Kuntamarkkinointia ei yleensä pidetä uudistumiskyvykkäimpänä markkinoinnin lajina. Määrittäähän jo kuntalakikin kuntien viestinnän perusehdot. Toisaalta taas kuntien vetovoimaisuutta ei kasvateta pelkällä kuntalaisille tai sen kesäasukkaille suunnatulla viestinnällä. Muutoksia tähän on kyllä näkyvissä, erityisesti jos seurataan Etelä-Karjalan kuntien ja LAB-ammattikorkeakoulun markkinoinnin opiskelijoiden yhteistyötä viimeisten vuosien ajalta.

Kirjoittaja: Sampo Kokkonen

LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksen markkinoinnin opiskelijat vahvistavat liiketaloudellista ja markkinoinnin osaamistaan runsaasti opintojen aikaan erilaisilla asiakasprojekteilla ja innovoinneilla. Kukin markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdon vuosikurssi perustaa jo opintojen alkuvaiheessa oman osuuskunnan ja tätä yritystä hyödyntäen he tarjoavat osaamistaan ulkoisille asiakkaille. Näin alueen yritykset ja organisaatiot hyötyvät opiskelijoiden osaamisesta ja opiskelijat pääsevät tekemään runsaasti aitoon tarpeeseen pohjautuvia asiakasprojekteja heti jo opintojensa alkuvaiheista lähtien. (Kokkonen 2021)

Yksi erittäin hyvä yksittäinen esimerkki edellä mainitusta toiminnasta on Savitaipaleen kunnan ja nyt kolmannen vuosikurssin markkinoinnin opiskelijoiden perustaman Markkinointiosuuskunta Saaga Marketingin yhteistyö viimeisen reilun vuoden aikana. Useasti opiskelijatyöt suunnataan yritysten tarpeisiin ja monet yritykset osaavatkin jo tulla kysymään kouluilta opiskelijoiden apua. Onnekseni olen huomannut useammankin eteläkarjaisen kunnan hyödyntäneen opiskelijoiden tietotaitoa ja tuoreita näkemyksiä viime vuosien aikana. On kuitenkin huomattava, että kuntasektori on erittäin merkittävä työnantaja Suomessa, joten on todella hyvä, että opiskelijat pääsevät tutustumaan konkreettisesti myös tähän sektoriin jo opintojensa aikana (KT 2022). Moni ammattikorkeakouluopiskelija kuitenkin joko työllistyy julkiselle sektorille tai tekee yhteistyötä julkisen sektorin kanssa. Vaikka kuntalaki määrittääkin kuntien viestinnän perusehtoja, on markkinoinnissa todella paljon muitakin huomioitavia asioita viestinnän lisäksi (Kuntalaki 410/2015, 29§). Erityisesti jos haluaa olla kiinnostava kunta niin nykyisille kuin mahdollisesti tulevillekin asukkaille.

Innovoinneilla työpaikkailmoituksia ja kuntakuvan kohentamista

LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden markkinointiosuuskuntien tarjoama innovointipalvelu on erittäin tehokas ja nopea tapa saada aikaa uusia ideoita ja avauksia. Esimerkiksi Etelä-Karjalan kuntien yhteiseen kampanjaan korkeakouluopiskelijoiden kesätyöllistymiseen hyödynnettiin jo vuonna 2020 osuuskuntien yhteistä innovointia. Tällöin opiskelijoiden markkinointiosuuskunnista Sirius Markkinointi, Hype Markkinointi ja Markkinointiosuuskunta Missio innovoivat kesätyökampanjaan nuoriin vetoavia työpaikkailmoituksia. Kuntien edustat olivat tuolloin sitä mieltä, että perinteiset – ja jopa vanhahtavat – ilmoitukset eivät todennäköisesti vetoa nuoriin ja he kaipasivat kirjaimellisesti uusia tuulia viestintäänsä. Opiskelijoiden innovoimat ilmoitukset saivat erittäin hyvän vastaanoton ja ne julkaistiin tuolloin kampanjan virallisina työpaikkailmoituksina.

Savitaipaleen kunnan ja Saaga Marketingin yhteistyö taas sai loistavan startin, kun Savitaipale halusi lisää uusia näkemyksiä kuntakuvansa parantamiseen. He tilasivat Saaga Marketingilta 24 tunnin innovoinnin ja olivat selvästi tyytyväisiä innovoinnin tuloksiin. Innovoinnin tuloksina synty ajatuksia mm. markkinointisuunnitelman ja vuosikellon laatimisesta, verkkoviestinnän tehokkaammasta keskittämisestä, Instgram- ja TikTok tilien aktivoinnista sekä myös kunnan brändäämisestä aktiivikunnaksi. (Kokkonen 2022) Innovoinnin onnistumista kuvaa ehkäpä parhaiten se, että tämä yksittäinen vuorokauden kestänyt näyttö osaamista käynnisti opiskelijoiden ja markkinointiin panostavan kunnan välisen yhteistyön pidemmäksi ajaksi.

Projekteilla apua ajankohtaisiin haasteisiin

Saaga Marketingin ja Savitaipaleen kunnan yhteistyön aikana on toteutettu myös useampikin tiettyyn tarpeeseen suunnattu asiakasprojekti kunnalle. Saaga Marketing oli mukana analysoimassa ja laskemassa paikallisen yritystoiminnan kehittämiseen lanseeratun yrityspassitempauksen vaikuttavuutta. Yrityspassien avulla pyrittiin keskittämään kuluttajien ostokäyttäytymistä kunnan alueen omin yrityksiin (Savitaipale 2023). Opiskelijat olivat myös luomassa YLEn Puoli seitsemän -TV ohjelman kehittämää Vuoden 2022 talvikuntakilpailun markkinointiviestintää. Tämä erittäin nopealla aikataululla tehtävä kampanja antoi niin alueellista näkyvyyttä kohdennetun mainonnan kautta kuin myös valtakunnallista näkyvyyttä televisioinnin myötä. Savitaipaleen kunta sijoittui leikkimielisessä kilpailussa lopulta toiseksi, joten tätäkin voidaan pitää varsin onnistuneena. Niin kunnalta kuntamarkkinoinnin keinona kuin opiskelijoilta markkinointitaidonnäytteenä. (Toivonen 2022) Lisäksi Saaga Marketing on viimeisimpänä projektina toteuttanut Savitaipaleen kunnan uusien verkkosivujen visualisoinnin ja tiedonsiirron vanhoilta sivuilta. Verkkosivuihin ja erityisesti niiden visualisointiin panostaminen on nykyään äärimmäisen tärkeää. Verkkosivut ovat niin yrityksen kuin kunnankin jatkuvasti toiminnassa oleva käyntikortti ja monelle jopa ensikohtaaminen kyseisen organisaation kanssa.

Osaamisen jakamista harjoittelun ja opinnäytetyön avulla

Edellä mainittujen yhteistyömuotojen lisäksi LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoista on löytynyt Savitaipaleen kunnalle myös ammattiharjoitteluun markkinointiassistentti toteuttamaan Savitaipaleen markkinointia sekä viestintää. Ja nimenomaan juuri tästä porukasta, joka on ollut toteuttamassa opiskelijatöitä kunnalle. Lisäksi kunnan toimeksiannosta on tehty opinnäytetyö, joka keskittyi Etelä-Karjalan kuntien kuntamarkkinoinnin haasteisiin (Hyvärinen 2023). Tästä opinnäytetyöstä saavat Savitaipaleen lisäksi muutkin eteläkarjalaiset kunnat tulevaa ajatellen erittäin hyviä vinkkejä kuntamarkkinointiin, sen kohdentamiseen sekä markkinoinnin suunnitteluun.

On ollut erittäin hienoa päästä seuraamaan lähietäisyydeltä opiskelijoiden ja alueen kuntien välistä yhteistyötä. Erityisen palkitsevaa tästä on tehnyt myös se, että kaikki osapuolet ovat hyötynyt aidosti tähänastisesta yhteistyöstä. Uskallankin suositella opiskelijoiden osaamisen sekä uusien tuulien haistelukyvykkyyden hyödyntämistä muillekin kuntasektorin toimijoille.

Lähteet

Hyvärinen, A. 2023. Etelä-Karjalan kuntien markkinoinnin haasteet 2020-luvulla. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Lappeenranta. Viitattu 18.4.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202304115045

Kokkonen, S. 2021. Osuuskuntatoimintaa hyödyntävässä tiimioppimisessa toteutuu aito työelämäyhteys. Viitattu 10.5.2023 Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/osuuskuntatoimintaa-hyodyntavassa-tiimioppimisessa-toteutuu-aito-tyoelamayhteys/

Kokkonen, S. 2022. Opiskelijat innovoivat Savitaipaleen kunnalle kuntakuvaa. LAB Focus. Viitattu 11.5.2023 Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/opiskelijat-innovoivat-savitaipaleen-kunnalle-kuntakuvaa/

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT. 2022. Henkilöstötilastot. Viitattu 10.5.2023. Saatavissa https://www.kt.fi/tilastot-ja-julkaisut/henkilostotilastot

Kuntalaki 410/2015. Finlex. Viitattu 11.5.2023. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajan-tasa/2015/20150410

Toivonen M. 2022. Kemijärvi on vuoden talvikaupunki 2022 – Puoli seiskan kisasta vuosittainen talviperinne. Viitattu 11.5.2023. Saatavissa https://yle.fi/a/3-12338363

Savitaipale. 2023. Savitaipaleen yrityspassi. Viitattu 10.5.2023. Saatavissa  https://www.savitaipaleenyrityspassi.fi/

Kirjoittaja

Sampo Kokkonen toimii tiimivalmentajana ja markkinoinnin lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Artikkelikuva: https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/markkinointi-kadet-lappari-macbook-7279706/ (CC0)

Julkaistu 15.5.2023

Viittausohje

Kokkonen, S. 2023. Kuntamarkkinointiin uusia tuulia opiskelijoilta. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/kuntamarkkinointiin-uusia-tuulia-opiskelijoilta/