LAB-ammattikorkeakoulun restonomiopiskelijat tarttuvat palveluiden kehittämisen haasteisiin Projektisyksy-konseptissa. Konseptin tavoitteena opiskelijat oppivat kehittämään lisäarvoa luovia kulttuuri-, matkailu-, ravintola- ja hotellialan palveluita käyttäjälähtöisesti tukien näin paikallisten yritysten ja organisaatioiden kehittymistä.

LABissa työelämäyhteistyö on osana strategiaa ja haluamme olla osana yritysten kasvua, kansainvälistymistä sekä kestävää kehitystä. Projektisyksy tarjoaa opiskelijoiden vision paremmasta työelämästä. (LAB-ammattikorkeakoulu 2022)

Minimessut lopputulosten areenana

Projektisyksy huipentui Mukkulankadun kampuksella joulukuussa järjestettäviin minimessuihin, missä opiskelijoiden tehtävänä oli esitellä projektinsa tuloksia toimeksiantajille sekä esitellä omaa projektiaan messukävijöille oman messupisteensä avulla. Avoimia ovia tapahtumalle ei voitu pitää koronarajoitusten vuoksi, mutta tapahtumassa vieraili kuitenkin tasaisesti opiskelijoita sekä korkeakoulun omaa henkilökuntaa. Toimeksiantajien läsnäoloa oli myös porrastettu terveysturvallisuus syistä. Tässä poimintoja projektisyksyn tuloksista.

Mukkulan ranta

Mukkulan rannan opiskelijatiimi ideoi käyttäjätutkimuksen perusteella rantaravintolalle uuden teeman siihen sopivan ulkokalustuksen, sisustuksen, ruoka- ja juomalistan nimikkodrinkkeineen sekä some-kuvausmaamerkin.

Mukkulan rannan opiskelijatiimin onnistui messuosastollaan ilmentämään kehittelemänsä konseptin keskeisiä osia paljastamatta kuitenkaan kaikkia toukokuussa 2022 avattavan uuden rantaravintolan yksityiskohtia. Moniaistisuus oli yksi heidän valttinsa mm. messuvieraat pääsivät maistelemaan Mukkulan rannan nimikkodrinkkiä.

Kaksi opiskelijaa messuosastolla, toinen lepää rantatuolilla uimalelujen kanssa

Kuva 1. Mukkulan rannan opiskelijatiimin minimessuosasto äänestettiin messujen mielenkiintoisimmaksi. Kuvassa rentoutumassa Minka Behm sekä maistiaisia tarjoilemassa Jaana Aarto.  (Kuva:Hanna-Mari Katila)

Salpausselkä Geopark – Pyörämatkailijoiden rengasreitti

Projektissa opiskelijatiimi selvitti, ideoi ja suunnitteli Salpausselkä Geoparkin alueelle polkupyöräilijöille rengasreitti-konseptin, joka hyödyntää alueen palveluita ja geologisia nähtävyyksiä. Projektiraportissaan opiskelijatiimi kirjoitti, että palvelukonsepti sopii varmasti monien käyttäjien tarpeisiin, koska puhtaassa luonnossa ekologinen harrastus houkuttelee nykyaikaisia ympäristöstä välittäviä kuntoilijoita ja luontomatkailijoita. He pohtivat myös, että palvelukonseptin avulla on mahdollista lisätä Salpausselkä Geoparkin tunnettuutta ja arvoa kansallisesti ja jopa kansainvälisesti. Tammikuussa 2022 yhdysvaltalainen uutiskanava CNN kiinnittikin uutisessaan huomion samaan asiaan listauksessaan maailman parhaista matkakohteista vuonna 2022 kertoen “joka näkökulmasta vihreästä” Lahdesta ja sen metsä- ja luontoalueista vaellusreitteineen sekä näköalapaikoineen. (Marcus ym. 2022)

“Messuosasto oli inspiroiva ja siinä näkyi hyvin tehdyn työn lisäksi ryhmän oma kiinnostus teemaan. Opiskelijoilla oli koko projektin ajan innostunut ja itsenäinen ote tekemiseen, ja he huomioivat erittäin hyvin heille annetun palautteen”, kertoo Salpausselkä Geoparkin projektin toimeksiantaja Päivi Tommola.

Lahden kaupungin Joulukylä

Lahden joulun ajan matkailun vauhdittamiseksi Lahden kaupungin Joulukylä-tapahtumaa haluttiin uudistaa. Opiskelijatiimi keräsi yleisöltä toiveita, mitä perinteisiä Joulukylässä olleita asioita haluttiin nähdä ja kokea jatkossakin ja mikä saisi erityisesti teini-ikäiset nuoret mukaan tapahtumaan. Yli sadan kyselytutkimuksen vastausten ja haastattelujen pohjalta tiimi jatkojalosti ideoita, jotka tulevat käyttöön vuoden 2022 Joulukylässä. Opiskelijatiimi esitteli minimessujen vieraille ideoitaan.

Opiskelijoita poseeraamassa joulukylä -teemaisen kehyksen läpi messupöydän ääressä

Kuva 2. Opiskelijatiimi ideoi Lahden vuoden 2022 Joulukylää ja messuvieraatkin pääsivät kurkistelemaan ideoita. Kuvassa tiimin jäsenistä Niklas Tommola, Emma Vainiola ja Janina Nakkula. (Kuva:Hanna-Mari Katila)

DuuniExpo 2022

Verkostoitumis- ja rekrytointitapahtumaa DuuniExpo 2022 suunniteltiin täysillä vielä joulukuussa 2021, mutta myöhemmin tapahtuma jouduttiin perumaan heikentyneen pandemiatilanteen myötä. Aiemmin tapahtuma on totuttu järjestämään helmikuun alussa. Projektisyksyssä mukana ollut DuuniExpon toimeksiantaja Tatu Saarinen, kommentoi ryhmän tekemistä seuraavasti:
“Tiimi oli sisäistänyt tehtävänannon ajatuksen erittäin hyvin ja jakanut tehtävät järkeviin osakokonaisuuksiin. He toimivat aloitteellisesti, mutta kysyivät myös apua, kun sitä tarvittiin. Suunnitelmat olivat konkreettisia ja toteuttamiskelpoisia, sekä uusia ideoitakin messujen kehittämiseksi löytyi.”

Kaksi opiskelijaa iloitsee messupöydän ääressä

Kuva 3. DuuniExpo-tiimistä restonomiopiskelijat Sara Meronen ja Monika Mustamo tuulettivat messutapahtumassa saamaansa hyvää palautetta. (Kuva:Hanna-Mari Katila)

Opiskelijakokemukset projektisyksystä

“Ryhmämme toimeksiantajana toimi Lahden historiallinen museo ja toimeksiantona oli osallistujakokemus museonäyttelyn suunnittelussa. Keräsimme ryhmämme kanssa käyttäjädataa, jonka pohjalta lähdimme suunnittelemaan toimeksiantoon sopivaa konseptikuvausta. Oppimisprosessi sisälsi sekä ala- että ylämäkiä, mutta projekti saatiin kuitenkin vietyä hienosti päätökseen hyvin tuloksin.”, toteaa restonomiopiskelija Henna Suhonen.

“Projektin aikana sain hyvän käsityksen, miten ravintolapalveluita luodaan ja myös kehitetään asiakaslähtöisemmäksi. Ohjaus oli tarpeeksi aggressiivisesti eteenpäin työntävää ja motivoivaa ja samalla ohjaajan innostuneisuus usein tarttui. Myös luennoista ja erityisesti diaesityksistä oli hyötyä projektin edetessä ja erityisesti omassa oppimisessa. Saatoimme projektin onnistuneesti finaaliin ja koimme ryhmänä ylpeyttä tekemästämme työstä. Projekti oli mielenkiintoinen, haastava, mielenterveyttäkin nakertava (hyvällä tavalla) ja ennen kaikkea yksi syistä miksi hain tälle alalle opiskelemaan. Syksy oli projektin johdolla todella opettava vihdoinkin myös käytännön tasolla.”, toteaa toisen vuoden restonomiopiskelija Minka Behm.

Vuoden 2021 projektisyksy oli siis kaikin puolin onnistunut. Tulevan syksyn toimeksiantoja on lähdetty jo kartoittamaan ja paikat täyttyvät nopeasti.

Lähteet

LAB-ammattikorkeakoulu. 2022. Viitattu 30.3.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/info/tietoa-meista/strategia

Marcus, L., Brown, F., Buckley, J., Cripps, K., Hardingham-Gill, T., Hunter, M., Neild, B., O’Hare, M. & Street, F. 2022. Where to travel 2022. CNN travel. Viitattu 14.2.2022. Saatavissa https://edition.cnn.com/travel/article/where-to-travel-best-destinations-2022/index.html

Kirjoittajat

Hanna Katila on LAB-ammattikorkeakoulussa tapahtumaliiketoiminnan lehtori ja Vieraanvaraisuusalan innovaatioiden kaupallistaminen –opintojakson luennoitsija ja opiskelijatiimien ohjaaja.

Minna Ulmala on LAB-ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelyn lehtori ja Vieraanvaraisuusalan innovaatioiden kaupallistaminen –opintojakson luennoitsija ja opiskelijatiimien ohjaaja.

Artikkelikuva: Sanna Henttonen

Julkaistu 1.4.2022

Viittausohje

Katila, H. & Ulmala, M. 2022. Käyttäjäymmärryksestä käytäntöön – Projektisyksyn satoa 2021. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/kayttajaymmarryksesta-kaytantoon-projektisyksyn-satoa-2021/