Luonto on tunnetusti merkittävä hyvinvoinnin lähde, mutta kuinka mahdollistaa luontokokemus kaikille? Kuinka huomioida ne ihmiset, jotka ikänsä puolesta tai jonkin sairauden vuoksi ovat liian heikkoja lähtemään metsään samoilemaan? Syksyn korvalla joukko opiskelijoita pysähtyi tämän kysymyksen ääreen, ja niin syntyivät Luonto luoksesi -toimintatuokiot. Projekti osoitti, että vaikka vanhus ei pääse luontoon, voi luonto tulla vanhuksen luokse. Projekti oli osa LULU Luonnon lumoa kaikille -hanketta, ja se toteutettiin Lappeenrannassa vanhusten viikon aikana 6.10.

Kirjoittajat: Hanne Koveshnikov & Sanna Leppänen

Heiveröiset kädet hypistelevät pihlajanmarjoja ja muistot vievät marjametsään, kotipihan vanhojen puiden alle ja nuoruuden kalaretkille. Meneillään on Luonto luoksesi -toimintatuokio yhdessä Eksoten hoivapalveluyksiköistä Lappeenrannassa. Paikalla on 15 ikäihmistä, jotka ovat tulleet nauttimaan luonnon lumosta yksikön yhteisiin tiloihin. Osa osallistujista istuu pyörätuolissa, osa on syvällä omissa mietteissään, ja jokaisen asiakkaan viimeisestä metsäretkestä on jo aikaa. Tällä kertaa kuitenkin metsä on tullut hoivakotiin videomateriaalin, aistielämyksien ja mielikuvamatkan keinoin.

Suurimmalle osalle meistä on tuttua se, kuinka kävelyretki luonnossa virkistää. Myös tutkimustiedon valossa tiedetään, että luonnossa liikkuminen ja siellä oleskelu lisäävät hyvinvointia ja terveyttä. Luonto auttaa vähentämään stressiä, vähentää huolehtimista ja tuo hyvää mieltä (Luonnonvarakeskus 2021). Luonnosta saatavien hyvinvointivaikutusten tiedetään myös tulevan nopeasti ja olevan luonteeltaan pysyviä (Mielenterveystalo 2021). Luonnossa liikkuminen edistää fyysistä hyvinvointia, mutta ennen kaikkea luonnon positiivinen voima näkyy psyykkisinä ja sosiaalisina terveysvaikutuksina: luonnossa oleskelu voi lieventää surun tunteita ja antaa elpymiskokemuksia (Kotajärvi ym. 2021).

Kun joukko opiskelijoita sai tehtäväkseen miettiä luontoon liittyvää ikäihmisten osallisuutta ja hyvinvointia edistävää toimintaa, syntyi pian ajatus luonnon viemisestä niiden ikäihmisten luokse, jotka eivät enää pääse ammentamaan luonnon voimaa siellä käymällä. Koska luonnon merkittävistä hyvinvointivaikutuksista tiedetään paljon, tuntui ajatus luonnon viemisestä hoivakoteihin erityisen merkitykselliseltä. Idea Luonto luoksesi -toimintatuokiosta syntyi ensimmäisten suunnittelutapaamisen aikana, ja pian työryhmät ja -parit tarttuivat ideoiden kehittämiseen, hiomiseen ja käytännön toteuttamisen suunnitteluun. Kohteiksi valittiin kolme Eksoten asumispalveluyksikköä ja lisäksi yksi Eteläkarjalan Muisti ry:n vertaisryhmä, ja ohjelmaa muokattiin kunkin kohderyhmän tarpeiden mukaan.

Tunnekokemuksia, aistielämyksiä ja rentoutumista

Toimintatuokioihin haluttiin voimallisia tunnekokemuksia ja antia eri aisteille, jotta luontokokemus tuntuisi mahdollisimman elävältä. Tuokioihin rakennettiinkin kokonaisuus, jossa oli mukana elokuvallista kerrontaa ja tunnelmanluontia, aktiivisempaa ja vuorovaikutuksellista aistielämystä sekä rauhoittava ja rentouttava mielikuvamatka syksyiseen metsään.

Kukin Luonto luokse -toimintatuokio aloitettiin elokuvan siivin, ja materiaaliksi valittiin pätkä Hannu Siitosen ja Mikko Pölläsen ohjaamasta kotimaisesta Metsän tarina -dokumenttielokuvasta. Elokuvan kaunis kuvamaailma, tarinallinen kerronta ja vaikuttava musiikki johdatteli yleisön metsän tunnelmaan. Leffapätkän jälkeen järjestettiin toiminnallinen ja vuorovaikutuksellinen tuokio, jota varten kerättiin pahvilaatikkoon pieniä palasia metsää: oksia ja varpuja, sammalta ja jäkälää sekä marjoja ja syksyn värittämiä lehtiä. Nyt oli luvassa mahdollisuus tuoksutella, kosketella ja muistella sitä, miltä metsä tuntuu ja millaisia luontokokemuksia kullakin on ollut. Olipa ”metsänpalasia” tutkiessa myös mukava arvuutella, mistä kasvista ne olivat peräisin. Vuorovaikutuksellisen tuokion taustalle valittiin teemaan sopiva äänimaisema, ja näin osallistujat saivat toiminnan lomassa nauttia linnunlaulusta ja muista metsän äänistä. Toimintatuokioissa tavoitteena oli kohdata jokainen osallistuja henkilökohtaisesti, missä asumisyksikön hoitajat olivatkin opiskelijapareille suureksi avuksi. Tuokion lopuksi heittäydyttiin vielä hetkeksi mielikuvituksen varaan, kun opiskelijat ohjasivat mielikuvitusmatkan syksyiseen metsään. Jälleen tarinaa elävöittämään valittiin luonnon ääniä, joita osallistuvat saivat halutessaan heittäytyä kuuntelemaan vaikka silmät kiinni nauttien.

 Luonto kaikkien ulottuville

Ikääntyneiden kansalaisten määrä yhteiskunnassamme on jatkuvassa kasvussa ja luonnon tarjoamat mahdollisuudet heidän hyvinvointinsa ylläpitämiseen ja kasvattamiseen ovat tärkeä voimavara. Ikäihmisten mahdollisuuksia nauttia lähiluonnosta on tärkeää edistää erilaisilla esteettömillä ratkaisuilla, ja tätä työtä tehdään mm. esteettömän ja sosiaalisesti kestävän matkailun toimintamalleja kehittävässä Luonnon lumoa kaikille LULU -projektissa (LAB-ammattikorkeakoulu 2021). Heikompikuntoisille ihmisille taas voidaan tarjota luonnon lumoa vaikkapa järjestämällä vuodepotilaille ikkunanäkymä lähimetsään tai erilaisin multisensorisin keinoin (Korhonen ym. 2013). Luonto luoksesi -toimintatuokiot ovat yksi esimerkki tällaisesta multisensorisesta luontoelämyksestä.

Toimintatuokioiden kehittämisprojektin myötä havaittiin, että virkistävän luontohetken järjestäminen ei loppujen lopuksi vaadi suuria järjestelyjä, ja sellainen voidaan toteuttaa varsin kustannustehokkaasti. Toimintatuokioiden ohjelma on myös helppo monistaa, ja niitä voi halutessaan järjestää asumispalveluyksiköissä kautta maan.

Tilaisuuden päätteeksi pyysimme palautetta ohjelman kiinnostavuudesta ja sopivuudesta kohdeyleisölle. Hoitajat kiittelivät vierailevia opiskelijoita ja toimintatuokioiden todettiin olevan sisällöltään ja toteutukseltaan hyvin suunniteltuja. Vanhuksilta itseltään saatiin vähänlaisesti sanallista palautetta, mutta kun yleisö hyvästeltiin syksyisen runon sanoin, nähtiin monia hymyileviä kasvoja ja palautetta kyseltäessä nousi moni peukku pystyyn.

Tämä artikkeli on osa artikkelikokoelmaa luonnon hyvinvointi -teemalla. Artikkelit liittyvät Luonnon lumoa kaikille eli Lulu-hankkeeseen, joka on Euroopan maaseuturahaston kehittämisrahaston hanke (2020–2021). Hankkeen tarkoituksena on kehittää esteettömiä luonto- ja lähimatkailukohteita monipuolisesti eri ikä- ja kohderyhmät huomioiden sekä lisätä tietoa esteettömyydestä.

Lähteet

Korhonen, A. & Liski-Markkanen, S. 2013. Metsä ikäihmisten hyvinvoinnin lähteenä. TTS:n julkaisuja. Numero 418, 30. [Viitattu 21.10.2021]. Saatavissa: https://www.tts.fi/files/317/tj418.pdf

Kotajärvi, M. & Leinonen, N. 2021. Luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutukset. AMK-opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu. [Viitattu 21.10.2021]. Saatavissa:
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/501677/Luonnon%20hyvinvointi-%20ja%20terveysvaikutukset2021.pdf?sequence=2&isAllowed=y

LAB-ammattikorkeakoulu. 2021. LULU Luonnon lumoa kaikille. Projekti. [Viitattu 21.10.2021]. Saatavissa:
https://lab.fi/fi/projekti/lulu-luonnon-lumoa-kaikille

Luonnonvarakeskus. 2021. Luonnon hyvinvointivaikutukset. [Viitattu 21.10.2021]. Saatavissa:
https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/virkistyskaytto/luonnon-hyvinvointivaikutukset/

Mielenterveystalo. 2021. Luonnon vaikutus hyvinvointiin. [Viitattu 21.10.2021]. Saatavissa:
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/tietoa_luonnon_hyvinvointivaikutuksista/Pages/luonnon_vaikutus_hyvinvointiin.aspx

Kirjoittajat

Hanne Koveshnikov on LAB-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija.

Sanna Leppänen on LAB-ammattikorkeakoulun sosiaalialan lehtori.

Artikkelikuva: Iina Paajanen

Julkaistu 3.11.2021

Viittausohje

Koveshnikov, H. & Leppänen, S. 2021. Luonto tuli ikäihmisten luokse: virtuaalinen luontoretki palvelukotien asukkaille. LAB Pro. [Viitattu pvm]. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/luonto-tuli-ikaihmisten-luokse-virtuaalinen-luontoretki-palvelukotien-asukkaille/