeja, jotka lisäisivät työmatkayöpymisten määrää.

Vapaa-ajan matkustus

Etelä-Karjalan vapaa-ajan matkustuksen määrä vuonna 2019 oli 584 000 yötä. Vapaa-ajan matkustuksen kasvu (+1,3 %) oli selvästi työperäisen yöpymisen kasvua alhaisempi. (Visitory 2020a.) Vapaa-ajan matkailu kohdistuu erityisesti alueen kylpylöihin. Etelä-Karjalassa järjestetään vuosittain lukuisia tapahtumia mm. Lappeefest, Sataman valot, Saimaan ympäriajo sekä Muikku ja Pottu markkinat. Tapahtumat on suunnattu kuitenkin pääasiassa oman maakunnan asukkaille. Osa tapahtumista, kuten juniorijalkapallon Saimaa-turnaus tuo osallistujia myös maakunnan ulkopuolelta, mutta niiden merkitys matkailuliiketoiminnalle on vähäistä. Imatran Ajot on ainoa Imatralla järjestettävä tapahtuma, johon saapuu laajemmin ulkomaalaisia matkailijoita. (Talka 2020.)

Venäläisten matkailu koetaan alueella suurena potentiaalina. Venäläisten viisumihakemusten määrä ja matkustajamäärät olivat kasvussa ennen koronaviruspandemiaa. Venäläisten matkailu riippuu paljon myös ruplan arvosta ja tästä syystä nopeita muutoksia voi tapahtua eikä niitä pystytä ennakoimaan. Venäläisten matkailijoiden varaan laskeminen onkin liian riskialtista uutta hotellia perustettaessa.

Päätös uuden hotelliyksikön perustamisesta

Matkailuyritykselle on tärkeää tuntea kohdealueensa asiakaspotentiaali ja asiakassegmentit (Outdoors Finland 2012). Place to Sleep Hotels -ketjun matkailupalveluja käyttävät sekä yksittäiset kuluttajat (vapaa-ajan matkailu) että yritysten ja yhteisöjen edustajat (työmatkailu). Ketjun asiakaskunnasta puolet on työmatkailijoita, noin 40 prosenttia vapaa-ajan matkailijoita ja loput ovat erilaisia ryhmiä, kuten urheiluseuroja. (Valorinta 2019.)

Alueella vallitseva kilpailutilanne ja olemassa oleva majoitustarjonta riittää tällä hetkellä kattamaan kysynnän (Kotonen & Kotonen 2020). Asiakasmäärät voisivat nykyisellään riittää maksimissaan 40 prosentin käyttöasteella pyörivän pienen, noin 15-20 huoneen, itsepalveluhotelliyksikön perustamiseen. Tällä hetkellä emme koe, että Place to Sleep Hotels -ketjun olisi järkevää laajentaa toimintaansa Imatralle. Jatkotutkimuksia Imatran osalta voidaan tehdä myöhemmin, mikäli alueen kehitys muuttuu positiivisemmaksi ja alueelle syntyy uutta matkailupotentiaalia esim. urheilutapahtumia tai työperäistä matkustusta, jotka lisäävät Place to Sleep Hotels -ketjun konseptin mukaista majoituskapasiteetin tarvetta.

Artikkeli perustuu Kotonen & Salama (2020) julkaistuun opinnäytetyöhön, jossa on tarkasteltu Place to Sleep Hotels -ketjun toimeksiannosta uuden hotelliyksikön perustamista Etelä-Karjalaan.  Ansaintalogiikan toista osa-aluetta, kilpailutilannetta on tarkasteltu toisessa samaan opinnäytetyöhön perustuvassa artikkelissa ”Majoitusliiketoiminnan kilpailutilanne Imatralla” (Kotonen & Kotonen 2020).

Lähteet

Etelä-Karjalan liitto. 2019a. Power Point -esitys. [Viitattu 31.01.2020]. Saatavissa: https://www.ekarjala.fi/liitto/wp-content/uploads/2019/03/Lake-Saimaa_EK-ES_Saimaa_0319-at-pk.pdf

Etelä-Karjalan Liitto. 2019b. Tietopalvelu. Tilastoja. Liikenne. [Viitattu 30.01.2020]. Saatavissa: https://www.ekarjala.fi/liitto/tietopalvelu/tilastoja/liikenne/

Kotiharju, A. 2019. Etelä-Saimaa. Uusi selvitys yllätti: Lappeenrannan lentokentän matkailutulosta suurin osa meneekin Etelä-Savoon ja Kymenlaaksoon — lähimaakunnat on saatava mukaan rahoittajiksi. [Viitattu 23.02.2020]. Saatavissa: https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/d5e67408-d994-4b08-b63d-93a5aacf328a

Kotonen, K. & Kotonen, U. 2020. Majoitusliiketoiminnan kilpailutilanne Imatralla. LAB Pro. [Viitattu 29.4.2020]. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/majoitusliiketoiminnan-kilpailutilanne-imatralla/

Kotonen, K & Salama, H. 2020. Uusi hotelliyksikkö Etelä-Karjalaan -case Place to Sleep Hotels. Opinnäytetyö. Lab ammattikorkeakoulu. Lappeenranta. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202004265940

Lappeenrannan kaupunki. 2018. Raportti. Lentoasemaselvitys.

Outdoors Finland. 2012. Miten ansaita aktiviteeteilla? Opas yrittäjälle. [Viitattu 06.02.2020]. Saatavissa: https://docplayer.fi/462915-Miten-ansaita-aktiviteeteilla-finland-trade-outdoors-opas-yrittajalle-outdoors-finl-and.html

Place to Sleep Hotels. 2019. Tietoa meistä. [Viitattu 16.12.2019]. Saatavissa: https://www.placetosleep.com/place-to-sleep/

Talka, A. 2020. Kehittämispäällikkö. Etelä-Karjalan Liitto. Haastattelu 09.03.2020.

Traficom. 2019. Kotimaan vesiliikenne tilasto. [Viitattu 05.02.2020]. Saatavissa: https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/file/Kotimaan_Vesiliikenteen_2018_vuosijulkaisu_WEB.pdf

Valorinta, V. 2019. Operatiivinen johtaja. Place to Sleep Hotels. Haastattelu 07.10.2019.

Visitory. 2020a. Etelä-Karjala. Matka- ja majoitustilastot. [Viitattu 18.02.2020]. Saatavissa: https://visitory.io/fi/south-karelia/2019-01/2019-12/

Visitory. 2020b. Imatra. Matka- ja majoitustilastot. [Viitattu 19.02.2020]. Saatavissa: https://visitory.io/fi/imatra/2018-01/2018-12/

Väylä. 2020. Kaukoliikenteen matkat vuonna 2019. [Viitattu 23.02.2020]. Saatavissa: https://vayla.fi/documents/20473/23852/Rautateiden+kaukoliikennevirrat+2019_180220.pdf/aa78dcbc-3010-40cb-8569-a4a2f42b00a3

Kirjoittajat

Heidi Salama opiskelee LAB-ammattikorkeakoulun Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelmassa.

Ulla Kotonen toimii LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoimintayksikön TKI-päällikkönä.

Artikkelikuva: https://pxhere.com/fi/photo/1233386 (CC0)

Julkaistu: 29.4.2020

Viittausohje

Salama, H. & Kotonen, U. 2020. Majoitusliiketoiminnan asiakaspotentiaali Imatralla. LAB Pro. [Viitattu ja pvm]. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/majoitusliiketoiminnan-asiakaspotentiaali-imatralla/